Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
hotel.doc
Скачиваний:
63
Добавлен:
23.02.2016
Размер:
1.04 Mб
Скачать

Впп2.4 інформаційні технології в готельно-ресторанному господарстві і. Пояснювальна записка

    1. Мета даного курсу – розкрити знання про можливості використання комп’ютерних технологій в готельно-ресторанному господарстві. Дати студентам, майбутнім фахівцям у сфері управління готельним бізнесом, комплекс знань, умінь і навичок, необхідних для підвищення ефективності професійної діяльності за допомогою засобів інформаційних технологій.

    2. Головні завдання курсу:

- ознайомити студента з апаратним і програмним забезпеченням інформаційних технологій в готельно-ресторанному господарстві;

- розглянути склад технічного і програмного забезпечення готельної організації, застосування систем управління базами даних у сфері туризму;

- розглянути інформаційні технології електронної комерції в туризмі, а також використання мультимедіа і Інтернету у практиці готельного бізнесу;

    1. Компетенції, якими має оволодіти студент у процесі вивчення дисципліни:

- уміння і навички використання прикладного програмного забезпечення в соціально-культурному сервісі і готельно-ресторанному господарстві;

- знання про прикладні програми з формування, просування і реалізації туристського продукту, автоматизованих систем бронювання і резервування, систем автоматизації управління готельним і ресторанним бізнесом.

ІІ. Зміст дисципліни

Значення, вплив та класифікація інформаційних систем та інформаційних технологій в готельно-ресторанному господарстві.

Тема 1.1. Значення електроніки для потреб готельного господарства. Інформаційні послуги в туризмі. Потенційні можливості комп’ютерних технологій. Комп’ютер в готельному господарстві.

ТЕМА 1.2. Інформаційні системи: поняття та значення. Поняття інформаційних систем. Значення інформаційних систем в готельній галузі. Геоінформаційні системи в туризмі.

ТЕМА 1.3. Система інформаційних технологій. Поняття інформаційних технологій. Класифікація та складові інформаційних технологій. Вплив інформаційних технологій на туризм.

ТЕМА 1.4. Основи глобальних комп’ютерних мереж. Історія створення і розвитку Інтернету. Адресація в Інтернеті. Поняття і структура ІР-адреси. Служби Інтернет. Електронна пошта і списки розсилки. Система World Wide Web. Пошук інформації в Інтернеті. [5, 7, 17]

ТЕМА 1.5. Використання глобальної мережі Інтернет в готельні діяльності. Практика використання Інтернету у готельній сфері. Можливості Інтернету у формуванні, просуванні і реалізації готельного продукту. Реклама готельного продукту і послуг в Інтернеті. Туристські виставки і ярмарки в Інтернеті. Віртуальний туризм. [5, 7, 17]

ТЕМА 1.6. Системи бронювання та резервування. Характеристика комп’ютерних систем бронювання і резервування. Система бронювання Amadeus. Система бронювання Galileo.Система бронювання Worldspan. Система бронювання Sabre. [1, 19, 20]

Використання інформаційних систем та інформаційних технологій в готельно-ресторанному господарстві.

ТЕМА 2.1. Апаратне і програмне забезпечення інформаційних технологій у туризмі.

Класифікація комп’ютерної техніки. Системне і сервісне ПЗ. Класифікація ПЗ в туризмі.[6, 9]

ТЕМА 2.2. Засоби комунікації і зв’язку в готельній індустрії. Способи передачі інформації. Класифікація каналів зв’язку. [5, 16]

ТЕМА 2.3. Засоби оргтехніки у сфері туризму. Копіювально-розмножувальні засоби. Засоби відображення інформації. [2, 8, 16]

ТЕМА 2.4. Системи автоматизації управління готельним бізнесом. Загальна характеристика готельного бізнесу. Поняття автоматизованої системи управління готелем. Огляд ринку програмного забезпечення управління готелем. [1, 13, 19, 20]

ТЕМА 2.5. Системи автоматизації управління ресторанним бізнесом і індустрією розваг. Поняття автоматизованої системи управління рестораном. Технічне і програмне забезпечення ресторанного бізнесу. Програмне забезпечення контролю служби харчування. Програмне забезпечення автоматизації казино, боулінгу, більярда. [1, 13, 19, 20]

ТЕМА 2.6. Захист інформації в комп’ютерних мережах підприємств сфери туризму.

Поняття безпеки електронної системи. Основні положення інформаційної безпеки. Класифікація загроз безпеки. Технології антивірусного захисту. Безпека електронної пошти і Інтернету. [5, 7, 16]

Для засвоєння курсу пропонуються такі джерела:

Оновна література

1. Волков Ю. Ф. Введение в гостиничный и туристический бизнес. — 2-е изд. Ростов н/Д: Феникс, 2003 . – 52 с. — (Сер. “Высшее профессиональное образование”).

2. Гуляєв В. Г. Нові інформаційні технології в туризмі. — М., 1999. – 1 с.

3. Карпенко С. Г., Іванов Є.О. Основи інформаційних систем і технологій: Навч. посіб. – К.: МАУП, 2002. — 26 с.

4. Кифяк В. Ф. Організація туристичної діяльності в Україні. — Чернівці: Книги — ХХІ, 2004 . — 200 с.

5. Леонтьєв В.П. Новейшая энциклопедия Интернет.- М: Олма- пресс, 2002. – 607 с.

6. Литвин І. І., Конончук О. М., Дещинський Ю. Л. Інформатика: теоретичні основи і практикум: Підручник. — Львів: Новий Світ-2000, 200 . — 70 с.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]