Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
hotel.doc
Скачиваний:
62
Добавлен:
23.02.2016
Размер:
1.04 Mб
Скачать

1.3. Компетенції, якими має володіти студент у процесі вивчення дисципліни:

Прослухавши курс „ Німецька мова”, студент повинен: на професійному, побутовому та культурологічному рівнях виробити навички усної та письмової комунікації на англійській мові; на основі сформованих знань брати участь в усному мовленні англійською мовою; реалізувати комунікативні наміри на письмі (статті, реферати); працювати з іншомовними джерелами наукового та професійно-виробничого характеру; у виробничих умовах, на основі лексико-граматичного мінімуму, користуючись професійно орієнтованими іншомовними (друкованими та електронними) джерелами здійснювати ознайомче, пошукове та вивчаюче читання.

ІІ. Зміст дисципліни

Лексико-граматичний комплекс 1

ТЕМА 1.1. Л.:Вивчення іноземної мови. Г.:Відмінювання і вживання дієслів в теперішньому часі. Л.:Вивчення іноземних мов в університеті. Урок німецької мови. Курси іноземних мов. Г. :Теперішній час слабких,сильних, неправильних дієслів. Порядок слів у різних типах речень.

ТЕМА 1.2. Л.: Навчання в університеті. Г.: Відмінювання іменників.

Л.: Навчання в університеті.Мій факультет. Моя група.

Г.: Слабка, сильна і жіноча відміна іменників. Окремі випадки відмінювання. Відмінювання власних імен. Відмінювання іменників у множині.

ТЕМА 1.3. Л.: Чернівецький національний університет. Г.: Іменник. Категорія числа. Л :Заснування університету. З історії університету.Наш університет сьогодні. Г.:Утворення множини іменників чоловічого,середнього і жіночого родів. Особливі випадки утворення множини.

Лексико-граматичний комплекс 2.

ТЕМА 2.1 Л. :Бібліотека. Г.: Числівник. Л. :Найбільші бібліотеки світу. Бібліотеки міста Чернівці. Наукова бібліотека Чернівецького національного університету. Робота в читальному залі бібліотеки. Замовлення книг. Г. :Числівник. Різні типи числівників. Відмінювання порядкових числівників. Дробові числівники. Читання дат.

ТЕМА 2.2 Л.: Про будинки і квартири. Г.:Прийменник. Л. :Види будинків. Моя квартира. Кімната в гуртожитку.

ТЕМА 2.3. Г. :Прийменники з давальним, знахідним,давальним і знахідним відмінками.

Л. :Робочий день студента: Ранок і вечір в сім’ї і в гуртожитку.

Відмінювання і вживання дієслів з відокремленими і невідокремленими префіксами.

Лексико-граматичний комплекс 3.

ТЕМА 1.1. Л.: “Сім’я”. Г.Граматичний рід іменників. Заперечення. Л. Моя сім’я. Родичі і знайомі. Вік і професії членів сім’ї. Сімейні традиції. Г. Визначення граматичного роду за значенням і за формою. Рід загальних назв. Рід власних назв. Рід похідних іменників. Рід складних іменників. Рід субстантивованих іменників. Рід абревіатур. Заперечні слова, особливості їх вживання в реченні.

ТЕМА 1.2. Л. Зима. Г. Неозначений займенник man і безособовий займенник es. Л. Природа взимку. Зимові свята: день святого Миколая, Різдво, Новий рік. Г. Особливості вживання неозначеного займенника “man” і безособового займенника“es”.

ТЕМА 1.3. Л. Біографія. Г. Вживання артикля. Вказівні, особові і неозначені займенники. Л. Моя біографія. Заповнення анкет. Написання короткої (у формі таблиці) і повної біографії. Біографії членів сім’ї. Біографії видатних людей. Г. Вживання означеного, неозначеного і нульового артикля перед іменниками. Вживання артикля перед речовинними назвами і абстрактними поняттями. Відмінювання і вживання вказівних і особових займенників. Відмінювання неозначених займенників.

ТЕМА 1.4. Л. Весна. Г. Ступені порівняння прикметників і прислівників. Л. Пори року. Весна. Природа навесні. Свято Паски. День Матері. 9 травня – День перемоги і пам’яті. Вірші і пісні про весну. Г. Ступені порівняння прикметників і прислівників.

ЗМ 2. Лексико-граматичний комплекс 4.

ТЕМА 2.1. Л. Мої друзі. Г. Наказовий спосіб дієслів. Присвійні займенники. Л. Мої друзі. Їх зовнішність, професії, інтереси, звички, риси характеру. Прислів’я, вірші до теми.

Г. Наказовий спосіб дієслів. Відмінювання присвійних займенників і вживання їх у реченні.

