Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
inform_menedzhment.doc
Скачиваний:
14
Добавлен:
23.02.2016
Размер:
318.98 Кб
Скачать

67. Функція пс

Функція ПС(ставка;кпер;плт;бс;тип)обчислює сьогоднішню вартість низки майбутніх надходжень (ренти) від банку. Це дає змогу визначити вигідність інвестицій (капіталовкладень) у деякий бізнес.

Для обчислення сьогоднішньої вартості майбутньої ренти використовується принцип дисконтування– приведення суми ренти за деякий термін до її вартості в даний момент часу. Суттєво враховується депозитна процентна ставка (це ставка, яку банк виплачує за вклади клієнтів), оскільки вважається, що вже перше надходження стає депозитом у банку. Дисконтування дає відповідь на запитання: чи варто вкладати гроші в даний бізнес, чи краще їх покласти в банк під відсотки і нічого не робити.

68. Функція бс

Функція БС(ставка;кпер;плт;пс;тип)призначена для обчислення майбутньої вартості теперішніх інвестиційпсна основі періодичних постійних (рівних по величині сум) виплатплті постійної процентноїставки.

В інвестиційній практиці, як правило, необхідно порівнювати суму грошей, що вкладається в проект з сумою грошей, які інвестор сподівається отримати після завершення інвестиційного періоду. Для порівняння суми грошових коштів під час їх вкладання з сумою грошей, яка буде одержана використовують поняття майбутнятатеперішнявартість грошей.

Майбутня вартість грошей це та сума, в яку повинні перетворитись через визначений час, вкладені сьогодні під процент гроші.

Розрахунок майбутньої вартості грошей пов’язаний з процесом нарощування (компаундування) початкової суми.

Нарощуванняце збільшення початкової суми грошей шляхом приєднання до неї суми процентних платежів.

Для розрахунку майбутньої вартості грошей використовується формула складних процентів:

FV = P(1+r)n,

де: FV (Future value) – майбутня вартість грошей ; Р (present value)– початкова інвестована сума; r ставка %, або ставка дохідності; n – кількість періодів, за якими нараховуються проценти; (1+r)nмножник нарощування (компаундування).

Складний процент– це сума доходу, яку отримає інвестор в результаті інвестування певної суми грошей за умов, що простий процент не сплачується наприкінці кожного періоду, а додається до суми основного вкладу і в наступному періоді також приносить доход.

Процентна ставка використовується не тільки як інструмент нарощування вартості грошових коштів, але і як норма дохідності інвестиційних операцій.

69. Функція кпер

В ході вирішення завдань, пов'язаних з аннуїтетом, загальна кількість періодів виплати визначається за допомогою функції КПЕР(ставка;плт;пс;бс;тип)обчислює кількість періодів, потрібних для погашення суми позикипс, наданої під деяку постійну процентнуставкуза умови наперед заданої суми періодичних постійних виплатплт.

70.Функція плт

Функція ПЛТ(ставка;кпер;пс;бс;тип)призначена для визначення суми періодичних виплат для погашення боргупс. Така виплата складається з двох частин:

а) основна виплата ОСПЛТ(ставка;период;кпер;пс;бс;тип);

б) виплати за процентами ПРПЛТ(ставка;период;кпер;пс;бс;тип).

71 Функція ставка

Процентна ставка за період обчислюється із застосуванням функції СТАВКА(кпер; плт; пс; бс; тип; предположение) обчислює реальну процентну ставку від надання позики на певну сумупсза умови фіксованих періодичних виплатплт протягом деякої кількості періодів, що дозволяє визначити банку вигідність надання такої позики. Для цієї функції потрібно задати деяке початкове наближення (предположение) до шуканої процентної ставки. Якщо таке наближення не задано, то воно приймається рівним 0,1 (10%).

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]