Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
hotel.doc
Скачиваний:
62
Добавлен:
23.02.2016
Размер:
1.04 Mб
Скачать

Пп3.12 проектування об’єктів готельно-ресторанного господарства

І. Пояснювальна записка

1.1. Мета курсу: вивчення основних принципів проектування об’єктів готельно-ресторанного господарства; підготовка фахівця, який володітиме знаннями, пов’язаними з вирішенням проектних питань у галузі сфери обслуговування.

1.2. Головні завдання курсу: принципи проектування готельних підприємств; планувальна структура дільниці готельного підприємства; об’ємно-планувальне вирішення об’єктів готельно-ресторанного господарства; оформлення житлових і громадських приміщень об’єктів готельно-ресторанного господарства.

1.3. Компетенції, якими має оволодіти студент у процесі вивчення дисципліни:

Знання: основних принципів проектування об’єктів готельно-ресторанного господарства; принципів об’ємно-планувального вирішення об’єктів готельно-ресторанного господарства; засобів оформлення житлових та громадських приміщень готельних підприємств.

Вміння: керуючись необхідними методиками вирішувати конкретні питання з проектування об’єктів готельно-ресторанного господарства; використовувати науково-технічну літературу та застосовувати отримані знання на практиці.

ІІ. Зміст дисципліни

Основні принципи проектування об’єктів готельно-ресторанного господарства

Тема 1. Основні фонди готельних підприємств, та поняття проектування. Складові фондів туристичних підприємств, проектувальні роботи, види проектів. Нормативна база проектування та будівництва.

ТЕМА 2. Принципи проектування. Умови проектування готельних підприємств, вимоги до будівель готельних підприємств.

ТЕМА 3. Планувальна структура дільниці готельного підприємства. Основні поняття про генеральний план готелів, системи забудівлі готельних підприємств.

Об’ємно-планувальне вирішення об’єктів готельно-ресторанного господарства

ТЕМА 4. Об’ємно-планувальне вирішення готельних підприємств. Композиційні схеми будівель готельних підприємств. Планувальне вирішення житлової та громадської частини готелів.

ТЕМА 5. Підприємства громадського харчування. Складові планувальні елементи підприємств громадського харчування, та їх розміщення.

ТЕМА 6. Експлуатаційні вимоги до конструктивних елементів готельних будівель. Основні види пошкодження конструктивних елементів будівель, та засоби їх усунення.

ТЕМА 7. Функціональна організація готельних підприємств. Класифікація готелів за місткістю. Основні блоки приміщень готельних підприємств, схеми функціональної організації готелів. Функціональна структура готельних підприємств.

ТЕМА 8. Підприємства ресторанного господарства. Класифікація підприємств ресторанного господарства. Основні вимоги до підприємств. Види торгівельних приміщень, інтер’єр, обладнання.

Оформлення житлових і громадських приміщень готельних і ресторанних підприємств

ТЕМА 9. Екстер’єр готельних і ресторанних будівель. Вимоги до фасаду закладів гостинності, які впливають на загальний вигляд будівлі.

ТЕМА 10. Меблі у житлових і громадських приміщеннях готельних підприємств. Схеми розміщення меблів у різних номерах готелів та в торгових залах ресторанів. Текстильні матеріали у інтер’єрі готелів і ресторанів.

ТЕМА 11. Використання елементів природи для оформлення інтер’єру готелів і ресторанів. Способи розміщення озеленення у інтер’єрі готельних і ресторанних приміщень. Декоративне оформлення приміщень у готелях і ресторанах.

ТЕМА 12. Кольорове вирішення інтер’єру житлових і громадських приміщень готелів. Основні способи створення кольорової геометрії для оздоблення приміщень.

ТЕМА 13. Світлове вирішення інтер’єру житлових і громадських приміщень готелів і ресторанів. Параметри світлового клімату. Види освітлення, характер розподілу світлового потоку. Освітлювальні засоби.

Для засвоєння курсу пропонуються такі джерела:

Основна література

1. ДСТУ 4281:2004. Класифікація. Державний стандарт України. Заклади ресторанного господарства.

2. ДБН В.2.2-20:2008. Будинки і споруди. Готелі. - К. : Мінрегіонбуд України, 2009.

3. ДБН 360-92. Містобудування. Планування та забудова міських та сільських поселень.

4. СНиП П-Л8-71. Предприятия общественного питання. Нормы проектирования.

5. Клименко Є.В. Технічна експлуатація та реконструкція будівель і споруд: навч. посіб. / Є.В.Клименко. - К.: Центр навч. л-ри, 2004. - 304 с.

6. Проектування закладів ресторанного господарства: навч. посіб. / А.А. Мазаракі, М.І.Пересічний, С.Л. Шаповал та ін. - К.: КНТЕУ, 2008. - 307с.

7. Никуленкова Т.Т. Проектирование предприятий общественного питания: учеб. [для высших учеб. заведений] / Т.Т. Никуленкова, Ю.И. Лавриненко, Г.М. Ястина. - М.: Колос, 2000. - 216 с.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]