Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
inform_menedzhment.doc
Скачиваний:
16
Добавлен:
23.02.2016
Размер:
318.98 Кб
Скачать

28

44. Створення управлінських інформ. Систем

Терміном "управлінські інформаційні системи" іноді визначали всі типи інформаційних систем, але тут ми використовуємо його, щоб показати специфічний тип інформаційної системи. Управлінська інформаційна система (УІС) є інтегрованою звітною системою, призначеною для допомоги менеджерам у плануванні, здійсненні і контролі діяльності організації. Вона готує звіти на основі даних, отриманих з багатьох систем здійснення операцій та із зовнішнього оточення організації. Концентрує їх, щоб зробити ці дані більш придатними для інформаційних менеджерів.

УІС адресуються до проблем, що відомі й зрозумілі заздалегідь (такі проблеми структу-ровані, вони піддаються формалізації), тому може бути визначена відповідна інформація, спроектовані звіти і написані програми. Ці системи функціонують на періодичній основі, наприклад, надання щомісячних звітів про доходи і витрати. Менеджери за допомогою персональних комп' ютерів можуть отримувати певні звіти в будь-який час протягом дня.

УІС мають тенденцію до того, щоб обмежуватися "тільки зчитуванням" даних, якими не можна маніпулювати. Наприклад, менеджер не може використовувати УІС, щоб одержати запроектовані цифри доходів і втрат або щоб знайти рішення, засновані на різних обсягах продажів. Це обмеження не заперечує цінність системи. Оскільки менеджер відчуває потребу в періодичній інформації, УІС є важливим інструментом для забезпечення регулярних звітів, що підвищують ефективність управлінського планування і контролю.

45. Критерії оцінки ефекту від автоматизації управлінської діяльності

Критерії оцінки ефекту від автоматизації управлінської діяльності.Автоматизація кожного управлінського процесу повинна або зменшувати розмір витрат на управління, або змінювати якісні характеристики управлінського процесу, що впливають на величину економічної вигоди, яка одержується підприємством.

У загальному випадку витрати на управління складаються з фонду оплати працікерівників і вартостіінформаційного забезпеченнядіяльності керівників. Однак існують ще два, можливо, найважливіші компоненти витрат на управління — цевтрачена вигода від неухвалених вчасно рішень і оплата помилкових рішень.

Автоматизована система управління дозволяє поліпшити управління підприємством. Якість управління може визначатися таким набором параметрів процесу ухвалення рішень:

  • середнім часом ухвалення рішення (швидкість реакції);

  • частотою помилкових рішень (імовірність ухвалення неправильного рішення);

  • середніми витратами на ухвалення рішення;

  • збитками від необґрунтованих рішень за визначений період;

  • швидкістю виявлення помилок в ухвалених рішеннях.

Ефект від поліпшення кожного з наведених параметрів підрозділяється на обчислювальний і необчислювальний. Якщо при оцінюванні доцільності впровадження інформаційної системи спиратися тільки на аналіз прибутку на інвестований в автоматизацію капітал, то зникне весь зміст удосконалювання управлінських процесів. Ціна досягнення (внаслідок удосконалювання параметрів процесу ухвалення рішень) таких цілей, як підвищення якості обслуговування замовників, зростання конкурентоспроможності, не піддається точному грошовому вимірюванню.

Своєчасність ухвалення й імовірність одержання правильного рішення, як правило, зростають, якщо вся інформація, яка необхідна для ухвалення рішення, пропускається через корпоративну інформаційну систему, а не локалізується в паперових архівах і персональних комп'ютерах окремих служб і підрозділів. Цілком реальною є ситуація, коли комплексна автоматизація системи управління є єдино можливим шляхом для виживання підприємства в конкурентній боротьбі. Чітке визначення цілей, що повинні бути досягнуті в результаті впровадження нових автоматизованих технологій управління, є відправним пунктом при оцінюванні доцільності витрат на автоматизацію управлінської діяльності. Ціна, яку керівництво підприємства згодне заплатити за досягнення цих цілей, найчастіше є головним критерієм при ухваленні рішення про інвестиції в конкретний проект автоматизації.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]