Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
hotel.doc
Скачиваний:
62
Добавлен:
23.02.2016
Размер:
1.04 Mб
Скачать

1.3. Компетенції, якими має володіти студент у процесі вивчення дисципліни:

 • визначення сфери застосування кожного виду планування;

 • будува системи планування на підприємствах з врахуванням конкретної ситуації;

 • характеристика різних видів планів;

 • організація процесу складання поточних планів, забезпечення координації роботи фахівців по їх складанню;

 • визначення організаційно-технічного та економічного рівнів виробництва;

 • розрахунок запасів товарно–матеріальних цінностей;

 • визначення рівня і динаміки продуктивності праці;

 • визначення витрат структурних підрозділів готельного підприємства;

 • розрахунок різних видів витрат;

 • складання бізнес-плану;

 • визначення фінансових результатів діяльності підприємства та їх оцінка.

 • розв’язування задач на знаходження доходу, прибутку готельного підприємства, витрат підприємства, визначення обсягу реалізованої продукції, плановий обсяг товарної продукції. Задачі щодо розрахунків чисельності персоналу, оплати праці, тривалості відпустки за різних умов.

ІІ. Зміст дисципліни

Теоретико-методологічні та методичні основи планування діяльності готельного підприємства.

Тема 1.1. Теоретичні основи планування діяльності готельного підприємства.

Сутність поняття планування. Сутність, характер об’єктів планування готельного підприємства. Форми планування. Види планів. Система показників, що використовуються в плануванні. Принципи і методи планування. Балансовий метод в плануванні діяльності підприємства. Нормативний метод. Програмно-цільовий метод. Сутність стратегічного планування в туризмі. Типи стратегій. Структура і технологія стратегічного планування. Зміст, функції та структура поточного планування. Оперативно-виробниче планування.

Тема 1.2. Місце готельного підприємства на ринку, формування його виробничої програми.

Прогнозування обсягів продажу продукції та потенційного доходу підприємства. Визначення потужності підприємства. Планування виробничої програми підприємства. Розподіл виробничої програми по планових періодах. Розрахунок завантаженості виробничого обладнання. Загальні положення теорії масового обслуговування. Характеристика деяких типів систем масового обслуговування. Застосування теорії масового обслуговування в плануванні діяльності підприємства. Оптимізація систем масового обслуговування.

Практичні засади планування діяльності готельного підприємства.

Тема 2.1. Планування матеріально-технічного забезпечення діяльності готельного підприємства.

Завдання та зміст плану матеріально-технічного забезпечення виробництва. Планування потреби в матеріально-технічних та енергетичних ресурсах. Склад ресурсного потенціалу підприємства. Матеріальні, трудові, фінансові ресурси підприємства. Методи управління та організації ефективного використання ресурсів підприємства. Ефект. Показники ефективності використання ресурсного потенціалу. Планування потреби в матеріалах на утворення виробничих запасів. Запаси. Поточний запас. Транспортний запас. Технологічний запас. Підготовчий запас. Страховий запас. Узагальнена модель планування запасів матеріалів.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]