Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Наскрізна ПРОГРАМА 2012.doc
Скачиваний:
40
Добавлен:
24.02.2016
Размер:
1.37 Mб
Скачать

Мета і завдання практики

Мета практичної підготовки студентів спрямована на досягнення відповідності якості теоретичних і практичних знань та умінь випускників університету вимогам Галузевого стандарту вищої освіти.

Зміст та завдання практичної підготовки студентів визначається навчальними планами і програмами навчальних дисциплін та робочими програмами практики, які тісно пов’язані із задачами і практичною роботою майбутніх спеціалістів в галузі АПК та інших галузях економічної діяльності.

Система забезпечення якості практичної підготовки студентів, яка покладена в основу НПП, передбачає задоволення потреб та вимог:

  • членів суспільства на одержання якісної освіти;

  • юридичних суб’єктів економічної діяльності в підготовці високопрофесійних спеціалістів;

  • держави з точки зору забезпечення державної безпеки; університету, в підтриманні високого престижу та репутації вузу;

  • вимог Конвенції “Про визнання кваліфікації вищої освіти в Європейському регіоні” (Лісабон, 1997 р).

Структура та зміст наскрізної програми практики

Структура та зміст наскрізної програми практики студентів, як основного навчально-методичного документу практики, розроблений для освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра і спеціаліста, магістра спеціальності “Менеджмент організацій та адміністрування”.

Послідовність розробки наскрізної програми для фахівців певного освітньо-кваліфікаційного рівня включає:

  • визначення критеріїв компетентності;

  • визначення мінімальних вимог до компетентності згідно з професійними роботами і первинними посадами які може займати випускник;

  • системи та види практики на протязі всього терміну навчання у ВНЗ;

  • розробку робочих програм практики з нормативних та варіативних навчальних дисциплін;

  • розробку засобів діагностики знань та вмінь, одержаних в процесі практики та методів контролю компетентності на протязі навчання у ВНЗ;

  • відповідальність за якість практики на всіх етапах.

Професійні назви робіт, які здатен виконувати бакалавр з професійного спрямування “менеджмент організацій”

з/п

Назва та шифр професійної групи

Професійна назва роботи

1

2

3

1221.2* Начальники (інші керівники) та майстри виробничих підрозділів у сільському та лісовому господарстві

Завідувач оранжереєю

Завідувач розсадником

Начальник відділу підсобного сільського господарства

Керівник фермою

1226.2 * Начальники (інші керівники) та майстри на транспорті, у складському господарстві та зв’язку

Завідувач складом

Завідувач сховищем

Завідувач центральним складом

1229.7 * Керівники інших основних підрозділів в інших сферах діяльності

Завідувач пункту (заготівельного, приймального)

1232 * Керівники підрозділів з кадрів і трудових відносин

Начальник бюро організації праці і заробітної плати цеху

3152 Інспектори з безпеки руху, охорони праці та якості

Інспектор з експлуатаційних, виробничо-технічних та організаційних питань

3340 Інші молодші фахівці в галузі освіти

Інструктор із заготівельної діяльності

Інструктор з виробничого навчання

Лаборант (освіта)

1411 Менеджери у сільському, мисливському, лісовому та рибному господарстві

Менеджер з використання водних ресурсів

3423 Агенти із зайнятості та трудових контрактів

Інспектор з кадрів

Фахівець з найму робочої сили

Адміністративний помічник

3431 Секретарі адміністративних органів

Інспектор з контролю за виконанням доручень

Секретар адміністративний

3434.1 Помічники керівників підприємств, установ та організацій

Помічник керівника підприємства (установи, організації)

3434.2 Помічники керівників виробничих та інших основних підрозділів

Помічник керівника виробничого підрозділу

Помічник керівника іншого основного підрозділу

Помічник керівника малого підприємства без апарату управління

3439 Інші технічні фахівці в галузі управління

Інспектор

Молодший державний інспектор

Інспектор з основної діяльності

3435.2 Організатори діловодства (види економічної діяльності)

Організатор діловодства (види економічної діяльності)

3535.1 Організатори діловодства

Організатор діловодства (державні установи)

6131 Робітники сільського господарства, які займаються землеробством і тваринництвом

Фермер

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]