Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Навчально- методичний посібник. Частина 1.doc
Скачиваний:
2
Добавлен:
17.08.2019
Размер:
861.7 Кб
Скачать

85

Міністерство аграрної політики України

Херсонський державний аграрний університет

Кафедра менеджменту організацій

Навчально- методичний посібник

для підготовки і проведення семінарсько-практичних занять

з курсу „Економіка і організація інноваційної діяльності”

для студентів економічного факультету

спеціальності : “ Економіка підприємств”

(Частина Ⅰ)

Херсон- 2005

Боліла С.Ю. Навчально-методичний посібник для підготовки і проведення семінарсько-практичних занять з курсу „ Економіка і організація інноваційної діяльності” для студентів економічного факультету спеціальності “Економіка підприємств”( в 2-х частинах).-Ч. , Херсон: ХДАУ, 2005- с.

Рецензент: професор, д.е.н. Мармуль Л.О.

В посібнику представлені методичні поради щодо вивчення матеріалу семінарсько-практичних занять. Матеріал розглядається в відповідності з робочою програмою курсу “Економіка і організація інноваційної діяльності”.

Посібник рекомендується до використання в учбовому процесі для проведення семінарсько-практичних занять. Може бути використаний для самостійного опрацювання студентами економічного напрямку рівня підготовки “бакалавр” в ході підготовки до занять, до складання іспиту. Може бути використаний як для деннної, так і заочної форми навчання.

Затверджено для використання в навчальному процесі на засіданні кафедри менеджменту організацій

протокол № ____________ від __________________ 2005 р.

Завідуючий кафедрою менеджменту організацій

доцент, к.е.н. ________________________ Соловйов І.О.

Обговорено і схвалено на засіданні НМК спеціальності “Економіка підприємств”

Протокол № ____ від ________________________ 2005 р.

Голова НМК спеціальності “Економіка підприємств”,

доцент _____________________ О.В. Аверчев

(підпис)

Зміст

(ЧАСТИНА 1)

стор.

Вступ--------------------------------------------------------------------------------4

1.Сучасні методи та засоби генерування ідей ------------------------------

2. Інноваційний процес як об’єкт управління --------------------------------

3. Класифікація інновацій та інноваційних процесів -------------------------------

4. Портфель проектів і його оцінка -------------------------------------------------------------

5. Визначення організаційно-технічного рівня виробництва -------------

6. Фінансово-промислова група як нова організаційна форма:

організація і контроль функціонування технологічного процесу---------------

ВСТУП

Ситуація, що склалася в українській економіці, дає нові можливості для розвитку насамперед сфер, що пов’язані з інноваційною діяльністю. Розвиток і ідентифікація сучасного виробництва повинні майже цілком базуватися на нових рішеннях в галузі технології, техніки, організаційних форм й економічних методів господарювання, тобто різних нововведеннях, впроваджуваних у виробництво.

Підприємства проводять наукові дослідження та розробляють нову продукцію з метою диверсифікації виробництва, його модернізації, створення високих технологій і сучасного виробничого потенціалу шляхом заміни машин та устаткування.

Під впливом зростаючої внутрішньої і зовнішньої конкуренції інновації стають найважливішим елементом менеджменту на підприємстві. Нові ідеї і продукти, прогресивні технології й організаційні рішенння дедалі більшою мірою визначають успіх підприємницької діяльності, забезпечують виживання і фінансову стабільність підприємства. У свою чергу, інноваційна спрямованість стратегії і тактики розвитку виробництва ставить нові вимоги до змісту, організації і методики управлінської діяльності, що зумовлює необхідність формування й удосконалення специфічних форм інноваційної діяльності.

Поняття “ інноваційна діяльність” досить швидко і надійно ввійшло до сучасного вітчизняного економічного лексікону. Воно означає самостійний вид діяльності підприємства, пов’язаний з управлінням процесами відновлення всіх об’єктів господарювання в ринковій економіці.

Вивчення курсу “ Економіка і організація інноваційної діяльності” допоможе студентам орієнтуватися в питаннях інно­ваційної діяльності підприємств у ринкових економічних умовах, ро­зуміти роль інноваційної політики як засобу підвищення ефективності підприємницької діяльності і виробництва конкурентоспроможної продукції; уміти виявляти найефективніші напрямки оновлення техніко-техно­логічної бази підприємства та її продукції, розробляти інноваційні заходи і управляти інноваційними процесами на своєму підприємстві, в галузі, країні.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.