Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Наскрізна ПРОГРАМА 2012.doc
Скачиваний:
40
Добавлен:
24.02.2016
Размер:
1.37 Mб
Скачать

Тема 11. Олігополія та монополістична конкуренція

11. 1. Олігополія

Питання для перевірки знань та обговорення:

1. Які основні риси притаманні олігополії?

2. Що таке дуополія? В чому полягають особливості рівноваги Бертрана та Курно?

3. Чому виникають і що собою являють цінові війни?

4. Який механізм ціноутворення за принципом «витрати плюс»?

5. Як визначаються ціна та обсяги реалізації при «лідерстві в цінах»?

6. Охарактеризуйте ціноутворення, зумовлене таємним зговором.

7. У чому полягає особливість моделі ламаної кривої попиту?

8. Які позитивні та негативні наслідки олігополії порівняно з іншими ринковими структурами?

Виконання тестових завдань, розгляд проблемних ситуацій, вирішення практичних завдань [ 2, с. 204-209, 5, с. 163-167, 6, с. 240-257], підготовка теоретичних завдань [2, 5, 8,10, 11].

Тема 11. Олігополія та монополістична конкуренція

11.2. Монополістична конкуренція

Питання для перевірки знань та обговорення:

1. Які спільні та відмінні риси монополістичної конкуренції з досконалою конкуренцією та монополією?

2. В чому полягають особливості нецінової конкуренції?

3. Які позитивні та негативні наслідки поглиблення диференціації продукції для споживача?

4. Як реклама впливає на вибір споживача та розмір виручки монополістичного конкурента?

5. Як максимізується прибуток фірми в умовах монополістичної конкуренції?

6. В чому полягають особливості короткострокової і довгострокової рівноваги фірми, що діє на монополістично-конкурентному ринку?

7. Які фактори впливають на еластичність попиту фірми в умовах монополістичної конкуренції?

8. Що таке надлишкова виробнича потужність та які наслідки її існування?

9. Охарактеризуйте ефективність монополістичної конкуренції. Виконання тестових завдань, розгляд проблемних ситуацій, вирішення практичних завдань [2, с. 204-209, 5, с. 149-153, 6, с. 221-236], підготовка теоретичних завдань [2, 5, 8,10, 11].

Тема 12. Ринок факторів виробництва

12.1 Утворення похідного попиту.

12.2 Ринок праці

Питання для перевірки знань та обговорення:

1. Чому попит на ресурс є похідним? Назвіть фактори що на нього впливають.

2. Який характер мають лінії попиту на ресурс? Чому?

3. Які чинники визначають еластичність попиту на ресурс?

4. Як визначається виторг від граничного продукту певного фактора та граничні факторні витрати?

5. Сформулюйте правило мінімізації витрат ресурсів.

6. Яке співвідношення ресурсів є оптимальним?

7. У чому полягає особливість праці як фактора виробництва?

8. Як формується ціна праці на досконало конкурентному ринку?

9. Як здійснюється вибір між працею і дозвіллям?

10. Як визначається межа доцільності залучення додаткової одиниці праці?

11. Що таке монопсонія на ринку праці, які її особливості?

12. Розкрийте роль профспілок на ринку праці.

Виконання тестових завдань, розгляд проблемних ситуацій, вирішення практичних завдань [ 2, с.229-233, 5, с. 176-179, 189-196, 6, с.260-297], підготовка теоретичних завдань [2, 3, 5, 7, 8,11].

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]