Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
hotel.doc
Скачиваний:
63
Добавлен:
23.02.2016
Размер:
1.04 Mб
Скачать

Спп 2.3 сільський зелений туризм

І. Пояснювальна записка

1.1. Мета даного курсу – ознайомити студентів із теоретичними напрацюваннями у сфері менеджменту, маркетингу та організації сервісу сільського зеленого туризму, проаналізувати досвід організації такої форми масового дозвілля у країнах Європейського Союзу, окреслити сучасний стан і тенденції становлення сільського туризму в Україні, навчити студентів визначати передумови та етапи розвитку сільського зеленого туризму в регіонах України

1.2. Головні завдання курсу:

- ознайомитись із поняттєво-термінологічними, концептуально-теоретичними та методологічними аспектами сільського зеленого туризму;

- проаналізувати європейський досвід організації сільського зеленого туризму;

- розглянути організацію та планування сільського зеленого туризму в Україні;

- вивчити особливості менеджменту та маркетингу сільського зеленого туризму;

- розглянути передумови та етапи розвитку сільського зеленого туризму в Україні;

- навчитись застосовувати отримані теоретичні знання на практиці.

1.3. Компетенції, якими має оволодіти студент у процесі вивчення дисципліни:

- вивчити основні поняття та концепції сільського зеленого туризму

- розглянути форми організації відпочинку в селі і європейський досвід організації сільського зеленого туризму

- ознайомитись з організацією та плануванням сільського зеленого туризму в Україні

- засвоїти особливості менеджменту та маркетингу сільського зеленого туризму

- розглянути перспективи розвитку сільського зеленого туризму в Україні.

ІІ. Зміст дисципліни

Сільський зелений туризм як окрема форма рекреаційної діяльності

ТЕМА 1.1. Теоретичні та методологічні аспекти сільського зеленого туризму. Територіальна організація сільського зеленого туризму. Пропускний потенціал сільського туризму. Типологія сільських поселень України. Анімація зеленого туризму. Відмінності між міським та сільським туризмом [2,3,5].

ТЕМА 1.2. Організація та планування сільського зеленого туризму. Чинники організації сільського туризму. Основні вимоги щодо облаштування агрооселі для прийому туристів. Технологічні основи гостинності. Гостьовий цикл зеленого туризму. Особливості планування у сільському туризмі [3,5,8].

ТЕМА 1.3. Менеджмент сільського зеленого туризму. Особливості менеджменту сільського туризму. Управління іміджем сільської території. Менеджмент людських ресурсів сільського туризму [2,4,8].

ТЕМА 1.4. Маркетинг сільського зеленого туризму. Сутність маркетингу сільського зеленого туризму. Інформаційні системи маркетингових комунікацій у сільському зеленому туризмі [1,6,7].

Сільський зелений туризм у сучасному туристському бізнесі

ТЕМА 2.1. Права та обов’язки власників агроосель. Права власників агроосель. Обов’язки власників агроосель. Забезпечення умов безпечного відпочинку [3,4,7].

ТЕМА 2.2. Туристичний продукт агро господарства. Комплекс послуг сільського зеленого туризму. Специфічні риси агротуристичних послуг. Основні та додаткові послуги сільського туризму [1,2,4]

ТЕМА 2.3. Організація надання послуг тимчасового проживання і харчування у сільському зеленому туризмі. Основні вимоги щодо облаштування агро оселі. Сервісне облаштування номерів садиби. Окремі аспекти організації надання послуг харчування [1,6,7].

ТЕМА 2.4. Проблеми і перспективи розвитку сільського зеленого туризму в Україні. Реалії розвитку сільського зеленого туризму в Україні на початку ХХІ ст. Рекомендації щодо розвитку сільського зеленого туризму в Карпатському регіоні [5,6,8].

Для засвоєння курсу пропонуються такі джерела:

Основна література

1. Горішевський П., Аронець М. Сільський зелений туризм: посібник для початківця. – Посібник – Івано-Франківськ: Місто-НВ, 2003. – 148с.

2. Горішевський П.В., Васильєв В., Зінько Ю., Коберніченко Т. Сільський зелений туризм: організація діяльності. – Посібник – Київ: НМЦ «Освіта», 2005. – 128с.

3. Горішевський П.В., Васильєв В.П., Зінько Ю.В. Сільський зелений туризм: організація гостинності на селі: Підручник. – Івано-Франківськ: Місто-Н, 2003. – 158с.

4. Євдокименко В.К., Садова У.Я., Шевчук Л.Т. Соціальна інфраструктура Карпатського регіону: пошук перспектив розвитку. – Чернівці: Прут, 1995. – 80с.

5. Кифяк В.Ф. Організація туристичної діяльності в Україні: Навч. посіб. - Чернівці: Зелена Буковина, 2003. – 312с.

6. Петранівський В.Л., Рутинський М.Й. Туристичне краєзнавство: Навч. посіб./ За ред.. Ф.Д. Заставного. – К.: Знання, 2006. – 550с.

7. Рутинський М.Й., Зінько Ю.В. Сільський туризм: Навч.посіб. – К.: Знання, 2006. – 271с.

8. Розробка та реалізація Стратегій розвитку територіальних громад: вітчизняний досвід / За ред. С.Максименка та ін. – К.: Дата Банк Україна, 2003. – 272с.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]