Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Inna.doc
Скачиваний:
4
Добавлен:
23.02.2016
Размер:
68.1 Кб
Скачать

31. Перелічіть переваги та недоліки “штовхальної” та “тягнучої” систем.

“Штовхальна" система – є системою організації виробництва, у якій предмети праці, які надходять на виробничу ділянку, безпосередньо цією ділянкою в попередньої технологічної ланки не замовляються. Матеріальний потік "виштовхується" кожному наступному адресату суворо за розпорядженням (командою), яке надходить на передавальну ланку з центральної системи управління виробництвом.

Недоліки "штовхальних" систем: 1) чим більше факторів щодо кожної з ланок логістичного ланцюжка має враховувати центр управління, тим складнішим, дорожчим і досконалішим має бути програмне, інформаційне та матеріально-технічне забезпечення; 2) складність перебудови виробничої системи під час збоїв або збільшення попиту.

Переваги "штовхальних" систем: 1) відсутність залежності роботи підприємства від своєчасності постачань; 2) спрощення контролю за організацією виробничого процесу, оскільки управління ними централізоване.

"Тягнуча"- є системою організації виробництва, у якій деталі і напівфабрикати подаються на наступну технологічну операцію з попередньої в міру необхідності. При застосуванні цього підходу центральна система управління не втручається в обмін матеріальними потоками між різними ділянками підприємства, не встановлює для них поточних виробничих завдань.

Переваги "тягнучих" (витягуючих) систем: 1) не вимагають загальної комп'ютеризації виробництва; 2) не потребують створення значних запасів матеріальних ресурсів.

Недоліки "тягнучих" (витягуючих) систем: 1) передбачають високу дисципліну і дотримання всіх параметрів постачань; 2) вимагають підвищеної відповідальності персоналу всіх рівнів, особливо виконавців.

32. Охарактеризуйте основні мікрологістичні системи “штовхального” типу: mrpi, mrpii.

MRP — система, яку використовують для планування і прогнозування попиту, збуту і закупівель.

Основними цілями систем MRP є:

- задоволення потреби у матеріалах компонентах і продукції для планування виробництва і доставки споживачам;

- підтримка низького рівня запасів матеріальних ресурсів незавершеного виробництва, готової продукції.

- планування виробничих операцій, графіків доставки, закупівельних операцій.

У процесі реалізації цих цілей система MRP спочатку визначає, скільки і в які строки необхідно виготовити кінцевої продукції, потім визначає час і необхідні кількості матеріальних ресурсів.

Входом системи MRP I є замовлення споживачів, підкріплені прогнозами попиту на готову продукцію фірми, які закладені у виробничий розклад (графіки випуску готової продукції), ключовим фактором є споживчий попит. Ця система переважно використовується, коли попит на вихідні матеріальні ресурси дуже залежить від попиту споживачів на кінцеву продукцію.

MRP I є складовою MRP IІ.

Перевагою MRP IІ перед MRP I є повніше задоволення споживчого попиту,яке досягається шляхом скорочення тривалості виробничих циклів, зменшення запасів, кращої організації постачань, швидшої реакції на зміни попиту.

33. Розкрийте сутність мікрологістичної системи kanban.

Систему KANBAN використовують для оперативного управління виробництвом.

Це система організації неперервного виробничого потоку який здатний до швидкої перебудови і практично не потребує страхових запасів.

Суть цієї системи полягає в тому, що всі виробничі підрозділи заводу, включаючи лінії кінцевого складання забезпечуються матеріальними ресурсами тільки в тій кількості і в такі строки, які необхідні для виконання заданого підрозділом-споживачем замовлення.

Особливістю є те, що вся диспетчеризація процесу побудована на горизонтальних зв'язках вздовж всього технологічного ланцюжку, а не на «піраміді», яка характерна для традиційних рішень.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]