ТЕМА 2.2. Л. Літо. Л. Пори року. Літо. Державні і церковні свята влітку. ТЕМА 2.3. Л. Вільний день Моніки. Г. Модальні дієслова. Л. Мій вільний день. Мій вихідний день. Канікули. Відпустка. Люди і їх вільний час. Вірші, прислів’я до теми. Г. Модальні дієслова. Основні форми модальних дієслів. Відмінювання модальних дієслів в теперішньому часі. Вживання і переклад модальних дієслів.

ТЕМА 2.4. Л. Осінь. Л. Пори року. Осінь. Свято урожаю. День об’єднання Німеччини.

Лексико- граматичний комплекс 5

ТЕМА 1.1. Л.: “Їжа. Л. Їжа. Сніданок. Обід. Вечеря. Страви української кухні. Страви німецької кухні. В столовій, кафе, ресторані. Меню. Характеристика страв. Г. Прикметник. Відмінювання прикметників. Утворення прикметників. Підготовка страв. Пропозиція рецептів. Види дієт. Правила правильного харчування. Г.Слабка, сильна і мішана відміни прикметників. Особливі випадки відмінювання прикметників. Утворення прикметників.

ТЕМА 1.2. Л. „Україна”. Г. Перфектно-минулий розмовний час. Л. Розмовна тема „Україна”. Територія. Населення. Границі. Карта України. Розвиток промисловості. Сільського господарства. Розвиток науки і культури. Національні символи України. (Іван Франко – до 150-річчя від дня народження). Г. Перфектно-минулий розмовний час. Утворення перфекту. Відмінювання дієслів у перфекті. Вживання перфекту.

ТЕМА 1.3. Л. Столиця України – Київ.Г. Прийменники з родовим відмінком. Простий минулий час. Л. Київ – столиця України. З історії заснуваня і розвитку. Київ – промисловий науковий і культурний центр України. Визначні пам’ятки Києва.Г. Прийменники з родовим відмінком. Простий минулий час. Утворення імперфекту слабких, сильних, неправильних дієслів. Відмінювання дієслів в імперфекті. Вживання імперфекту.

ТЕМА 1.4. Л. Чернівці. Г. Парні прийменники. Парні сполучники. Розділовий генітив. Л. Чернівці – промисловий, науковий і культурний центр Буковини. Визначні пам’ятки міста. Г. Парні прийменники. Їх функція в реченні. Парні сполучники. Їх переклад. Функція в реченні. Розділовий генітив. Утворення, переклад, вживання в реченні.

ТЕМА 1.5. Л. Найбільші міста України. Видатні люди України. Л. Найбільші міста України Харків, Одеса, Донецьк, Дніпропетровськ, Львів. Видатні люди України. (Домашнє читання).

Лексико-граматичний комплекс 6.

ТЕМА 2.1. Л. „Німеччина”. Г. Прийменники з родовим відмінком (повторення). Л. Розмовна тема „Німеччина”. Територія. Населення. Границі. Карта Німеччини. Клімат. Географічне положення. Розвиток економіки, сільського господарства. Розвиток науки і культури. Національні символи.

Г. Прийменники з родовим відмінком (повторення). Часи активного стану дієслів: презенс, імперфект, перфект, плюсквамперфект (повторення).

ТЕМА 2.2 Л. Берлін – столиця Німеччини. Г. Пасивний стан дієслів. Л. Берлін – столиця Німеччини. Заснування Берліну. З історії розвитку Берліну. Берлін сьогодні. Берлін – промисловий, науковий і культурний центр Німеччини. Визначні пам’ятки Берліну.

Г. Пасивний стан дієслів.

ТЕМА 2.3. Л. Найбільші міста Німеччини.Г. Пасивний стан дієслів (продовження). Л. Найбільші міста Німеччини. Гамбург, Мюнхен, Кельн, Дрезден, Лейпциг, Франкфурт на Майні. Г. Пасивний стан дієслів (продовження).

ТЕМА 2.4.Л. „Німецькомовні країни”. Г. Пасивний стан дієслів. Л. Німецькомовні країни Австрія, Швейцарія, Люксембург, Ліхтенштейн. Г. Пасивний стан дієслів.

ТЕМА 2.5. Л. Які свята святкують німці? Г. Займенникові прислівники. Л. Які свята святкують німці? Г. Займенникові прислівники. Утворення. Функції в реченні.

Лексико-граматичний комплекс 7.

