Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
hotel.doc
Скачиваний:
67
Добавлен:
23.02.2016
Размер:
1.04 Mб
Скачать

Пф2.4 інженерна графіка

І. Пояснювальна записка

1.1. Мета курсу: набуття студентами знань, умінь і навичок, необхідних для розуміння принципу дії та будови предмета або окремого елемента за їхніми кресленнями.

1.2. Головні завдання курсу: навчити студента читати креслення тривимірних об’єктів, побудованих методом проекційних зображень; самостійно складати креслення елементарних геометричних об’єктів відповідно до існуючих стандартів; читати і виконувати креслення будівельних споруд; користуватися графічним редактором для побудови тривимірних зображень геометричних об’єктів; використовувати спеціалізовані бібліотеки графічного редактора для виконання будівельних креслень.

1.3. Компетенції, якими має оволодіти студент у процесі вивчення дисципліни:

Знання: основ побудови тривимірних об’єктів методом проекційних зображень, креслень елементарних геометричних об’єктів; вимог стандартів ЄСКД.

Вміння: в умовах виробничої діяльності для вирішення професійних задач читати креслення тривимірних об’єктів, побудованих методом проекційних зображень. Самостійно складати креслення елементарних геометричних об’єктів. Будувати робочі креслення технічних виробів відповідно до стандартів ЄСКД. Вміти читати і виконувати креслення будівельних споруд.

ІІ. Зміст дисципліни

Технічне креслення

Тема 1. Проекціювання (паралельне проекціювання, проекціювання на кілька площин проекцій, поняття виду).

ТЕМА 2. Аксонометричні проекції (аксонометричні проекції плоскогранних поверхонь, аксонометричні проекції поверхонь обертання).

ТЕМА 3. Використання графічного редактора при побудові технічних креслень (основні елементи інтерфейсу, побудова об’ємної моделі).

Будівельне креслення

ТЕМА 4. Загальні відомості про будівельні креслення (конструктивні елементи будівель, координаційні вісі, розміри на будівельних кресленнях, креслення планів, фасадів, розрізів).

ТЕМА 5. Використання графічного редактора при побудові будівельних креслень.

Для засвоєння курсу пропонуються такі джерела:

Основна література

1. Михайленко В.Є., Пономарьов А.М. Інженерна графіка. – К.: 1991. -302 с.

2. Інженерна та комп’ютерна графіка. Підручник/ В.Є. Михайленко та ін. – К.: Вища школа, 2000. – 341 с.

3. Потемкин А. Инженерная и компьютерная графика. – М.: ДМК Пресс, 2001. – 592 с.

4. Инженерная графика. Просто и доступно. - М.: «Лори», 2000. – 492с.

5. Автоматизация информационно-графических работ /Красильщикова Г.А.,Самсонов В.В., Тарелкин С.М. - С.-Петербург, 2000. – 255 с.

6. Компьютерная графика - Чертеж здания. Методические указания к выполнению задания по курсу /Сост.: Демиденко Т.П., Радченко А.А., Киркач Т.Е. – Харьков: ХНАГХ, 2008. – 65 с.

7. Инженерная и компьютерная графика. Конспект лекций / Сост. Демиденко Т.П. – Харьков: ХНАГХ, 2008. – 62 с.

8. ЄСКД (Держстандарти).

Пф2.5 громадське будівництво

І. Пояснювальна записка

1.1. Мета курсу: вивчення основних принципів проектування готельно-ресторанних споруд; підготовка фахівця, який володітиме знаннями, пов’язаними з вирішенням проектних питань у галузі сфери обслуговування.

1.2. Головні завдання курсу: теоретична та практична підготовка бакалавра з таких питань: загальні відомості про будівлі та споруди; основні принципи проектування готельних підприємств; основні поняття міської кліматології; об’ємно-планувальне вирішення готельних підприємств; основні поняття архітектурно-конструктивних елементів будівель; оформлення житлових і громадських приміщень готельних будівель; інтер’єр і його вплив на якість обслуговування.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]