Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
hotel.doc
Скачиваний:
68
Добавлен:
23.02.2016
Размер:
1.04 Mб
Скачать

Впп2.3 основи екскурсознавства

І. Пояснювальна записка

1.1. Мета курсу - Метою викладання даного курсу є формування у студентів знань, умінь і навичок в галузі екскурсійної діяльності. Робоча програма призначена для реалізації державних вимог щодо мінімуму змісту й рівню підготовки бакалаврів.

1.2. Головні завдання курсу:

Програма навчальної дисципліни «Основи екскурсознавства» передбачає викладання основ екскурсійної діяльності та методики, що дозволить студентові одержати знання, необхідні фахівцеві туристсько-екскурсійного профілю.

1.3. Компетенції, якими має володіти студент у процесі вивчення дисципліни:

Студенти, що завершили вивчення курсу «Основи екскурсознавства» повинні:

знати поняття, сутність і особливості екскурсії; роль і сутність показу; завдання розповіді на екскурсії; порядок підготовки екскурсії; роль логіки в підвищенні ефективності екскурсій; роль психології в екскурсійному процесі; компоненти педагогічної діяльності екскурсовода; особливості й вимоги екскурсійного методу; джерела інформації; географічну й історико-культурологічну характеристику регіону; композицію екскурсії;

вміти використовувати методи і техніку показу та розповіді на екскурсії; закордонний досвід в екскурсійній діяльності; елементи психології в екскурсії; джерела інформації.

ІІ. Зміст дисципліни

Сутність і класифікація екскурсій.

Тема 1. Поняття екскурсія.

Ретроспективний аналіз поняття екскурсія. Цілі та завдання екскурсій. Ознаки екскурсій.

Місце екскурсії в туризмі.

ТЕМА 2. Функції екскурсій та вимоги, що висуваються до них.

Функція наукової пропаганди та інформації. Функція організації культурного дозвілля. Функція розширення кругозору та формування інтересів. Вимоги що висуваються до екскурсій.

ТЕМА 3. Класифікація екскурсій.

Класифікація екскурсій за змістом. Класифікація екскурсій за місцем проведення. Класифікація екскурсій за способом пересування та складом учасників. Класифікація екскурсій за формою проведення.

екскурсійНЕ ПІЗНАННЯ.

ТЕМА 1. Сутність екскурсійного пізнання.

Тематичний зміст екскурсій. Екскурсійний метод пізнання. Взаємодія показу та розповіді на екскурсії.

ТЕМА 2. Показ в екскурсійному пізнанні.

Місце показу в екскурсії. Засоби показу. Види показу. Особливості показу в екскурсії.

Методичні прийоми показу.

ТЕМА 3. Розповідь в екскурсійному пізнанні.

Місце розповіді на екскурсії. Завдання розповіді на екскурсії. Особливості розповіді на екскурсії. Методичні прийоми розповіді.

Технологія РОЗРОБКИ ЕКСКУРСІЇ.

ТЕМА 1. Екскурсійні об’єкти та прокладання маршруту.

Екскурсійні об’єкти та їхня класифікація. Оцінка та відбір екскурсійних об’єктів. Екскурсійний маршрут і його види. Розробка екскурсійного маршруту.

ТЕМА 2. Розробка тексту екскурсії.

Відбір літературних джерел та укладання бібліографії. Підготовка контрольного тексту.

Підготовка індивідуального тексту. Техніка використання індивідуального тексту.

ТЕМА 3. Методична розробка екскурсії.

Підготовка портфеля екскурсовода. Визначення методичних прийомів проведення екскурсії.

Визначення техніки проведення екскурсії. Укладання методичної розробки.

ІІІ. Література до вивчення курсу:

  1. Емельянов Б. В. Экскурсоведение: Учебник. – М.: Советский спорт, 2002. – 216 с.

  2. Долженко Г.П. Экскурсионное дело: Учебное пособие. – М.: ИКЦ «Март», 2005. – 272 с.

Додаткова література

  1. Гецевич Н.А. Основы экскурсоведения. – Минск, 1988.

  2. Емельянов Б.В. Методика подготовки и проведения экскурсий. – М., 1980.

  3. Емельянов Б.В.Основы экскурсоведения. – М., 1985.

  4. Емельянов Б.В. Организация экскурсионной работы: Методика, опыт. – М.,1984.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]