Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Документ Microsoft Word (2).doc
Скачиваний:
2
Добавлен:
01.03.2016
Размер:
188.93 Кб
Скачать

Таблиця 2.1

Середні значення структури темпераменту за методикою Русалова у викладачів та міліціонерів (в балах)

Ергічність

Соц ергічність

Пластичність

Соц пластичність

темп

Соц темп

Емоційність

Соц емоційність

Викладачі

6,9

7,56

7,4

5,6

6,9

8,8

5,36

5,96

Міліціонери

7,8

8,53

7,8

5,36

8,13

8,63

6,9

6,63

Середнє

7,35

8,05

7,5

5,48

7,51

8,71

6,15

6,25

Як видно з таблиці 2.1 у двох вибірок домінує така складова як соціальний темп 8,71 балів, також високі середні результати отримали такі шкали як соціальна ергічність 8,05 балів, пластичність 7,5 балів, темп 7,51 балів та ергічність 7,35 балів, менш вираженими є такі складові як соціальна емоційність 6,25 балів та емоційність 6,15 балів, найменш вираженою у двох вибірок є шкала соціальна пластичність 5,48 балів.

В групі викладачів домінує така складова як соціальний темп 8,8 балів говорить про те що у викладачів добре розвинені навички мовленево – рухливої активності та здатності до вербалізації, також високі середні показники отримали такі шкали як соціальна ергічність 7,56 балів, вона характеризує відкритість для спілкування, широту контактів, легкість у встановленні зв'язків, та пластичність 7,4 бали для неї характерними є в'язкість або гнучкість мислення, здатність перемикатися з одного виду діяльності на інший, прагнення до різноманітності. Менш вираженими у викладачів є такі складові які отримали однакові середні результати 6,9 балів це ергічність яку характеризує бажання розумового і фізичного напруження, надлишок або нестача сил та темп для якого характерними є швидкість моторно-рухових операцій. Найменш вираженими є такі шкали як соціальна емоційність 5,96 балів яку характеризує відчуття впевненості в процесі спілкування, емоційну сензитивність, міру тривоги з приводу невдач у спілкуванні., соціальна пластичність 5,6 балів для якої характерними є стриманість або розгальмування в спілкуванні, широта соціальних програм, природність взаємодії та емоційність 5,36 бали це міра чутливості до розбіжності реального результату і бажаного. Висока чутливість до неспівпадання виражається в перевазі негативних емоцій, а низька чутливість - у присутності позитивних емоційних переживань.

В групі міліціонерів найбільш домінуючими є такі складові як соціальний темп 8,63 балів та соціальна ергічність 8,56 балів, також високі середні показники отримали такі шкали як темп 8,13 бал, ергічність 7,8 балів та пластичність 7,8 балів, менш вираженими є складові як емоційність 6,9 балів, соціальна емоційність 6,63 балів та соціальна пластичність 5,36 бали. (Дивіться інтерпретацію шкал вище)

Таблиця 2.2

Середні значення показників вигорання за методикою mbi у викладачів та міліціонерів (в балах)

Емоційне виснаження

Деперсоналізація

Редукція власних досягнень

Викладачі

27,93

19,5

24,46

Міліціонери

17,66

7

34,56

Загальне

22,83

13,25

29,51

Як видно з таблиці 2.2 у двох вибірок домінують такі складові як деперсоналізація 13,25 бали вона проявляється в деформації відносин з іншими людьми: підвищення залежності від інших або, навпаки, негативізмі, цинічності установок і почуттів по відношенню до реципієнтів та редукція власних досягнень 29,5 балів, що виражається в тенденції до негативного оцінювання себе, у зменшенні значущості власних досягнень, обмеження своїх можливостей, негативізмі відносно службових обов'язків, у зниженні самооцінки та професійної мотивації, власної гідності, в знятті з себе відповідальності чи відсторонення («звільнення») від обов'язків по відношенню до інших. Середні показники отримала шкала емоційне виснаження 22,8 балів що проявляється в переживаннях зниженого емоційного тонусу, втрати інтересу до навколишнього світу або емоційному перенасиченні; в агресивних реакціях, спалахах гніву, появі симптомів депресії.

В групі викладачів високі показники отримали всі шкали емоційне виснаження 27,93 балів, деперсоналізація 19,5 балів та редукція власних досягнень 24,46 бали.

В групі міліціонерів всі показники знаходяться на середньому рівні емоційне виснаження 17,66 балів, деперсоналізація 7 балів та редукція власних досягнень 34,56 балів.( Дивись інтерпретацію шкал вище)

Таблиця 2.3