Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Наскрізна ПРОГРАМА 2012.doc
Скачиваний:
46
Добавлен:
24.02.2016
Размер:
1.37 Mб
Скачать

Захист звіту з практики

Захист звіту з практики проводиться у спеціально створеній комісії, до складу якої входять: завідувач випускаючої кафедри (голова комісії), відповідальний від кафедри за організацію і проведення практики, наукові керівники студента з практики і дипломної роботи. До захисту студент готує автореферат (стислу доповідь на 2-3 сторінках).

У процесі захисту студент повинен коротко викласти основні результати проведеної роботи, висновки і рекомендації, структуру й аналіз матеріалів, оцінити їхню повноту й обсяг роботи, яку необхідно виконати для завершення магістерської роботи. У процесі захисту звіту з практики студент повинний продемонструвати знання і досвід, набуті на виробництві.

За результатами захисту комісія виставляє студенту диференційовану оцінку (за чотирибальною системою або за прийнятою системою за кредитно-модульною системою оцінювання), яка заноситься в залікову книжку та залікову відомість, надаються рекомендації щодо виконання дипломної роботи, подальшого використання бази практики.

Захист звітів з практики оформлюється протоколом, у якому проставляються підписи членів комісії. У протоколі наводяться поставлені членами комісії запитання студенту.

Додаток І.

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ ОРГАНІЗАЦІЇ ПРАКТИК СТУДЕНТІВ.

Основним завданням практик являється якість професійної підготовки студентів.

Структура системи забезпечення якості практик передбачає:

 • високий рівень теоретичної підготовки студентів;

 • виділення ВНЗ необхідних для проведення практики ресурсів;

 • координація діяльності практикантів і відповідальних за практику осіб;

 • усі види діяльності, що впливають на якість практики, повинні бути визначені і зафіксовані документально;

 • визначення загальної і конкретної відповідальності і повноважень щодо забезпечення якості практики;

 • постійне виявлення фактичних та потенційних проблем, пов’язаних із забезпеченням якості практики, обговорення результатів практики на засіданнях кафедри з метою вдосконалення системи організації практики;

 • керівництво практикою мають здійснювати висококваліфікований персонал, як від ВНЗ так і баз практики;

 • підбір баз практики відповідає змісту програм практики.

Бази практики

Наскрізна програма практики студентів реалізовується на відповідних об’єктах економічної діяльності.

Навчальна практика проводиться кафедрами на оснащених відповідним чином базах університету в наукових і навчальних лабораторіях, майстернях, комп’ютерних класах та інших об’єктах, що відповідають програмам практики.

Виробнича практика організовується на успішно діючих підприємствах, організаціях і установах різних галузей агропромислового комплексу.

Визначення баз виробничої практики здійснюється на основі прямих договорів.

При наявності замовлень на підготовку спеціалістів базу практики надають замовники або ВНЗ.

При підготовці за цільовими договорами бази практики передбачаються у договорах..

Якщо підготовка спеціалістів здійснюється на контрактній основі, то бази практики надаються юридичними особами, які підписали контракт.

Студенти можуть самостійно підбирати для себе місце практики.

Договори складаються з двох екземплярів, один з яких зберігається у вищому навчальному закладі, а другий – на підприємстві (організації).

Міністерством аграрної політики України рекомендовано закріпити за Херсонським державним аграрним університетом в якості баз практики студентів наступні с.-г. підприємства Херсонської області:

 1. ПОК “Зоря” Білозерського району;

 2. ТОВ “Дніпро” Білозерського району;

 3. ФГ “Аделаїда” Голопристанського району;

 4. ДПДГ “Асканійське” Каховського району;

 5. ЗАТ “Фрідом Фарм” Каховського району;

 6. АФ-радгосп «Білозерський» Білозерського району;

 7. ПСП «Зоря» Снігурівського району Миколаївської області;

 8. СТОВ «Червонофлотець» Нововоронцовського району;

 9. СПП «Степове» Нововоронцовського району;

 10. СТОВ «Мрія» Білозерського району;

 11. ФГ «Тюльпан» Голопристанського району Херсонської області;

 12. ПОСП «ім. Суворова» Снігурівського району Миколаївської області;

 13. ССГ ТОВ НВФ «Насіння-сервіс» Нововоронцовського району.

На основі договорів, укладених університетом із замовником спеціалістів, а також договорів, укладених студентами, на кафедрі створений Каталог баз виробничої практики.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.