Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Наскрізна ПРОГРАМА 2012.doc
Скачиваний:
40
Добавлен:
24.02.2016
Размер:
1.37 Mб
Скачать

3.3 Програма переддипломної практики для студентів магістратури вступ

Прорама переддипломної практики розроблена «Програми нормативних навчальних дисциплін підготовки магістрів галузі знань 0306 «Менеджмент і адміністрування»», затвердженої Міністерством освіти і науки України (2011р.)

Система практики складається з двох компонентів: теоретичного навчання в університеті та практичної підготовки на основі “навчального контракту”, однієї з компаній сфери економіки України. Основним завданням практики є якість випускника. Тому в процесі професійної підготовки майбутніх магістрів з менеджменту увага ХДАУ акцентується на розвитку у студентів:

 • творчих здібностей;

 • самостійності;

 • умінь приймати рішення;

 • здатності працювати у колективі.

Найбільше цьому сприяє проведення переддипломної практики.

Відповідно до навчальної програми магістерської підготовки кафедрою менеджменту організацій організується переддипломна практика студентів магістратури на конкретному підприємстві, в організації, установі АПК України.

Відповідальність за виконання програми переддипломної практики покладається на практиканта, який повинен знати як саме виконуються певні види роботи і вміти показати, що він засвоїв професійні навички.

Адміністрація університету бере на себе зобов’язання і несе відповідальність за проведення політики щодо якості практики.

 1. Мета, завдання і місце передипломної практики у навчальному процесі

Переддипломна практика студентів-менеджерів – це один із видів професійної практики, яка є заключною ланкою практичної підготовки магістрів з менеджменту, підготовчою стадією до розробки магістерської роботи (проекту) і проводиться з метою: узагальнення теоретичних знань і вдосконалення системи цих знань; узагальнення практичних умінь та навичок на базі конкретного суб’єкта господарювання через оволодіння професійним досвідом; виховання самостійності як риси особистості.

Виходячи з двоєдиності мети переддипломної практики, можна сформулювати її основні завдання:

 • поглиблення, розширення, узагальнення і закріплення теоретичних знань у сфері аграрного менеджменту;

 • удосконалення і закріплення практичних умінь та навичок роботи з фактичним матеріалом виробничої діяльності конкретного суб’єкта господарювання, вирішення конкретних завдань фахової діяльності на базі останнього;

 • збір матеріалів для написання магістерської роботи (як правило, вихідні дані по темі магістерської роботи студенти починають збирати ще під час проходження фахової практики), а саме: здійснення необхідних науково-аналітичних спостережень, дослідження економічних та управлінських процесів і явищ; узагальнення і систематизація результатів проведених досліджень з метою вироблення власного бачення проблеми та опрацювання обгрунтованих рекомендацій щодо її розв’язання;

 • формування готовності майбутнього магістра до самостійної трудової діяльності;

 • розвиток умінь самостійно працювати на посадах освітньо-кваліфікаційного рівня “магістр”;

 • набуття професійного досвіду, а саме - досвіду організаційної та виховної роботи в колективі.

Переддипломна практика студентів проводиться в індивідуальному порядку. Кожен із студентів знаходиться в ролі помічника керівників відповідних структурних підрозділів підприємств аграрної галузі.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]