Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
INDZ_2_modul.doc
Скачиваний:
2
Добавлен:
24.08.2019
Размер:
304.64 Кб
Скачать

Модуль 2 з курсу «Контролінг»

ВАРІАНТ – 3

Завдання 1. Підприємство виробляє і продає три види суміші кави на основі бразильської кави "Сантос". У зв'язку з низьким врожаєм у поточному році вдалося придбати лише 500 т даного сорту. Визначте оптимальну (за прибутком) програму виробництва і збуту, вико­ристовуючи дані табл. 10.

Завдання 2. На спеціальному верстаті з продуктивністю 1000 одиниць виготовляють комплектуючі вироби. Змінні витрати на їх виробництво -8 грн., постійні витрати - 5000 грн. Такі ж комплектуючі вироби можна придбати у постачальника за ціною 12 грн. за одиницю

Таблиця 10. Вихідні дані для складання виробничої програми

Назва суміші кави

Ціна продажу, грн./кг

Змінні витрати, грн.

Вміст сорту "Сантос", %

Максимальний обсяг продажу, т

"Золота"

50

22

25

1800

"Срібна"

40

20

20

900

"Чорна"

30

18

10

1400

Певний момент верстат вийшов з ладу. Його можна відремонтувати за 6000 грн. і подовжити тим самим термін служби ще на 10 місяців. Що буде більш правильним:

а) відремонтувати верстат і продовжувати власне виробництво за умови, що потреба в них складатиме 600 одиниць?

б) не виготовляти комплектуючі вироби на своєму верстаті, а купувати у постачальника?

Визначіть критичний обсяг виробництва комплектуючих виробів при заданих умовах.

Завдання 3. Підприємство планує прийняти на роботу з 1.01 пла­нового року фахівця з управлінського обліку. Передбачається встановити йому оклад 6500 грн. за місяць з відрахуванням на соціальні виплати. Передбачається також виплата винагороди за підсумками року в розмірі місячного окладу. Обладнання робочого місця фахівця (персональний комп'ютер, телефон таін.) коштуватиме підприємству близько 12000 грн. Рівень покриття постійних витрат підприємства - 40 %.

Яким повинен бути додатковий обсяг продажу в плановому році, щоб вважати прийом на роботу фахівця з управлінського обліку виправданим? Витрати на обладнання робочого місця відносяться на витрати поточного місяця, виходячи з 1/12 річної суми.

Завдання 4. Якою повинна бути виручка підприємства, щоб без зниження рентабельності можна було підвищити розцінки на оплату праці робітників-відрядників на 25 %? Зараз фірма щороку продає 10000 виробів на суму 900000 грн. із змінними витратами на оплату праці робітників-відрядників 32 грн. на 1 виріб.

Завдання 5. Підприємство виробляє продукцію трьох видів: А, Б, і В(табл. 11):

Постійні витрати - 20000 грн. Розподіляються вони по виробах пропорційно часу виробництва. Збитковий продукт підприємство хотіло б зняти з виробництва.

1. Розрахуйте прибуток загалом по підприємству і в розрахунку на одиницю продукції.

Таблиця 11. Результативні показники виробництва та реалізації за видами продукції

Показник

Вид продукції

А

Б

В

Кількість, од.

500

500

2000

Маржинальний дохід на одиницю продукції, грн.

14,0

28,0

15,0

Час виробництва загального обсягу виробництва, год.

2,0

4,00

3,5

  1. Визначте середній маржинальний дохід на одиницю продукції, загальну суму маржинального доходу і суму прибутку після зняття з виробництва збиткового виробу.

  2. Прокоментуйте результати розрахунків. Яке рішення в цьому випадку було б вірним?

Завдання 6. Підприємець розглядає 2 варіанти призначення ціни на товар, який придбано на суму 1000 грн. по 2 грн. за одиницю. Перший варіант ціни реалізації - 5 грн., другий - 7 грн. За прогнозом, при ціні реалізації 5 грн. за одиницю вся партія товару буде реалізована за 10 днів, а при ціні реалізації 7 грн. - за 15 днів Який варіант вигідніший, якщо реалізація цього товару планується на 1 місяць?

Завдання 7. Устаткування вартістю 40 000 грн. дає щорічний прибуток 6000 грн. Протягом якого періоду часу можна експлуатувати устат­кування, щоб його придбання окупилося при сплаті 12 % за капітал?

Завдання 8. Філія підприємства може бути обладнана з первісними витратами 3,5 млн. грн. і потребує в середньому близько 0,5 млн. грн. в рік виробничих витрат при використанні повної потужності. З яким річним оборотом повинна працювати філія, якщо 5 % плати за вико­ристані засоби розглядається як мінімальний процент?

Завдання 9. Підприємство виробляє продукцію трьох видів: А, Б і В (табл.12).

Постійні витрати – 20000 грн. Розподіляються вони по виробах пропорційно часу виробництва. Збитковий продукт підприємство хотіло б зняти з виробництва.

  1. Розрахуйте прибуток загалом по підприємству і в розрахунку на одиницю продукції.

  2. Визначте середній маржинальний дохід на одиницю продукції, загальну суму маржинального доходу і суму прибутку після зняття з виробництва збиткового виробу.

  3. Прокоментуйте результати розрахунків. Яке рішення в цьому випадку було б вірним?

Таблиця 12. Результативні показники виробництва та реалізації за видами продукції

Показник

Вид продукції

А

Б

В

Кількість, од.

500

500

2000

Маржинальний дохід на одиницю продукції, грн.

14,0

28,0

15,0

Час виробництва загального обсягу виробництва, год

2,0

4,00

3,5

Таблиця 13. Собівартість реалізації при різних рівнях виробництва

Елементи собівартості

Рівень виробництва 20000 шт.

Додаткове замовлення 5000 шт.

Загальний випуск виробів 25000 шт.

Матеріали

20000

5500

?

Заробітна плата

5000

1375

?

Змінні витрати

13000

3575

?

Постійні витрати

12000

-

?

Разом:

?

?

?

Собівартість одиниці продукції, грн.

?

?

?

Ціна реалізації одиниці продукції, грн.

3,5

3,09

-

Прибуток на одиницю продукції, грн.

?

?

-

Загальний прибуток

?

?

?

Завдання 10. Підприємство виробляє 20000 шт. виробів за рік, собівартість яких складається з елементів, наведених в табл. 13. Підприємство отримало від клієнтів пропозицію про додаткове замовлення в розмірі 5000 шт. за ціною 3,09 грн за шт. (звичайна ціна – 3,5 грн за шт.). Замовник хоче придбати вироби вищої якості, що потребує додаткових витрат в розмірі 10% нормативної собівартості.

Необхідно: 1) розрахувати собівартість одиниці продукції додаткового замовлення, визначивши результат; 2) сформувати інформацію для керівництва про ефективність (або неефективність) прийняття рішення про додаткове замовлення.

ІНДЗ

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]