Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
hotel.doc
Скачиваний:
68
Добавлен:
23.02.2016
Размер:
1.04 Mб
Скачать

Міністерство освіти і науки України

Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича

Географічний факультет

Кафедра географії та менеджменту туризму

напрям підготовки

140101 "ГОТЕЛЬНО-РЕСТОРАННА СПРАВА»

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ПАКЕТ

Чернівці, 2012

Структурно-логічна схема підготовки бакалаврів з напряму

6.140101 «Готельно-ресторанна справа»

Назва навчальної дисципліни та всього кредитів

Розподіл кредитів по семестрах

1

2

3

4

5

6

7

8

І. Цикл соціально-гуманітарної підготовки

Дисципліни нормативної частини

ГЕ1.1

Філософія

3

3

ГЕ1.2

Історія України

3

3

ГЕ1.3

Історія української культури

2

2

ГЕ1.4

Українська мова

(за професійним спрямуванням)

3

3

ГЕ1.5

Іноземна мова

(за професійним спрямуванням)

6

1,5

1,5

1,5

1,5

ГЕ1.6

Політологія

1,5

1,5

ГЕ1.7

Правознавство

3

3

ГЕ1.8

Підприємницьке право

3

3

ГЕ1.9

Основи економічної теорії

3

3

ГЕ1.10

Мікроекономіка

3

3

ГЕ1.11

Макроекономіка

3

3

ГЕ1.12

Фізичне виховання

Дисципліни самостійного вибору ВНЗ

ВГЕ1.1

Соціологія

1,5

1,5

ВГЕ1.2

Психологія

1,5

1,5

II. Цикл фундаментальної, природничо-наукової

та загальноекономічної підготовки

Дисципліни нормативної частини

ПФ2.1

Вища математика

7,5

4

3,5

ПФ2.2

Інформаційні системи і технології

5

3

2

ПФ2.3

Харчова хімія

3

3

ПФ2.4

Інженерна графіка

2

2

ПФ2.5

Громадське будівництво

1

1

ПФ2.6

Інженерне обладнання будівель

2

2

ПФ2.7

Мікробіологія

2

2

ПФ2.8

Товарознавство

1

1

ПФ2.9

Стандартизація, сертифікація і метрологія

1,5

1,5

Дисципліни самостійного вибору ВНЗ

ВПФ2.1

Географія сфери обслуговування

3

3

ВПФ2.2

Туристичне країнознавство

5

5

ВПФ2.3

Картографія в туризмі

3

3

Назва навчальної дисципліни та всього кредитів

Розподіл кредитів по семестрах

1

2

3

4

5

6

7

8

ІІІ. Цикл професійної та практичної підготовки

Дисципліни нормативної частини

ПП3.1

Безпека життєдіяльності

1,5

1,5

ПП3.2

Основи охорони праці

1,5

1,5

ПП3.3

Економіка підприємства

4,5

4,5

ПП3.4

Бухгалтерський облік

3

3

ПП3.5

Організація готельного господарства

13

4

3

3

3

ПП3.6

Організація ресторанного господарства

13

4

3

3

3

ПП3.7

Технологія продукції ресторанного господарства

12

4,5

4,5

3

ПП3.8

Менеджмент готельно-ресторанного господарства

7,5

4,5

3

ПП3.9

Маркетинг готельного і ресторанного господарства

7,5

4,5

3

ПП3.10

Устаткування закладів готельно-ресторанного господарства

3

3

ПП3.11

Управління якістю продукції та послуг в готельно-ресторанному господарстві

3

3

ПП3.12

Проектування об`єктів готельно-ресторанного господарства

4,5

4,5

ПП3.13

Гігієна та санітарія в галузі

2

2

Дисципліни самостійного вибору ВНЗ

ВПП2.1

Основи туризмознавства

4,5

4,5

ВПП2.2

Спортивно-оздоровчий туризм

5

5

ВПП2.3

Основи екскурсознавства

5

5

ВПП2.4

Інформаційні технології в готельно-ресторанному господарстві

4,5

4,5

ВПП2.5

Економіка і ціноутворення в готельно-ресторанному господ.

4,5

4,5

ВПП2.6

Бізнес планування в готельно-ресторанному господарстві

4,5

4,5

ВПП2.7

Організація анімаційних послуг у готельно-ресторан. господ.

3

3

ВПП2.8

Туроперейтинг

4,5

4,5

ВПП2.9

Рекреаційна географія

4

4

ВПП2.10

Туристичні ресурси України

3

3

ВПП2.11

Курортна справа

4,5

4,5

ВПП2.12

Міжнародний туризм і транснаціональні готельні ланцюги

4,5

4,5

Назва навчальної дисципліни та всього кредитів

Розподіл кредитів по семестрах

1

2

3

4

5

6

7

8

Дисципліни самостійного вибору студента

СПП2.1

Етнотуризм і національні кухні

3

 

 

 

 

3

 

 

 

СПП2.2

Туристичне краєзнавство

3

 

 

 

 

3

 

 

 

СПП2.3

Сільський зелений туризм

3

 

 

 

 

 

3

 

 

СПП2.4

Екологічний туризм

3

 

 

 

 

 

3

 

 

СПП2.5

Основи наукових досліджень

3

 

 

 

 

 

 

3

 

СПП2.6

Стандартизація та сертифікація послуг гостинності

3

 

 

 

 

 

 

3

 

СПП2.7

Готельно-ресторанний практикум

7

 

 

 

 

 

 

 

7

Практика

Навчальна "Університетська освіта"

4,5

4,5

 

 

Виробнича практика

9

4,5

4,5

 

 

Державний Екзамен

 

 1,5

ВСЬОГО

240

30

30

30

30

30

30

30

30

Анотації навчальних дисциплін підготовки бакалаврів

з напряму 6.140101 «Готельно-ресторанна справа»

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]