Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Наскрізна ПРОГРАМА 2012.doc
Скачиваний:
46
Добавлен:
24.02.2016
Размер:
1.37 Mб
Скачать

Додаток б пам’ятка керівнику предипломної практики від внз

Керівником переддипломної практики від ВНЗ є науковий керівник магістерської роботи. Він зобов’язаний:

 • вчасно сповістити студентів про терміни проходження практики;

 • провести консультації зі студентами перед практикою;

 • видати студенту індивідуальне завдання на практику і “Щоденник проходження переддипломної практики”;

 • погодити етапи проходження практики студентом в орга­нізації з керівником практики від підприємства, скласти календарний план виконання програми практики і затвердити його;

 • поставити перед студентом ряд проблемних питань, які потрібно вирішити в період проходження практики;

 • брати участь у переміщенні студента по робочих місцях, згідно з програмою практики;

 • консультувати студента з питань проходження практики і складання звіту;

 • відвідати місце практики студента не менше 2-х разів за період проходження практики;

 • стежити за процесом проходження практики студентом, а саме: перевіряти якість його роботи, контролювати виконання ним індивідуального завдання;

 • контролювати своєчасність заповнення щоденника по практиці;

 • здійснювати контроль за правильністю використання студента у період практики і організацією його дозвілля;

 • звернути увагу практиканта на необхідність детального аналізу діяльності фірми і необхідності письмово відбити свої зауваження;

 • простежити своєчасність (у тижневий срок по завершенню практики) представлення студентом на кафедру звітних документів по практи­ці;

 • оцінити роботу практиканта, дати рецензію на звіт, звернувши при цьому особливу увагу на відповідність завдання керівника і змісту представленого звіту;

 • бути присутнім на засіданні спеціальної комісії з захисту звітів по практиці;

 • прийняти участь у підсумковій науково-практичній конференції студентів за підсумками переддипломної практики.

ДодатокВ

Міністерство аграрної політики україни

ХЕРСОНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ АГРАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

Кафедра менеджменту організацій

ЗАВДАННЯ

на переддипломну практику

Видано студенту _________________________________________________________

(прізвище, ім’я, по батькові)

_____________________ курсу _____________________ групи

РОБОЧА ПРОГРАМА ПРАКТИКИ

(найменування організації)

 1. Ведення й оформлення щоденника практики.

 1. Складання й оформлення звіту по практиці.

3. Індивідуальне завдання по темі магістерської роботи.

Початок практики ______________________________________

Кінець практики ________________________________________

Завдання видав _______________ ( ___________________)

(підпис) (прізвище, ініціали)

Завдання прийняв ______________ ( ___________________)

(підпис) (прізвище, ініціали)

Додаток Г

МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАИНИ

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.