Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
hotel.doc
Скачиваний:
64
Добавлен:
23.02.2016
Размер:
1.04 Mб
Скачать

Пп3.5 організація готельного господарства

І. Пояснювальна записка

1.1. Мета курсу – забезпечити майбутнього менеджера в галузі туристичної індустрії теоретичними знаннями і практичними навичками з організації готельного господарства.

1.2. Головні завдання курсу: сформувати у студентів поняття про готельне господарство, готельну діяльність та готельну інфраструктуру. Розкрити особливості розвитку готельного господарства у світі та в Україні. Ознайомити студентів із класифікаціями готелів (мотелів) у світі. Сформувати в студентів уявлення про надання основних і додаткових послуг у готелях.

1.3. Компетенції, якими має володіти студент у процесі вивчення дисципліни:

Знання: основних теоретичних понять готельного господарства; принципів і підходів до класифікації готелів в Україні та світі; загальної характеристики споруд готельного комплексу та її інфраструктури; обладнання та матеріалів, які використовуються в роботі служб обслуговування; складових інженерно-технічного обладнання готельних комплексів та основних фондів готельного господарства; видів управління інженерно-технічними системами та правила технічної експлуатації матеріально-технічної бази.

Вміння: характеризувати сутність і специфіку готельного господарства, форми і види засобів розміщення; розуміти особливості функціональної структури та організацію внутрішнього простору готелів; вміти характеризувати діяльність ресторанного господарства у структурі готельної індустрії; оперативно забезпечувати організацію технологічного обслуговування, використовуючи нормативно-правові та експлуатаційні документи; організовувати комфортні умови для працівників та споживачів послуг; вносити пропозиції щодо організації робочих місць згідно з нормативно-правовою та експлуатаційною документацією; організовувати роботу щодо матеріально-технічного забезпечення надання послуг; в разі виникнення аварійних ситуацій прийняти рішення щодо її ліквідації; складати та оформляти експлуатаційні документи.

ІІ. Зміст дисципліни

Теоретичні основи готельного господарства

ТЕМА 1. Поняття „гостинності”. Ретроспективний аналіз розвитку готельного господарства. Терміни і визначення понятійного апарату «гостинність». Еволюція індустрії гостинності. Особливості розвитку міжнародних готельних мереж. Проблеми і перспективи розвитку готельної індустрії.

ТЕМА 2. Розвиток готельної справи в Україні. Зародження готельної справи в Україні. Розвиток готельного господарства України в другій половині XIX – на початку XX ст. Розвиток матеріально-технічної бази туризму в радянські часи. Сучасний стан розвитку готельного бізнесу в Україні.

ТЕМА 3. Види сучасних засобів розміщення. Основні підходи до класифікації засобів розміщення. Класифікація засобів розміщення туристів за ВТО. Типи готельних підприємств за призначенням. Спеціалізовані готелі.

ТЕМА 4. Системи класифікації готелів у світі. Проблеми створення міжнародної класифікації готелів. Особливості американської класифікації готелів і мотелів. Підходи до класифікації готелів у різних країнах світу. Класифікація готелів в Україні і країнах СНД.

Основні фонди готельного господарства

ТЕМА 5. Призначення готелів, їх розташування в структурі міст. Розвиток архітектурних форм будівлі готелю. Сучасні архітектурні концепції готельних будівель. Особливості вибору майданчиків для будівництва готельних комплексів. Тенденції розташування готельних комплексів у структурі міста.

ТЕМА 6. Основні фонди готельного господарства. Матеріально-технічна база та основні фонди готельного господарства. Показники оцінки руху і стану основних фондів готельного підприємства.

Основи технологічного процесу надання готельних послуг

ТЕМА 7. Формування предметно-просторового середовища готелів. Організація прилеглої території навколо готельних будівель. Функціональна організація приміщень готельних комплексів. Роль інтер’єру та озеленення у формуванні іміджу готелю.

ТЕМА 8. Інженерно-технічне обладнання готельних комплексів. Характеристика санітарно-технічного устаткування. Ліфтове устаткування. Електроустаткування. Слабкострумове господарство. Торгово-технологічне устаткування ресторанів, кафе, барів при готельних комплексах.

