Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Наскрізна ПРОГРАМА 2012.doc
Скачиваний:
40
Добавлен:
24.02.2016
Размер:
1.37 Mб
Скачать

Тема 5. Попит, пропозиція, їх взаємовідносини

5.1. Попит і пропозиція

Питання для перевірки знань та обговорення:

1. Що таке індивідуальний та ринковий попит?

2. Що показує функція попиту?

3. Назвіть та охарактеризуйте фактори впливу на попит.

4. В чому полягає сутність індивідуальної та ринкової пропозиції?

5. Що означає функція пропозиції та як вона зображується графічно?

6. Назвіть та охарактеризуйте фактори впливу на пропозицію.

7. Поясніть механізм встановлення ринкової рівноваги.

8. В чому полягає практичне застосування теорії рівноваги? Виконання тестових завдань, розгляд проблемних ситуацій, вирішення практичних завдань [2, с. 62-65, 6, с.32-51], підготовка теоретичних завдань [2, 3, 7, 11].

Тема 5. Попит, пропозиція, їх взаємовідносини

5.2. Теорія еластичності

Питання для перевірки знань та обговорення:

1. В чому полягає сутність еластичності попиту за ціною?

2. В чому полягають особливості дугової та точкової еластичності?

3. Назвіть види еластичності попиту за ціною та графічно проілюструйте.

4. Які чинники впливають на еластичність попиту за ціною?

5. Як впливає еластичність попиту за ціною на загальний дохід продавця?

6. В чому полягає сутність еластичності попиту за доходом? Як вона розраховується і про що свідчить?

7. В чому сутність та методика розрахунку перехресної еластичності попиту?

8. Назвіть сутність та методику розрахунку коефіцієнта еластичності пропозиції.

9. Охарактеризуйте види еластичності пропозиції та основні чинники впливу.

10. Назвіть приклади практичного застосування теорії еластичності.

Виконання тестових завдань, розгляд проблемних ситуацій, вирішення практичних завдань [2, с. 62-65, 5, с. 63-68, 6, с.54-73, 8 – с.111], підготовка теоретичних завдань [2, 7, 10, 11].

Тема 6. Теорія граничних продуктів та мікроекономічна модель підприємства

Питання для перевірки знань та обговорення:

1. В чому особливості підприємства, як суб’єкта ринку та як виробничо-ринкової підсистеми?

2. Що належить до факторів виробництва? Сформулюйте принцип економічності виробництва.

3. У чому полягає різниця між короткостроковим і довгостроковим періодами функціонування підприємства?

4. Що показує виробнича функція? Охарактеризуйте її властивості.

5. Дайте визначення сукупного, середнього і граничного продуктів змінного фактора виробництва та наведіть методику їх розрахунку.

6. Опишіть та графічно проілюструйте залежність між загальним, середнім і граничним продуктами.

7. Охарактеризуйте основні стадії виробництва та напрямки раціональної поведінки підприємства при кожній з них. Виконання тестових завдань, розгляд проблемних ситуацій, вирішення практичних завдань [2, с. 75-78, 5, с. 81-86, 6, с.118-138], підготовка теоретичних завдань [2, 8, 10, 11].

Тема 7. Варіації факторів виробництва та оптимум товаровиробника

Питання для перевірки знань та обговорення:

1. Що таке ізокванта? Поясніть принцип побудови карти ізоквант.

2. Як ви розумієте взаємозаміщеність факторів виробництва? Поясніть на прикладах.

3. Розкрийте економічний зміст граничної норми технічного заміщення факторів виробництва.

4. В чому полягають зростаючий, сталий та спадний ефекти від масштабу виробництва?

5. Що таке ізокоста та карта ізокост?

6. Назвіть та охарактеризуйте чинники, що впливають на зміну положення ізокости.

7. У чому полягає сутність рівноваги виробника?

8. Що є умовою мінімізації витрат?

Виконання тестових завдань, розгляд проблемних ситуацій, вирішення практичних завдань [2, с.89-93, 5, с. 81-86, 6, с.118-138], підготовка теоретичних завдань [2, 3, 7, 11].

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]