Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
INDZ_2_modul.doc
Скачиваний:
2
Добавлен:
24.08.2019
Размер:
304.64 Кб
Скачать

ІНДЗ

Модуль 2 з курсу «Контролінг»

ВАРІАНТ – 1

Завдання 1. Керівництво підприємства має намір збільшити обсяг реалізації продукції на 10% (з 40 млн. грн. до 44 млн. грн.), не виходячи за межі релевантного діапазону. Загальні змінні витрати для першого варіанту виручки складають 31 млн.грн. Постійні витрати - 3 млнгрн. Розрахуйте суму прибутку, яка відповідає новому рівню виручки від реалізації 1) традиційним способом, 2) за допомогою операційного важеля. Порівняйте результати, зробіть припущення про ступінь фондо­озброєності даного підприємства.

Завдання 2. На підставі даних завдання № 1 заповніть табл.5, зробивши необхідні розрахунки. Як і чому змінюється сила впливу опера­ційного важеля і запас фінансової міцності по мірі віддалення виручки від порогу рентабельності?

Таблиця 5. Результативні показники діяльності підприємства при

різних варіантах виручки

Показник

Початковий варіант

Варіант 10% зростання виручки

1. Виручка від реалізації, тис.грн.

40000

44000

2. Змінні виграти, тис.грн.

31000

3. Маржинальний дохід, тис.грн.

4.Коефіцієнт маржинального доходу

5. Постійні витрати, тис.грн.

6. Поріг рентабельності, тис.грн.

7.Запас фінансової міцності, тис.грн.

8. Запас фінансової міцності, %

9. Прибуток, тис.грн.

10. Сила дії операційного важеля

Завдання 3. Приватний підприємець планує продаж сувенірів для туристів по 3,5 грн. за 1 шт. Він може закуповувати сувеніри на гуртівні по 2,1 грн. за 1 шт. і повертати непродані сувеніри за повну вартість. Оренда палатки обійдеться в 700 грн. за місяць.

Дайте відповідь на такі запитання:

 1. Який поріг рентабельності?

 2. Яким стане поріг рентабельності, якщо оренда палатки зросте до 1050 грн.?

 3. Яким буде поріг рентабельності, якщо вдасться збільшити ціну реалізації з 3,5 грн. до 3,85грн.?

 4. Яким буде поріг рентабельності, якщо закупівельна ціна сувенірів зросте з 2,1 грн. до 2,38 грн.?

 5. Скільки сувенірів повинно бути продано для отримання прибутку в сумі 490 грн. за місяць?

 1. Який прибуток можна очікувати при різних рівнях продажу? Зобразити графічно.

 2. Який запас фінансової міцності має цей бізнес при сумі прибутку 490 грн. в місяць?

 3. Якщо підприємець запланує продавати два види сувенірів: 400 шт. першого виду (ціна реалізації - 3,5 грн., закупівельна ціна - 2,1 грн.) і дру­ гого виду - 500 шт. (ціна реалізації - 6 грн., закупівельна ціна - 3,92 грн.), то який буде поріг рентабельності для кожного виду сувенірів і загальний поріг рентабельності?

 4. Що більше сприяє зниженню порогу рентабельності і підвищенню запасу фінансової міцності: торгівля одним видом сувенірів чи двома?

Таблиця 6. Показники маржинального доходу за типами верстатів

Показники

1 тип верстатів

II тип верстатів

ІII тип

верстатів

1.Виручка від реалізації, тис. грн.

1500

2000

1100

2.3мшні витрати, тис.грн.

1200

1200

600

3. Маржинальний дохід, тис.грн.

?

?

?

4. Коефіцієнт маржинального доходу

?

?

?

5.Прямі постійні витрати, тис.грн

100

200

300

б. Проміжний маржинальний дохід тис.грн.

9

?

?

7.Коефщієнт проміжного маржинального доходу

?

?

?

Завдання 4. Підприємству, що виробляє устаткування, необхідно вибрати для виробництва найбільш вигідний з трьох типів верстатів за даними табл.6. Оберіть найбільш інвестиційно привабливий тип верстатів і обґрунтуйте свій вибір необхідними розрахунками.

Завдання 5. На підставі даних табл. 7 скласти оптимальну виробничу програму для "вузького місця", потужність якого складає 1500 годин за рік.

Таблиця 7. Показники маржинального доходу за видами продуктів

Продукт

Кількість одиниць продукції

Маржинальний дохід від реалізації одиниці продукції,

грн/шт.

Загальний маржинальний дохід, грн.

Час на виготовлення одиниці продукту, год./шт.

А

2000

40

?

0,5

В

5000

12

?

0,1

С

3000

30

?

0,4

D

4000

17

?

0,2

Всього

-

-

?

-

Завдання 6. Річний оборот продажу фірми - 2000 тис. грн., собівар­тість реалізованих товарів - 1170 тис. грн. Який стан фірми щодо фірм-конкурентів, коли показник валової прибутковості продажу по даній галузі становить 24,5 %?

Завдання 7. Визначте відносну економію (перевитрати) оборотних коштів у звітному році за рахунок прискорення їх оборотності порівняно з попереднім роком (табл. 5). Який обсяг оборотних коштів потрібний підприємству на наступний рік, якщо передбачається, що в цьому році буде реалізовано продукції на суму 45430 тис. грн., а оборотність обо­ротних коштів уповільниться на 10 % порівняно зі звітним роком?

Таблиця 5. Оборотність оборотних коштів підприємства за звітний рік

Показники

Попередній рік

Звітний рік

1. Виручка від операційної діяльності, тис.грн.

30160

55680

2. Середньорічна сума оборотних коштів, тис.грн.

4350

7420

3. Оборотність оборотних коштів, днів

?

?

Завдання 8. Підприємство планує придбати нове обладнання вартістю 300 000 грн., яке дозволяє зекономити на оплаті праці і зниженні витрат сировини 150 000 грн. щорічно протягом строку служби 4 років, після чого його остаточна вартість дорівнюватиме нулю. Процентна ставка на капітал - 15 %.

 1. Чи слід підприємству купувати це обладнання?

 2. Чи зміниться ваша думка, якщо процентна ставка знизиться до 10%?

Завдання 9. Визначте внутрішню процентну ставку доходності вироб­ничих інвестицій в сумі 300 000 грн., якщо термін експлуатації об'єкту -5 років; залишкова вартість по закінченні терміну експлуатації незначна; ставка дисконту -12 %, надходження коштів по роках експлуатації наве­дено в табл. 2.

Таблиця 2.

Імовірність надходження коштів від реалізації інвестиційного проекту

Рік

Грошові потоки, грн.

1-й

300 000

2-й

400 000

3-й

300 000

4-й

200 000

5-й

100 000

Завдання 10. Виробничий процес забезпечується випуском п’яти видів проміжної продукції (напівфабрикатів), які можна виготовляти на власному підприємстві або отримувати від постачальників. Напівфабрикати повинні минути певну стадію виробництва, потужність якого на даному підприємстві обмежена 5000 хвилин машинного часу на період. Інших обмежень немає. Визначте на основі даних табл. 11 обсяг виробництва напівфабрикатів у випадку виконання замовлення на даному підприємстві.

ІНДЗ

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]