Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:

harakterystyka_na_klas

.doc
Скачиваний:
12
Добавлен:
23.02.2016
Размер:
49.66 Кб
Скачать

Психолого – педагогічна характеристика на колектив

9 класу

І. Склад класу

9 клас Чаусівського НВК №1

Віковий склад учнів: 15-16 років

Кількість учнів: 9 чоловік. З них: 4 – дівчат, 5 – хлопців.

Склад класу за національністю: українці,молдовани

ІІ. Рівень розвитку колективу

Колектив 9 класу знаходиться на третій стадії розвитку, тобто актив разом з класним керівником впливають на колектив.

Актив класу має авторитет серед інших учнів, слідкує за навчальною і трудовою діяльністю колективу, за дисципліною і порядком.

Президент класу – Кіча Руслана. Вибір президента відбувся шляхом голосування усіх учнів класу.

В особі Кічі Руслани поєднались формальний і неформальний лідери. Така сукупність якостей має позитивне значення та сприяє зміцненню класного колективу.

Учні 9 класу беруть активну участь у життя школи, займають призові місця у різноманітних заходах (спортивні змагання, конкурси). Вони легко підкоряються вимогам загально шкільного колективу, хоча у класі є декілька учнів, які не виконують цих вимог, не дорожать інтересами колективу.

ІІІ. Взаємини у класному колективі

Учні 9 класу – згуртований колектив, у якому переважає увага один до одного, готовність допомогти товаришеві у скрутній хвилині, дружба. Взаємини між учнями будуються на спільних інтересах і взаємодопомозі. Учнів хвилюють проблеми дружби і кохання, що пов’язані з особливостями підліткового віку.

Для виявлення якісних і кількісних показників, міжособистісних взаємовідносин учнів 9 класу була проведена соціометрія. Ізольованих у класі не виявилось.

Найбільшу кількість виборів отримала Кіча Руслана – президент класу. Популярністю користуються також наступні учні: Грабовецький О., Пушкаш С.,Саражинська О.,Кулібаба О.,вони і складають актив класу.

Учні, до яких ставляться зневажливо:Гуц А.,Бурля І.,Томашевський П.Вони самі себе відгороджують від колективу.

Для подолання цього бар’єру рекомендується:

 • працювати над підвищення самооцінки дітей;.

 • оформити у класній кімнаті стенд, де відмічати інформацію про успішність дітей;

 • не порівнювати учнів один з одним;

 • демонструвати приклади впевненої особистості.

Класний колектив 9 класу має власні традиції: спільне святкування закінчення семестру, поздоровлення іменинників.

ІV. Рівень морально-духовного розвитку колективу

У більшості учнів 9 класу сформовані основні вміння і навички моральної поведінки. Це проявляється у взаєминах з однолітками та молодшими школярами, вчителями та батьками. Учнями класу проводиться така громадська робота: надання допомоги ветеранам війти та праці, людям похилого віку, збирання макулатури та інше.

V. Дисципліна, культура й етика, поведінка учнів

Більшість учнів класу мають такі риси характеру: дисциплінованість, почуття обов’язку та відповідальності, тому загалом рівень дисципліни у класі є достатнім, але є й такі учні у класі, які порушують дисципліну.

Поведінка дітей на уроках багато в чому залежить від вчителя. Учні поводять себе добре на уроках суворих, але справедливих вчителів, тоді як надмірно різкі та прямолінійні зауваження вчителів викликають в учнів роздратування, непокору та небажання йти до школи.

Інколи учні запізнюються на уроки, але це буває рідко. Школи відвідують сумлінно, за винятком випадків хвороби, а також суб’єктивних та об’єктивних причин.

Майже всі учні 9 класу дотримуються правил поведінки в школі та допомагають підтримувати порядок в школі, мають стійкі позитивні навички та звички соціальної поведінки.

Суспільна думка про поведінку кожного учня регулюється оцінкою її класним керівником і активом класу. На зборах класу обговорюються успіхи та невдачі всіх учнів, де кожен може висловити власну думку. Майже всі діти мають певні постійні доручення, які сумлінно виконують. Тимчасові доручення – розподіляються здебільшого за бажанням.

VІ. Успішність учнів класу та їх розумовий розвиток

Рівень успішності класу –середній

Щоб виявити співвідношення кількості учнів відношенню їх до навчання, було проведено тестування на визначення рівня шкільної мотивації.

