Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Наскрізна ПРОГРАМА 2012.doc
Скачиваний:
40
Добавлен:
24.02.2016
Размер:
1.37 Mб
Скачать

Управління якістю

Завдання 1. Визначте які типи і види контролю використовує у своїй роботі організація. Дайте характеристику тим видам, що використовуються, підкресліть найбільш ефективні прийоми ("роке-уоке"). Перелічити інструментарій. Внесіть свої пропозиції щодо ефективності контролю.

Завдання 2. На яких підставах відбувається зв'язок в системі "організація -споживач". Опішить комунікаційні зв'язки. Яким є еталон організації відносно якості продукції, чи послуг. Основні переваги у фірми - еталону (лідер галузі, регіону).

Завдання 3. Опишіть який метод і інструментарій використовують в організації у контролю і управлінні якістю. Дайте характеристику інструментарію, зробіть аналіз ефективності. Наведіть приклади і дайте пропозиції.

Планування потужностей.

Завдання І. Планування завантаження потужностей.

Встановіть наявність в організації плану пов'язаного з підвищенням виробничої потужності. Зніміть копію. Зробіть аналіз необхідності проекту. Коли в останній раз оновлювались потужності. Визначте і доведіть потребу в додатковій виробничої потужності.

Завдання 2. Методи прийняття рішень відносно підсилення потужностей. Зробіть аналіз альтернативних варіантів рішень по підсиленню потужностей організації на підставі дерева рішень. Зберіть потрібну для цього інформацію, зробіть розрахунки.

Управління постачанням.

Завдання 1. Визначте на яких принципах в організації відбувається постачання. Які документи регламентують цей процес (план-графіки, хто відповідає, циклічність постачання, контроль).

Завдання 2. Опішить, яку роль для організації відіграють споживачі і постачальники. Використовується чи ні якась з інноваційних систем типу "Канбан", ЛТ. Наведіть приклад організації процесу постачання. Зробіть аналіз (вкажіть переваги, недоліки).

Управління закупівлею.

Завдання 1. Визначте обсяги постачання, яке значення цього процесу для організації. На що орієнтується діяльність фірми: виробляти чи купувати? Як складаються відносини в системі "споживач - постачальник". Зобразіть графічно темпи росту споживання або постачання за останні 3 роки.

Завдання 2. Визначте структурну управління постачанням інструментарій управління. Доля витрат на закупівлю у валовому доході організації і вартості товару. Опішить функції менеджера по закупівлі, інформаційні потоки у сфері постачання. Наведіть і характеризуйте інструментарій управління постачанням і закупівлею.

Розміщення обладнання і планування приміщень.

Завдання 1 Визначте, за яким способом розміщується обладнання в організації: технологічним, за прикметним, за принципом нерухомого об'єкту. Характеризуйте матеріальні потоки в організації. Наведіть граф матеріального потоку. Внесіть пропозиції відносно підходів до визначення способу розміщення.

Завдання 2. Складіть план розміщення виробничих приміщень. Принципи планування офісу. Зовнішня і внутрішня атрибутика. Зробіть аналіз, визначте переваги і недоліки, вкажіть ознаки вдалого розміщення і внесіть пропозиції.

Планування трудового процесу і нормування праці.

Завдання 1. Визначте які рішення приймає менеджер при плануванні праці. Опишіть які використовуються системи (РМТ8, МТМ), опишіть функції відділу організації виробництва.

Завдання 2. Визначте хто в організації займається виміром і нормуванням праці. Які застосовуються норми і методи нормування праці?. Зніміть копію карти хронометражу. Проведіть статистичний аналіз (коректність вибірки).

Завдання 3. Опишіть існуючу форму оплати праці, системи стимулювання праці і економічної діяльності. Наведіть конкретні приклади. Зробіть аналіз діяльності менеджера в цьому напрямі. Внесіть свої пропозиції.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]