Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
hotel.doc
Скачиваний:
68
Добавлен:
23.02.2016
Размер:
1.04 Mб
Скачать

1.3. Компетенції, якими має оволодіти студент у процесі вивчення дисципліни:

Знання: структури і взаємодії складових елементів інженерного обладнання готелів з метою зниження невизначеності, а також підвищення ефективності використання ресурсів і часу; основ планування та проектування нового і реконструкції діючого підприємства готельного типу відповідно до міжнародних стандартів щодо комфортабельності та рівня розвитку послуг з використанням інженерного обладнання готелів.

Вміння: здійснювати збір, обробку, аналіз та систематизацію інформації щодо послуг гостинності, узагальнення вітчизняного і зарубіжного досвіду з питань використання інженерного обладнання готелів або окремих його складових, використовуючи сучасні методи наукових досліджень; проводити комплексний аналіз діяльності готельного комплексу з використанням сучасних методик системного підходу використання інженерного обладнання готелів; планувати заходи щодо забезпечення необхідної якості послуг гостинності; використовувати нові технології в галузі, нові послуги гостинності з використанням інженерного обладнання готелів або окремих його складових й визначати соціально-економічний ефект від їх упровадження

ІІ. Зміст дисципліни

Системи холодного водопостачання, каналізації, гарячого водопостачання, опалення, газопостачання будівель.

Тема 1. Системи холодного водопостачання будівель.

ТЕМА 2. Системи каналізації будівель.

ТЕМА 3. Системи гарячого водопостачання будівель.

ТЕМА 4. Системи опалення і газопостачання будівель.

Системи вентиляції і кондиціювання повітря, видалення сміття і централізованого видалення пилу, вертикального транспорту, електропостачання та зв’язку будівель.

ТЕМА 5. Системи вентиляції і кондиціювання повітря будівель.

ТЕМА 6. Системи видалення сміття і централізованого видалення пилу будівель.

ТЕМА 7. Вертикальний транспорт будівель.

ТЕМА 8. Системи електропостачання і зв’язку будівель.

Для засвоєння курсу пропонуються такі джерела:

Основна література

1. Алексахін О.О. Приклади й розрахунки з теплопостачання та опалення. Навчальний посібник – Харків: ХДАМГ, 2002. – 206 с.

2. Байлик С.И. Гостиничное хозяйство. Оснащение, евроремонт, эксплуатация. – К.: Дакор, К.: Вира-Р, 2003.

3. Белецкий Б.Ф. Санитарно-техническое оборудование зданий. – М.: Стройиздат, 2002. – 512 с.

4. Белова Е.М. Центральные системы кондиционирования воздуха в зданиях. – М.: Евроклимат, 2006. – 640 с.

5. Инженерное оборудование зданий и сооружений. Энциклопедия – М.: Стройиздат, 1994. – 512 с.

6. Системы вентиляции и кондиционирования. Теория и практика. – М.: Евроклимат, 2000. – 416 с.

7.Шульга М.О., та Юхно І.П. Вентиляція кондиціювання повітря. Навчальний посібник. – Харків: ХНАМГ, 2004.

8. Шульга Н.А. Ремонт инженерных систем зданий: Учебное пособие. – К.: Вища школа, 1991.– 263 с.

Пф2.7 мікробіологія

І. Пояснювальна записка

1.1. Мета курсу: формування знань з основ мікробіології для подальшого їх застосування в професійній діяльності.

1.2. Головні завдання курсу: ознайомити студентів із основними групами мікроорганізмів та їх біохімічною діяльністю; обґрунтувати значення мікробіологічних процесів при виробництві, переробці та зберіганні харчових продуктів; надати студентам знання щодо впливу різних факторів навколишнього середовища на життєдіяльність мікроорганізмів з метою стимулювання бажаних мікробіологічних процесів і гальмування шкідливих; ознайомити студентів із патогенними мікроорганізмами й основами профілактики харчових захворювань; надати студентам знання щодо мікрофлори основних груп харчових продуктів; ознайомити студентів з нормативними державними документами регулювання діяльності в харчовій галузі готельно-ресторанної справи стосовно мікробіологічних процесів.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]