Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
hotel.doc
Скачиваний:
63
Добавлен:
23.02.2016
Размер:
1.04 Mб
Скачать

Впп 2.8 туроперейтинг

1. Пояснювальна записка

1.1.Мета даного курсу забезпечити майбутнього менеджера в галузі туристичної індустрії теоретичними знаннями і практичними навичками з організації і технології туристичного обслуговування.

1.2. Головні завдання курсу: сформувати у студентів поняття про туроперейтинг як комплексну науку, розкрити етапи її розвитку та охарактеризувати основні завдання; розкрити особливості ринку туристичних послуг; ознайомити з діяльністю роботи туристичних операторів та туристичних агентств; ознайомити студентів з маркетинговою діяльністю в туризмі; познайомити з принципами та методикою розробки туристичного продукту; розкрити суть формальностей в туризмі; сформувати у студентів поняття про формування туристичного пакету.

ІІ. Зміст дисципліни

Поняття, суть та особливості ринку туристичних послуг

Тема 1.1. Поняття та суть ринку тур. Послуг. Основні поняття. Принципи туристичного ринку

ТЕМА 1.2. Особливості туристичного ринку. Тенденції розвитку світового туризму .

ТЕМА 1.3. Туристичні оператори та туристичні агентства як головні учасники ринку туристичних послуг.

ТЕМА 1.4 . Види, функції та завдання туристичних агентств .

Поняття туристичний агент. Основні функції, завдання. Види діяльності.

ТЕМА 1.5. Поняття та суть, види діяльності туристичних операторів

Поняття туристичний оператор. Поділ за видами діяльності. Ініціативні та рецептивні туристичні оператори.

Маркетингова діяльність тур агентів і туроператорів.

ТЕМА 2.1. Маркетингова діяльність туристичних підприємств. Основні напрямки роботи відділу маркетингу

ТЕМА 2.2. Конкурентна політика в туризмі. Цінова та не цінова конкуренції. Основні напрямки та фактори конкуренції

ТЕМА 2.3. Просування туристичного продукту на ринок та проблеми збуту. Комплекс засобів стимулювання продукту.

ТЕМА 2.4. Формування ефективних мереж збуту. Напрямки формування каналів збуту. Основні форми продажу туристичного продукту

Тур – як основний ринковий продукт

ТЕМА 3.1. Класифікація турів. Принципи та методика розробки туру. Основні принципи. Поділ турів. Етапи розробки турів.

ТЕМА 3.2. Життєвий цикл туристичного продукту. Ціноутворення

Для засвоєння курсу пропонуються такі джерела:

  1. Агафонова Л.Г., Агафонова О.Є. Туризм, готельний та ресторанний бізнес: Ціноутворення, конкуренція, державне регулювання / Навч. посібник. – К.% Знання України, 2002.

  2. Азар В. И. Экономика туристского рынка. М. 1998

  3. Айзенберг М. Менеджмент рекламы. М. 1993

  4. Байлик С.И. Гостиничное хозяйство. Проблемы, перспективы, сертификация: Учебное пособие. – К.: ВИРА-Р, 2001

  5. Бабарицька В.К., Малиновська О.Ю. Менеджмент туризму. Туроперейтинг. Понятійно-термінологічні основи, смервісне забезпечення турпродукту: Навчальний посібник.- К.: Альтерпрес, 2004.- 288 с.

  6. Горішевський П.А., Красій Р.П. Організація роботи туристичної фірми: тур операторська та тур агентська діяльність: Посібник.- Івано-Франківськ: ІМЕ, 2002.- 392 с.

Впп 2.9 рекреаційна географія

І. Пояснювальна записка

1.1. Мета курсу – засвоїти й оволодіти глибокими теоретичними знаннями і практичними навичками з теорії й методики рекреаційної географії.

1.2. Головні завдання курсу: пізнати основні стереотипи рекреаційної діяльності у світі; оволодіти методикою аналізу сучасного матеріального середовища відпочинку залежно від ментальних та соціокультурних особливостей споживачів рекреаційних послуг; сформувати необхідний рівень знань і умінь для формування сучасного рекреаційного середовища в Україні.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]