Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Педагогіка.doc
Скачиваний:
419
Добавлен:
22.02.2016
Размер:
2.83 Mб
Скачать

Педагогіка

Навчальний посібник

Відповідальний за випуск С.В. Карплюк Коректор К.В. Панченко Художник АВ. Воронов

Здано до набору 05.03.2003. Підписано до друку 22.04.2003.

Формат 84x108/32. Папір газетний. Гарнітура шкільна.

У мов.-друк. арк. 18,48. Наклад 1000.

Товариство з обмеженою відповідальністю «Одіссей»

61022, Харків-22, пр. Правди, 7, кв. 31.

Тел./факс (0572) 19-48-78.

Е-таіі: о<іІ85еу@ип.сот.иа

Надруковано в друкарні ПП «Торнадо» м. Харків, вул. О. Яроша, 18

1Ушинський К.Д. Собрание сочинений в 11 томах. – Т. 2. – М.-Л.: Изд-во АПН РСФСР, 1948. – С.71.

2Лордкипанидзе Д.О. Педагогическое учение К.Д.Ушинского. – 2-е изд. – М.:Изд-во МП РСФСР, 1950. – С.76

3Ушинський К.Д. Собрание сочинений в 11 томах. – Т. 8. – М.-Л.: Изд-во АПН РСФСР, 1950. – С. 24.

4Мітюков Б.Н. Погляди К.Д.Ушинського на формування людської особистості / Педагогічні ідеї К.Д.Ушинського. – К.: Вища школа, 1974. – С. 107.

5О педагогическом наследии К.Д.Ушинского / Сборник статей под общ. ред. проф. Б.Петровича. – Киев-Одесса: Вища школа, 1980. – С.86.

6Ушинський К.Д. Собрание сочинений в 11 томах. – Т. 2. – М.-Л.: Изд-во АПН РСФСР, 1948. – С. 122-123.

7Там же, с. 161

8Грищенко М.М. К.Д.Ушинський (До 150-річчя з дня народження). – К.: Знання, 1974. – С. 38-39.

9Лордкіпанідзе Д.О. К.Д.Ушинський – класик російської педагогіки / Педагогічні ідеї К.Д.Ушинського. – К.: Вища школа, 1974. – С.83.

10Грищенко М.М. К.Д.Ушинський (До 150-річчя з дня народження). – К.: Знання, 1974. – С. 39

11Педагогическое наследие К.Д.Ушинского в современной практике воспитания и обучения: Сборник статей / Под общ.ред. проф. В.Б.Петровича. – Киев-Одесса: «Вища школа», 1980. – С. 44.

12Ушинський К.Д. Вибрані педагогічні твори: У 2-х т. – Т.2. Людина як предмет виховання: Досвід педагогічної антропології / Під ред.. В.М.Столєтова. – К.: Радянська школа, 1983. – С. 50.

13Ушинський К.Д. Собрание сочинений в 11 томах. – Т. 5. – М.-Л.: Изд-во АПН РСФСР, 1949. – С. 179-180.

14Ушинський К.Д. Вибрані педагогічні твори: У 2 т.– Т.1. Рідне слово /Під ред. Г.С.Костюка. – К.: Радянська школа, 1983. – С. 242.

15Ушинський К.Д. Собрание сочинений в 11 томах. – Т. 7. – М.-Л.: Изд-во АПН РСФСР, 1949. – С. 332.

16Ушинський К.Д. Вибрані педагогічні твори: У 2-х т. – Т.2. Людина як предмет виховання: Досвід педагогічної антропології / Під ред.. В.М.Столєтова. – К.: Радянська школа, 1983. – С. 54.

17Ушинський К.Д. Вибрані педагогічні твори: У 2 т.– Т.1. Рідне слово /Під ред. Г.С.Костюка. – К.: Радянська школа, 1983. – С. 158.

18Ушинський К.Д. Вибрані педагогічні твори: У 2 т.– Т.1. Рідне слово /Під ред. Г.С.Костюка. – К.: Радянська школа, 1983. – С. 158.

19Ушинський К.Д. Избранные педагогические произведения. – М.: Просвещение, 1968. – С. 327-328.

20Ушинський К.Д. Вибрані педагогічні твори: У 2-х т. – Т.2. Людина як предмет виховання: Досвід педагогічної антропології / Під ред.. В.М.Столєтова. – К.: Радянська школа, 1983.

21 Трифонова О.С. Реалізація ідей К.Д.Ушинського щодо використання фольклору в розвитку рідного мовлення дітей / Матеріали Всеукраїнських науково-практичних читань студентів і молодих науковців, присвячені педагогічній спадщині К.Д.Ушинського (17-18 травня 2005 р.). – Одеса, 2005. – С. 3-6.

337