Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
hotel.doc
Скачиваний:
68
Добавлен:
23.02.2016
Размер:
1.04 Mб
Скачать

Тема 2.2. Планування кадрового забезпечення діяльності готельного підприємства.

Персонал підприємства. Трудові ресурси. Робітники. Спеціалісти. Службовці. Керівники. Якісні характеристики сучасного управління. Ефективність праці та резерви її росту. Стратегія ефективізації, тактика ефективізації. Інтенсивність, стабільність, продуктивність праці. Фактори підвищення продуктивності та ефективності праці (науково-технологічні, організаційні, структурні та соціальні фактори). Резерви росту продуктивності та ефективності праці (резерви екстенсивного росту, інтенсивного росту, резерви покращення використання ресурсів). Визначення планової кількості працюючих на підприємстві.

Тема 2.3. Планування соціальної діяльності готельного підприємства.

Сутність соціальної діяльності підприємства. Трудовий колектив. Структура та функції трудового колективу. Соціально-психологічна структура. Професійно-кваліфікаційна структура. Соціально-демографічна структура колективу. Цільова функція. Соціальна функція. Соціально - інтегративна функція. План соціальної діяльності підприємства. Метод динаміки минулих періодів. Нормативний метод. Соціальні нормативи. Метод соціометрії.

Тема 2.4. Планування витрат на виробництво та реалізацію готельних послуг.

Витрати виробництва. Зміст планування витрат виробництва. Види витрат. Класифікація витрат за характером. Планування собівартості продукції. Прямий метод. Нормативний метод. Завдання планової калькуляції.

Тема 2.5. Фінансовий план готельного підприємства.

Значення і завдання фінансового планування. Зміст та методичні основи розробки фінансового плану. Складання фінансового плану. Планування амортизаційних відрахувань. Планування витрат і відрахувань в складі фінансового плану. Податок на додану вартість. Податок на прибуток. Валові витрати виробництва та обігу. Акцизний збір.

Для засвоєння курсу пропонуються такі джерела:

1. Алексеева М. Планирование деятельности фирмы. – М.: Финансы и статистика – 1997. – 246 с.

2. Бондар І.Ю., Чаюн І.Ю. Планування виробничої програми підприємства та її ресурсне обґрунтування. – К.: КДТЕУ, - 2000. – 65 с.

3. Вихановський О.С. Стратегическое планирование: Учебник. – М.: Изд-во МГУ. – 1995. – 252 с.

4. Гуляев В.Г. Контракты, договоры, соглашения и формуляры в туристской деятельности: Учебно-практическое пособие. – М.: ПРИОР, 1998. – 336 с.

5. Деловое планирование. Методы, организации; Современная программа. Учебное пособие под ред. В.М.Попова.- М.: Финансы и статистика, 1997.

6. Зінь Е.А., Турченюк М.О. Планування діяльності підприємства: Підручник. – К.: ВД “Професіонал”, 2004. – 320 с.

7. Ильин А.И. Планирование на предприятии / Учеб. Пособие. В 2 ч. Ч .1. Стратегическое планирование. Ч.2. Тактическое планирование. – Мн.: «Новое знание». – 2000. – 719 с.

Впп 2.7 організація анімаційних послуг у готельно-ресторанному господарстві

І. Пояснювальна записка

У результаті вивчення дисципліни студенти повинні знати:

• традиції країни, в якій працюють, і інтереси туристів, що відвідують цю країну;

• цілі та мотиви відвідування туристами готелів і туркомплексів з анімаційним обслуговуванням;

уміти:

• організувати анімаційне шоу для різного контингенту;

• мотивувати працю аніматорів;

• скласти програму анімаційної вечірки та провести її.

ІІ. Зміст дисципліни

Тема 1. Вступ до анімаційної діяльності.

Організація дозвілля зі стародавніх до наших днів. Передумови розвитку туристської анімації. Розваги стародавніх греків. Організація дозвілля у давніх римлян. Організація дозвілля в Середньовіччі. Дозвілля на Русі зі стародавніх до наших днів. Сучасна туристська анімація в Україні.

Тема 2. Основні поняття туристської анімації.

Визначення анімації в туризмі й гостинності. Функції туристської анімації. Типологія анімації. Види анімації як елементи анімаційних програм. Анімація і спорт. Особливості й значення готельної анімації.

Тема 3. Анімаційний готельний менеджмент.

Поняття менеджменту анімації. Функції анімаційного менеджменту. Менеджмент персоналу анімаційної команди.

Тема 4. Керована підсистема в менеджменті анімації.

Класифікація туристів. Особливості роботи з туристами різних категорій. Форми роботи з різними віковими групами відпочиваючих. Класифікація туристів за ставленням до влаштування дозвілля. Національні особливості туристів та їх врахування при складанні анімаційних програм. Анімаційні програми для сімейного дозвілля. Готельні анімаційні послуги і програми.

Тема 5. Анімаційні служби.

Характеристика персоналу готельних анімаційних служб. Матеріальна база для забезпечення роботи анімаційної служби готелів і туркомплексів. Склад анімаційної команди: переваги і недоліки. Трудограма професії тураніматора. Модель фахівця туранімації. Формування ціни на анімаційні послуги.

Тема 6. Керуюча підсистема в менеджменті готельної анімації

Стратегічне планування в анімаційній діяльності. Організація роботи анімаційної служби готельного підприємства. Структура анімаційної служби. Добір персоналу анімаційної служби і керування ним. Технологія створення і реалізації анімаційних програм. Мотивація праці персоналу анімаційної служби. Розробка правил поведінки аніматорів. Аналіз і контроль ефективності анімаційної діяльності.

Тема 7. Ігорний бізнес в анімаційній діяльності

Основні поняття в ігорному бізнесі. Матеріальна база казино і особливості побудови. Управлінська структура нічних клубів і казино. Обслуговуючий персонал у казино.

Тема 8. Місце рухливих ігор в анімаційній діяльності

Місце рухливих ігор в організації анімаційних програм для дітей. Планування анімаційної програми з використанням рухливих ігор для дорослих. Ігри малої, середньої і великої рухливості. Ігри для шоу-програм, свят, прогулянок, масовок. Підготовка, зміст, правила та значення гри при плануванні та реалізації анімаційної програми.

Для засвоєння курсу пропонуються такі джерела:

1. Менеджмент гостиничного и ресторанного обслуживания /Ю. Н. Борисова и др. — М., 1997.

2. Браймер Р. А. Основы управления в индустрии гостепри-имства: Пер. с англ. — М.: Аспект-Пресс, 1995.

3. Гаранин Н. И., Булыгина И. И. Менеджмент туристской и гостиничной анимации. — М.: Сов. спорт, 2004.

5. Гаранин Н. И. Менеджмент туранимации в туркомплексах // Актуальные проблемы туризма 99. — М., 1999.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]