Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Наскрізна ПРОГРАМА 2012.doc
Скачиваний:
46
Добавлен:
24.02.2016
Размер:
1.37 Mб
Скачать

Порівняльного (оцінка – самооцінка) аналізу лекції

Прізвище, ім’я та по батькові викладача, науковий ступінь, вчене звання, посада

_________________________________________________________________________

Дата проведення ______________

Курс ________________________

Факультет ___________________

Тема____________________________________________________________________

Таблиця 1.

Можливий параметр оцінки

оцінка в балах (від 0 до 10)

Самооцінка

Оцінка колег

Оцінка студентів (за згодою лектора)

Відповідність теми сучасному стану науки

Змістовність викладу

Актуальність теми

Проблемність викладу

Науковість

Аргументованість

Доступність викладу

Логіка

Використання наочності

Теоретичний рівень лекції

Зв’язок з практикою

Культура мовлення

Культура спілкування

Контакт з аудиторією

Вимогливість

Методи актуалізації знань студентів

Доброзичливість

Толерантність

Методична майстерність

Інше (за бажанням студента, лектора, колег)

Середня оцінка:

Поради до здійснення порівняльного аналізу лекції:

 • Запропонуйте оцінити лекцію лектору та його колегам, які відвідали лекцію, незалежно один від одного.

 • Оцініть лекцію самостійно.

 • Порівняйте результати оцінювання лекції з самооцінкою викладача. Наскільки вони корелюють?

 • Складіть рекомендації щодо удосконалення методики проведення лекції у вищій школі, обговоріть їх з науковим керівником.

Завдання 2. Відвідання і аспектний аналіз практичного заняття.

2.1. Підготуйтесь до відвідання практичного (семінарського, лабораторного) заняття, використовуючи наступни алгоритм дій:

 1. Визначіть мету і завдання відвідання.

 2. Ознайомтесь з програмою дисципліни, визначіть місце і роль заняття в системі навчального процесу.

 3. В процесі бесіди з викладачем визначіть, які дидактичні, виховні завдання та завдання розвитку особистості студента він планує вирішити під час заняття?

 4. Попередньо визначте місце і час проведення заняття. Погодьте свої дії з керівником практики і викладачем. Прийдіть в аудиторію за 5-7 хвилин до початку заняття.

 5. Підготуйте для відвідання і аналізу навчальних занять спеціальний зошит (“Щоденник студента-практиканта”). До початку занять в ньому бажано записати загальні дані:

а) дата проведення заняття;

б) прізвище, ім’я, по батькові, вчене звання та науковий ступінь викладача;

в) предмет;

г) тема та завдання заняття;

д) місце проведення заняття;

є) кількість присутніх студентів.

 1. Для “фотографування” навчального процесу може бути використання наступна схема (табл. 2 та рис.1 ):

Таблиця 2

Час

Етапи навчального заняття

Хід заняття

Психолого-педагогічні спостереження, роздуми, висновки

Діяльність викладача

Діяльність та поведінка студентів

8.30 – 8.35

Вітання викладача.

Організаційна частина

Прийшов – 8.34

Перевіряє відсутність студентів і ставить помітку в журналі

Запізнилось____ студентів

Інші готуються до заняття

Скоротити час на “перекличку”, запропонувати старості групи до початку заняття подавати список відсутніх

8.35 – 8.50

Індивідуальне опитування

Запитує з місця двох студентів про тему заняття і як вони його виконали

Двоє викликаних студентів з місця розповідають, інші – гортають зошити, перемовляються

Можливо краще провести одночасний тестовий контроль знань усіх студентів

і т.д.

і т.д.

і т.д.

і т.д.

і т.д.

З метою визначення рівня активності студентів на практичному занятті рекомендується використати фіксацію всіх видів їх діяльності. Для цього магістрант може використати умовні позначення.

Наприклад:

 • відповідь студента біля дошки;

 • читання реферату;

?

 • участь в обговоренні реферату;

 • виконання індивідуального навчального завдання викладача;

*

 • доповнення до відповіді інших студентів;

(1,5хв)

 • відволікання від навчальної діяльності (розмова із сусідом, споглядання природи за вікном тощо).

Інші позначення на розсуд магістранта.

Зразок

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.