Результати тестування показали:

 • 22% учнів – достатній рівень шкільної мотивації, учні старанні, добре виконують свої обов’язки;

 • 44 % учнів – середній рівень шкільної мотивації, ці учні вчаться заради оцінок, байдужі до успіхів класу;

 • 33 % учнів – мають низький рівень шкільної мотивації, ці учні пасивні на уроках, не виконують домашніх завдань, байдужі до навчання, але активно проявляють себе в позакласній роботі.

У класі є декілька учнів, які негативно ставляться до навчання(Гуц, Томашевський ,Бурля). Причини цього: слабке здоров'я, відсутність почуття обов’язку і відповідальності, слабка сила волі, відсутність навичок навчальної праці та інтересу до знань. Щоб подолати таке негативне явище додатково займатися з цими дітьми, розвивати в них увагу, уяву, пам'ять, мислення, усунути негативне ставлення до навчання і виховувати інтереси до знань, а також орієнтувати колектив на профілактику неуспішності та відставання в навчанні.

Найбільше учні цікавляться такими предметами як: біологія, фізика, математика,світова література та інші.

Слід попрацювати з культурою мовлення дітей, рівень якої – середній.

VІІ. Інтереси учнів та інші властивості їхньої особистості

Багато учнів 11-А класу відвідують різноманітні гуртки, секції за інтересами. Щоб виявити нахили учнів, було проведено тестування. Його результати:

 • 52% учнів – мають нахил до типу професії «людина – людина»;

 • 23% учнів – «людина – художній образ»;

 • 15% учнів – «людина – техніка»;

 • 10% учнів – «людина – природа».

Отже, учні 9 класу найбільш схильні до професій пов’язаних з контактами та спілкуванням з людьми (вчитель, лікар, продавець, екскурсовод та інші).

VІІІ. Рівень фізичного розвитку колективу

Загальний стан здоров'я класу – достатній ,3 – відвідують спортивний гурток з баскетболу. Учні на належному рівні підтримують санітарно-гігієнічні умови в класній кімнаті. Діти самостійно прибирають свій кабінет. Щодня чергує по 2 учні, а по п’ятницям генеральне прибирання робить весь клас.

ІХ. Рівень трудового виховання

Учні 9 класу серйозно і відповідально ставляться до праці. Трудові справи класу:

збирання макулатури,

створення і ремонт посібників,

упорядкування книжок у шкільній бібліотеці,

ремонт навчального обладнання,

підтримання порядку та чистоти у класі та на шкільному подвір’ї.

Учні 9 класі мають рівень трудової вихованості, тому що у їх роботі присутня зацікавленість і продуктивність праці, трудова активність і творче раціоналізаторське ставлення до процесу праці, дисципліна та працелюбність.

Профорієнтаційна робота в класі проводиться вчителями всіх навчальних предметів, класним керівником, психологом, фахівцями різних галузей виробництва.

Х. Рівень естетичного виховання

В учнів досить розвинене почуття прекрасного. Особливо їх естетична активність проявляється в оформлення класної кімнати. Вони доглядають принесенні з дому квіти, випускають стінгазети.

ХІ. Позакласне та позашкільне життя колективу

Учні 9 класу – дружній колектив, тому вони проводять багато часу разом навіть після уроків. Вони їздять на екскурсії до різних міст, на природу.

Беруть активну участь у суспільно-корисній праці. Добре чергують по класу та школі.

ХІІ. Домашні уроки учнів

Всі учні класу мають повні сім’ї з середнім та високим рівнями достатку. Батьки цікавляться навчанням дітей, регулярно відвідують батьківські збори.

ХІІІ. Висновки

Ознаки колективу 9 класу:

 • достатній рівень вихованості та дисциплінованості;

 • активна участь у житті школи;

 • повага до класного керівника, визнання його авторитету;

 • активна участь у суспільно-корисній і виробничій праці;

 • згуртованість та міцність колективу;

 • стосунки між учнями будуються на взаємоповазі та взаємодопомозі.

Отже, до позитивних рис колективу можна віднести: достатньо високий рівень культури підлітків, дисциплінованості, наявність добрих традицій, досвід спільної праці, організації цікавих справ. Негативні риси класу: недостатня організованість та самостійність, відсутність вміння узгоджувати свої дії, поступатися власними інтересами заради спільних інтересів класу.

Слід відзначити позитивний вплив класного керівника на сформованість класного колективу.

У подальшому рекомендується звернути увагу на професій орієнтацію, розвивати спеціальні здібності учнів.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]