Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Наскрізна ПРОГРАМА 2012.doc
Скачиваний:
40
Добавлен:
24.02.2016
Размер:
1.37 Mб
Скачать

Індивідуальні завдання на виробничу практику

Номери індивідуальних завдань відповідають номерам курсових робіт.

ЗМІСТ ІНДИВІДУАЛЬНИХ ЗАВДАНЬ

 1. Дослідити як використовуються основні принципи менеджменту у практиці роботи управлінського персоналу підприємства-бази практики.

 2. Зібрати дані про елементи організаційної структури управління підприємства та фактори, які вплинули на формування саме такої структури.

 3. Дослідити особливості організації управління у конкретному відділку (на виробничій дільниці, комплексній бригаді, на підприємстві).

 4. Зібрати інформацію про арсенал мотиваційних засобів менеджменту підприємства.

 5. Зібрати інформацію про економічні методи менеджменту підприємства.

 6. Зібрати інформацію про організаційно-розпорядчі методи менеджменту підприємства.

 7. Зібрати інформацію про соціальні методи менеджменту підприємства.

 8. Зібрати інформацію про психологічні методи менеджменту в практиці роботи підприємства.

 9. Зібрати інформацію про методи підготовки, прийняття та реалізації управлінських рішень на підприємстві.

 10. Зібрати інформацію про кількісні методи та застосування комп’ютерних технологій для обґрунтування управлінських рішень на підприємстві.

 11. Зібрати інформацію про інформаційне забезпечення менеджменту підприємства.

 12. Дослідити результативність та ефективність підприємства.

 13. Вивчити сучасний стан управління змінами на підприємстві.

 14. Дослідити особливості цілепокладання та визначити стратегію розвитку підприємства.

 15. Зібрати інформацію про стилі управління, які використовують менеджери підприємства, та про особливості їх застосування.

 16. Зібрати інформацію про систему контролювання на підприємстві.

 17. Зібрати повну інформацію про культуру підприємства.

 18. Зібрати інформацію про культуру менеджменту підприємства.

 19. Зібрати інформацію про стан оперативного управління на підприємстві.

 20. Зібрати інформацію про функціональну систему підприємства.

 21. Зібрати інформацію про процеси менеджменту на підприємстві.

 22. Вивчити особливості застосування законів і закономірностей менеджменту в практиці роботи підприємства.

 23. Вивчити особливості поведінки менеджерів підприємства у конфліктних ситуаціях.

 24. Вивчити особливості оцінки якостей менеджерів підприємства.

 25. Дослідити сучасний стан планування діяльності підприємства.

 26. Зібрати інформацію про те, як керівник підприємства здійснює самоменеджмент і визначити місце керівника у системі управління підприємством.

 27. Зібрати дані, необхідні для визначення організаційної ефективності та ефективності менеджменту організації.

 28. Вивчити особливості формування сучасної моделі менеджменту в Україні.

 29. Провести повноцінне управлінське дослідження внутрішнього та зовнішнього середовища підприємства.

 30. Зібрати інформацію про те, як менеджери підприємства формували / формують власний імідж.

 31. Вивчити стан делегування менеджерами підприємства своїх завдань і повноважень.

 32. Зібрати інформацію про неформальних лідерів на підприємстві, визначити, які форми влади та впливу вони використовують.

 33. Вивчити складові авторитету керівника та інших менеджерів підприємства.

 34. Зібрати інформацію про стан соціально відповідальної та етичної поведінки менеджерів підприємства та самого підприємства в зовнішньому середовищі.

 35. Зібрати детальну інформацію про елементи і особливості комунікаційних процесів на підприємстві.

 36. Дослідити особливості використання інформації в управлінні сільськогосподарським підприємством.

 37. Зібрати інформацію про фактори та умови отримання прибутку, як інструменту управління виробництвом на сільськогосподарському підприємстві.

Додатково, не зважаючи на тему індивідуального завдання, кожен студент має дослідити також стан охорони праці на підприємстві-базі практики і додатково відобразити результати дослідження у розділі звіту з виробничої практики «Результати виконання індивідуального завдання».

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]