Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Нов.Зошит.doc
Скачиваний:
0
Добавлен:
15.11.2019
Размер:
1.29 Mб
Скачать

МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ

Державний вищий навчальний заклад

Херсонський державний аграрний університет

Біолого-технологічний факультет

Кафедра генетики та розведення

сільськогосподарських тварин

ГЕНЕТИКА З БІОМЕТРІЄЮ

ЗОШИТ

ДЛЯ ПРАКТИЧНИХ ТА ЛАБОРАТОРНИХ ЗАНЯТЬ:

СТУДЕНТА БІОЛОГО-ТЕХНОЛОГІЧНОГО ФАКУЛЬТЕТУ

2 Курсу ________групи

___________________________________________ ____________________________________________

(прізвище, ім’я, по батькові)

Херсон - 2010

Робочий зошит для практичних і лабораторних занять по вивченню дисципліни “ Генетика з біометрією ”. Автори: Нежлукченко Т.І. – професором, доктором с.-г. наук; Папакіна Н.С. – доцент, кандидат с.-г. наук.

Херсонський державний аграрний університет, Херсон, 2010. - с.98.

В зошиті наведена методика та структура організації лабораторно – практичних занять курсу “ Генетика з біометрією ”.

Модуль 1. Закономірності успадкування якісних та кількісних ознак в популяціях

1.1. Поняття про спадковість та мінливість

Користуючись джерелами літератури надайте визначення поняттям на термінам:

Термін

Визначення

Генетика

Спадковість

Мінливість

Типи мінливості

Успадкованність

Успадкування

Біометрія

Зробить самостійний аналіз, вивчить та систематизуйте методи генетичних досліджень

з/п

Назва методу

Зміст методу та його практичне значення

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Опішить історію розвитку генетики за етапами

№ етапу

Роки

Характеристика основних історичних подій

І

ІІ

ІІІ

ІV

V

VІІ

1.2. Генетика кількісних ознак і біометрія

Надайте характеристику основність поняттям та термінам:

Термін

Визначення

Ознака

Якісна ознака

Кількісна ознака

Ген

Алель

Біометрія

Вибірка

Кількісні ознаки успадковуються за принципом

Принцип теорії ймовірності

Типи вибірок. І принципи їх складання

Основні біометричні показники:

Середня арифметична

Середнє квадратичне відхилення

Коефіцієнт варіації

LIMIT

Достовірність досліджень

Правило трьох σ

Варіаційна крива

Типи варіаційних кривих

Кореляція

Регресія

Достовірність досліджень

Правіла складання варіаційних рядів

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.