ТЕМА 9. Діяльність основних готельних служб. Підходи до класифікації служб і відділів готельних комплексів. Склад і функції готельних служб.

ТЕМА 10. Організація надання основних і додаткових послуг у готелях. Особливості процесу надання основних послуг у готелях. Додаткові готельні послуги як показник високої якості, конкурентоспроможності та культури обслуговування. Якість обслуговування туристів у готелях – важливий чинник розвитку туризму.

Організація і технологія обслуговування у готелях

ТЕМА 11. Особливості початкової фази обслуговування клієнтів у готелях. Технологічний цикл обслуговування. Організація та функції адміністративно-управлінської ланки. Служба бронювання.

ТЕМА 12. Обслуговування гостей службою прийому та розміщення. Функції та обов’язки працівників служби прийому і розміщення (СПіР). Технологія обслуговування гостей СПіР. Використання різних методів розрахунку в готелях.

ТЕМА 13. Діяльність служби номерного фонду. Функції працівників служби номерного фонду. Діяльність допоміжних підрозділів – пральні та хімчистки. Матеріальна база та стандарти обслуговування в номерах. Використання електронних замикаючих систем у сучасних готелях.

ТЕМА 14. Організація і технологія виконання прибиральних робіт у готелі. Організація прибиральних робіт. Підготовка номерів до заселення. Технологія прибирання номерів. Технологія прибирання приміщень загального користування. Підготовка покоївки до роботи. Нормативи виконання прибиральних робіт. Роботи, пов᾿язані з оборотом постільної білизни. Санітарно-гігієнічне приладдя.

ТЕМА 15. Служба обслуговування приміщень вестибюльної групи. Фахові обов’язки працівників служби обслуговування приміщень вестибюльної групи. Функціонування фінансово-комерційної служби. Інженерно-експлуатаційна служба в готелях. Діяльність кадрової служби.

Організація надання додаткових послуг

ТЕМА 16. Організація обслуговування в закладах ресторанного господарства при готелі. Заклади харчування при готелях. Організація сніданку. Обслуговування в обідній час. Організація «шведського столу». Обслуговування в номерах готелів. Додаткові послуги закладів ресторанного господарства при готелях.

ТЕМА 17. Організація і надання додаткових послуг. Анімаційні послуги в структурі готельного продукту. Послуги з бронювання квитків і оренди транспортних засобів. Екскурсійні послуги і послуги «зустріч – проводи».

Професійна етика персоналу готельних комплексів

ТЕМА 18. Робота персоналу готельного підприємства з клієнтами. Професійна етика працівників готельних підприємств. Типи клієнтів готельних підприємств. Особливості контакту персоналу готелю з клієнтами. Конфліктні ситуації та їх вирішення.

ТЕМА 19. Пожежна безпека, охорона праці і техніка безпеки в готелях. Організація заходів по забезпеченню пожежної безпеки. Охорона праці і техніка безпеки.

Для засвоєння курсу пропонуються такі джерела:

Основна література

  1. Байлик С.И. Гостиничное хозяйство. Организация, управление, обслуживание: Учебное пособие. – К.: ВИРА-Р, 2002. – 252 с.

  2. Байлик С.И. Гостиничное хозяйство. Проблемы, перспективы, сертификация: Учебное пособие. – К.: ВИРА-Р, 2001. – 208 с.

  3. Байлик С.И. Гостиничное хозяйство. Оснащение. Евроремонт. Эксплуатация. – К.: Дакор, ВИРА-Р, 2003. – 334 с.

  4. Кузнєцова Н.М. Основи економіки готельного та ресторанного господарства: Навч. посібник. – К., 1997. – 176 с.

  5. Медлик С., Инграм Х. Гостиничный бизнес: Учебник для студентов вузов, обучающихся по специальностям сервиса. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2005. – 239 с.

  6. Уніфіковані технології готельних послуг: Навч. посіб. / За ред. проф. В.К. Федорченка. – К.: Вища шк., 2001. – 237 с.

  7. Уокер Дж. Р. Введение в гостеприимство: Учебник / Пер. с англ. – М.: ЮНИТИ, 2002. – 607 с.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]