Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
hotel.doc
Скачиваний:
63
Добавлен:
23.02.2016
Размер:
1.04 Mб
Скачать

Пп3.6 організація ресторанного господарства

І. Пояснювальна записка

1.1. Мета курсу: формування у студентів системного мислення з проблем галузі, перспектив її розвитку; з організації роботи закладів ресторанного господарства, які є основною ланкою галузі постачання послуг; надання студентам комплексу знань про специфічні особливості діяльності підприємств у ринкових умовах, про організацію та взаємодію виробничої та організаційно-обслуговуючої систем підприємств; формування у студентів організаторських здібностей.

1.2. Головні завдання курсу: ознайомити студентів з основами організації підприємств, як ланки з надання послуг; складом послуг, що надаються у закладах ресторанного господарства та основні вимоги до них; основами організації роботи виробничої системи закладів ресторанного господарства; особливостями організації виробництва готової продукції в сучасних умовах; принципами організації процесів обслуговування споживачів у ресторанах; методами й формами організації обслуговування споживачів у ресторанах; способами й правилами подавання страв і напоїв; особливостями обслуговування туристів з різних країн світу; якістю товарів та послуг ресторанного господарства; конкурентоспроможністю товарів та послуг закладів ресторанного господарства в сучасних умовах.

1.3. Компетенції, якими має володіти студент у процесі вивчення дисципліни:

Знання: пріоритетних напрямків в організації роботи закладів ресторанного господарства; факторів, під впливом яких формуються функції та послуги закладів; класифікації послуг ресторанного господарства; основних вимог щодо послуг ресторанного господарства; основної законодавчої бази у сфері ресторанного господарства; форм, принципів, методів організації виробництва в галузі; визначення виробничого процесу, його складових та їх характеристики; типів виробництв у галузі; організації роботи цехів закладів ресторанного господарства; видів, методів, форм організації обслуговування у ресторанному господарстві; технологічної схеми обслуговування споживачів у різних типах підприємств ресторанного господарства; вимог до оформлення приміщень для обслуговування; матеріально-технічного забезпечення процесу обслуговування; способів і правил подавання страв у закладах ресторанного господарства; особливостей обслуговування офіційних заходів у закладах ресторанного господарства; особливостей організації харчування та обслуговування туристів у закладах ресторанного господарства.

Вміння: аналізувати стан організації виробничого процесу існуючих закладів ресторанного господарства в україні та за її межами; організовувати постачання сировини і продукції в закладах ресторанного господарства; роботу допоміжного виробництва закладів ресторанного господарства; раціонально облаштовувати робочі місця у закладах ресторанного господарства; використовувати принципи раціональної організації праці в закладах ресторанного господарства; правильно організовувати обслуговування в закладах ресторанного господарства; розробляти схему обслуговування споживачів для конкретного закладу ресторанного господарства та офіційних заходів; організовувати тематичне обслуговування; управляти якістю обслуговування споживачів.

ІІ. Зміст дисципліни

Організація виробництва послуг на підприємствах ресторанного господарства

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]