ТЕМА 1.1.Л. „На пошті”. Г. Інфінітив. Л. На пошті. Відправка і отримання листів, телеграм, бандеролей, посилок. Робота поштових відділень. Обслуговування відвідувачів. Г. Інфінітив як іменна форма дієслова. Утворення інфінітива. Форми інфінітива. Значення інфінітива. Простий і поширений інфінітив. Інфінітив з часткою „zu” і без „zu”

ТЕМА 1.2.Л. Фахові тексти. Л. Робота над фаховими текстами.

ТЕМА 1.3.Л. Відвідування культурних закладів кіно, театру, концерту, музею, картинної галереї. Г. Інфінітивні конструкції „haben + zu + Infinitiv”, „sein + zu+Infinitiv“.Інфінітивні групи um…+zu+Inf.; statt...+ zu + Inf. ohne + zu + Inf. Л. Із розвитку кіномистецтва. Відвідування кінотеатру. Відвідування театру. Відвідування концерту. Відвідування музею і картинної галереї. Г. Інфінітивні конструкції haben + zu + Infinitiv, sein + zu+Infinitiv. Їх значення, переклад, функції в реченні. Інфінітивні групи um…+zu+Inf.; statt...+ zu + Inf. ohne + zu + Inf. Їх значення, переклад, вживання.

ТЕМА 1.4.Л. Фахові тексти. Л. Робота над фаховими текстами.

ТЕМА 1.5.Л. „В магазині”. Г.Сполучники сурядності. Складносурядні речення. Складнопідрядні речення. Л. „В магазині”. В магазині промислових товарів. В продуктовому магазині. В магазині книг. На ярмарку. Г. Складносурядні речення. Сполучники сурядності. Складнопідрядні речення. Сполучники підрядності. Підрядні речення мети. Підрядні додаткові речення. Підрядні підметові речення. Підрядні присудкові речення. Підрядні речення місця.

Лексико-граматичний комплекс 8.

ТЕМА 2.1. Л. „У лікаря”. Г. Підрядні речення часу. Підрядні речення причини. Підрядні речення способу дії. Л. „У лікаря”. На прийомі у лікаря в поліклініці. В аптеці. Основні хвороби. Лікарі. Робота служби „Швидкої медичної допомоги”. Г. Підрядні речення часу. Підрядні речення причини. Підрядні речення способу дії. Переклад.

ТЕМА 2.2. Л. Фахові тексти. Л. Робота над фаховими текстами.

ТЕМА 2.3. Л. Засоби масової комунікації. Г. Підрядні означальні речення. Підрядні наслідкові речення. Підрядні умовні речення. Підрядні допустові речення. Л. Засоби масової комунікації. Газета, радіо і телебачення. Інтернет. Г. Підрядні означальні речення. Підрядні наслідкові речення. Підрядні умовні речення. Підрядні допустові речення.

ТЕМА 2.4. Л. Фахові тексти. Л. Робота над фаховими текстами.

ТЕМА 2.5. Л. „Подорож”.Г. Дієприкметники I, II. Поширене означення. Л. Подорож літаком, поїздом, автобусом, машиною. Г. Дієприкметники I, II в ролі означення і обставини способу дії. Поширене означення.

Для засвоєння курсу пропонуються такі джерела:

Основна література

  1. Щербань Н.П., Лабовкіна Г.А., Бачинський Я.В., Кушнерик В.І. “Німецька мова”, Чернівці, 2005р., 500 с.

  2. Лабовкіна Г.А., Палига Г.С., Гіков Л.В. “Розмовні теми і граматичний довідник з німецької мови”. Частина 1. Чернівці, ЧНУ, 1997р.,86 с.

  3. Лабовкіна Г.А., Палига Г.С., Гіков Л.В.”Розмовні теми і граматичний довідник з німецької мови”. Частина 2. ЧНУ, 1997р.,80 с.

  4. Р.І. Смеречанський .Довідник з граматики німецької мови, Київ, 1989р., 304 с.

  5. Бориско Н.Ф. Україна: читаємо, говоримо, дискутуємо. Київ, 2004, 262 ст.

  6. H.H. Panasjuk. Dewutschland. Land und Leute. Minsk, 1996, 362 S.

  7. Г.А. Лабовкіна, Я.В. Бачинський. Фахові тексти та завдання з німецької мови. Частина 1. Збірник. Чернівці: Рута, 2005 р., 80 ст.

  8. Г.А. Лабовкіна, Я.В. Бачинський. Фахові тексти та завдання з німецької мови. Частина 2. Збірник. Чернівці: Рута, 2006 р., 36 ст.

  9. Axel Hering u.a. Übungsgrammatig. Deutsch als Fremdsprache, München, 2002, 248 S.

  10. Michaela Perlmann Balme Em neuer. Brückenkurs. Deutsch als Fremdsprache. Niveaustufe. B. 1. München, 2006, 128 S.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]