Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Наскрізна ПРОГРАМА 2012.doc
Скачиваний:
40
Добавлен:
24.02.2016
Размер:
1.37 Mб
Скачать

Тема 5. Ризики в діяльності організацій.

Вивчити зовнішні фактори прямого і посереднього впливу на підприємницький ризик, визначити їх дії на стан справ в організації, їх аранжуванням в напрямку пріоритетності. Аналізуються внутрішні фактори, що впливають на рівень підприємницького ризику. Детальніше практикантом аналізуються такі з них: менеджерська недосвідченість, службова некомпетентність і невідповідність управлінського персоналу, фінансові прорахунки організації, не адаптивність до зовнішніх умов, недолік знань в області маркетингу як умови виникнення ризикової ситуації в організації. Ідентифікуються види ризиків в виробничому підприємництві. Студентом виконується інтегрований аналіз та оцінювання ризику діяльності організації, а також оцінка підприємницького ризику на основі фінансового стану організації. Розглядаються практичні методи управління ризиками в даній організації та можливі напрямки диверсифікації операційної діяльності організації та страхування ризиків. Проводиться пошук та оцінка шляхів зниження внутрішніх підприємницьких ризиків. Визначається можливість прогнозування (планування) і здійснення змін в організації, її адаптивність.

Результатом виконання завдань з даної теми повинна бути частина звіту, яка містить інформацію про звіт цифрової та іншої інформації, отриманої під час вивчення вище названих питань, зокрема аналізу факторів, що впливають на рівень підприємницького ризику, оцінки підприємницького ризику на основі фінансового стану організації, обгрунтування напрямів диверсифікації операційної діяльності організації та страхування ризиків, а також оцінки шляхів зниження внутрішніх підприємницьких ризиків.

Підсумковий контроль здійснюється в процесі перевірки звіту про практику та під час його захисту перед комісією.

Тема 6. Управління ефективністю підприємства.

Оцінити ефективність роботи функціональних підрозділів апарату управління. Оцінка ефективності заходів щодо вдосконалення управління.

Розкрити поняття продуктивності на підприємстві. Співвідношення результатів діяльності та витрат. Система показників. Загальний процес управління ефективністю.

Навести критерії результативності та розвитку організаційної системи. Пріоритетність продуктивності. Взаємозв'язок факторів: розмір підприємства, цілі та функції, технологічні процеси, стадії розвитку, ступінь адаптованості.

Метод оцінки продуктивності: метод номінальної групи, метод Дельфі, багатокритеріальний метод, багатофакторний метод. Інтеграція методів.

Контроль результативності: основні підходи. Класифікація контролю та інтенсифікація розвитку підприємства, таксономія методів. Мотивація І результативність. Методиактивізації. Особливості колективної результативності і продуктивності.

Цільові програми управління продуктивністю та розвитком підприємства: проектування, розробка, реалізація, регулювання. Стадії генеральної стратегії. Сфери обмеження розвитку підприємства.

Звітність з практики

Результати проходження практики студент оформляє у вигляді письмового звіту. Він повинен мати чітку побудову, логічну послідовність, переконливу аргументацію, доказовість висновків і обгрунтованість рекомендацій.

Письмовий звіт поєднує всі розділи програми практики. Його зміст наступний:

1 .Система управління організацією.

2.Стадія життєвого циклу та специфіка менеджменту організації.

3.Галузеві особливості функціонального управління організацією. 4.Передкризове та антикризове управління організацією.

5.Ризики в діяльності організації.

б.Управління ефективністю підприємства.

Висновки і пропозиції

Додатки Достовірність інформації, поданої в звіті, підтверджується зразками організаційно-розпорядчої, планової, фінансової та ін. документації

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]