Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Документ Microsoft Word (2).docx
Скачиваний:
186
Добавлен:
01.03.2016
Размер:
349.45 Кб
Скачать

6.11. Фізичне виховання

Організація харчування. Здоров'я дітей насамперед забезпечується раціональним харчуванням як у сім'ї, так і в школі.

У розвинених країнах, в яких проживає лише п'ята части­на всього людства, школи обладнані їдальнями, в яких усі учні отримують обіди за пільговою ціною, а діти з малоза­безпечених сімей харчуються безкоштовно.

На сучасному етапі бідність, нестача продуктів харчуван­ня — це реальність для більшості жителів Землі. Голод і недоїдання негативно позначаються на фізичному та інте­лектуальному розвиткові дітей.

Школи багатьох країн світу неспроможні самостійно роз­в'язати цю проблему.

Інфраструктура. Великого значення для фізичного стану учнів мають раціональне планування шкільних при­міщень, правильний режим навчального дня, наповнюваність класів.

У розвинених країнах школи побудовані відповідно до вимог сучасної архітектури: приміщення з великими вікна­ми, одномісні парти, гарне освітлення, різноманітні кабінети, спортивні зали, басейни. Навчальний день сплановано так, що уроки в класі чергуються з рухливими іграми на свіжому повітрі, великою перервою на обід, самостійними заняттями в бібліотеці або аудіо-, відеоцентрі.

У країнах, що розвиваються, у масових, особливо сіль­ських, школах заняття нерідко відбуваються у непристосованих до навчання приміщеннях (немає води, освітлення, каналіза­ції; велика наповнюваність класів — від 50 і більше учнів).

Нервово-психічні перевантаження. У школах бага­тьох країн світу спостерігається надмірне навчальне наван­таження учнів. У поєднанні з екзаменаційною і конкурсною системою воно створює нервово-психічне перевантаження, яке не під силу незміцнілому організмові дитини. Самогубства підлітків — серйозна проблема.

Фізкультура і спорт — одні з пріоритетних дисциплін у загальноосвітній школі більшості країн (відводиться 20 — 25 % навчального часу).

У західних країнах на уроках фізкультури у початковій школі діти опановують різноманітні види фізичної діяльності (біг, гру з м'ячем, гімнастичні вправи, ритміку, аеробіку тощо), а також отримують відомості, пов'язані зі збереженням здо­ров'я, правильним харчуванням, режимом дня, особистою гігієною.

У середній школі, яка має спортивні зали, відкриті майдан­чики, стадіони, басейни, заняття з фізкультури побудовані так, щоб учні могли займатися спортом, який відповідав би їхнім інтересам (гімнастика, боротьба, футбол, плавання, баскетбол, волейбол, теніс тощо).

Для учнів, особливо хлопчиків, створюються умови для виховання витривалості, стійкості, вміння використовувати власні сили. Так, у Франції більшість дітей щорічно проводять кілька тижнів у горах у «снігових школах», у США поши­рюється рух «Перевір себе». Його учасників після відповідної підготовки розселяють у віддалених неважких для життя місцях, де вони, маючи мінімальні засоби, повинні виявити фізичну витривалість і силу, щоб вижити.

На фізичне тренування спрямована діяльність багатьох дитячих і юнацьких організацій і насамперед скаутів.

Здоровий спосіб життя. Поширення в молодіжному середовищі негативних явищ, які руйнують здоров'я (куріння, алкоголізм, наркоманія, ранні статеві зв'язки), активізувало роботу школи з підготовки молодих поколінь до здорового способу життя.

На уроках біології, суспільствознавства чи спеціальних предметів роз'яснюються шкідливість куріння та алкоголю, розповідається про СНІД і наслідки вживання наркотиків. Школи оголошують себе «зонами, вільними від куріння і нар­котиків»; створюються учнівські товариства «За здоровий спосіб життя».