Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
hotel.doc
Скачиваний:
68
Добавлен:
23.02.2016
Размер:
1.04 Mб
Скачать

1.3. Компетенції, якими має оволодіти студент у процесі вивчення дисципліни:

Знання: основних принципів проектування готельних і ресторанних споруд; класифікації будівель, їхніх вимог, основних понять міської кліматології; видів будівель готельного підприємства; оформлення житлових та громадських приміщень готельних і ресторанних підприємств; основних конструктивних елементів громадських будівель.

Вміння: використовуючи необхідні методики вирішувати конкретні питання проектування готельних і ресторанних підприємств; використовувати технічну документацію, науково-технічну літературу та застосовувати отриманні знання на практиці.

ІІ. Зміст дисципліни

Загальні відомості про будівлі та споруди

Класифікація будівель, їхні вимоги. Основні поняття міської кліматології

Тема 1. Основні поняття проектування. Складові проектувальних робіт, види проектів. Класифікація будівель, їхні вимоги.

ТЕМА 2. Загально-кліматичні умови. Аналіз кліматичних параметрів

міського середовища. Умови для будівельно-архітектурного проектування житлових будинків і території забудови, оцінка їхнім змінам під впливом місцевих факторів.

ТЕМА 3. Вимоги до будівель готельного підприємства. Норми проектування і будівництва громадських будівель.

ТЕМА 4. Принципи проектування. Планування структури території готельного підприємства. Об᾿ємно-планувальне вирішення готельних будівель. Основні планувальні елементи готельних підприємств.

ТЕМА 5. Оформлення житлових і громадських приміщень готельних підприємств. Інтер’єр і його вплив на якість обслуговування. Екстер’єр будівлі готелів. Меблі у житлових і громадських приміщеннях готельних підприємств. Декоративне оформлення приміщень готельних будівель.

Цивільні будівлі, їхні архітектурні конструкції

Основні поняття про архітектурні конструкції

ТЕМА 6. Основи і фундаменти.

ТЕМА 7. Стіни громадських будівель. Архітектурно-конструктивні елементи стін. Конструкції цегляних стін і стін із малих блоків.

ТЕМА 8. Конструктивні схеми будівель.

Для засвоєння курсу пропонуються такі джерела:

Основна література

1. Ляпина И.Ю. Материально-техническая база и оформление гостиниц и туркомплексов. – М.: Издательский центр «Академия», 2004. – 256 с.

2. Бартонь Н.Э., Чернов И.Е. Архитектурные конструкции: учебник для техникумов. – М.: Высшая школа, 1986.

3. Байлик С.И. Гостиничное хозяйство. Учебное пособие. – К.: ВИРА-Р, 2001.

4. Гранильщиков Ю.В. Проектирование объектов туристического назначения (гостиничные учереждения). Учебное пособие. – М.: ЦРИБ «Турист», 1982.

Пф2.6 інженерне обладнання будівель

І. Пояснювальна записка

1.1. Мета курсу: оволодіння необхідним обсягом теоретичних і практичних знань з питань призначення, класифікації, улаштування, основних елементів, характеристик інженерного обладнання будівель, набуття практичних вмінь і навичок щодо використання цих знань в галузі готельно-ресторанного господарства.

1.2. Головні завдання курсу: оволодіти сучасними методами та формами організації, планування і контролю заходів з використання інженерного обладнання будівель в галузі майбутньої професії. Сформувати професійні вміння і навички для прийняття самостійних рішень під час конкретної роботи в реальних умовах, виховання потреби систематичного поновлення своїх знань та творчого їх застосування у практичній діяльності.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]