Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
hotel.doc
Скачиваний:
64
Добавлен:
23.02.2016
Размер:
1.04 Mб
Скачать

Ге1.4. Іноземна мова (за професійним спрямуванням)

«АНГЛІЙСЬКА МОВА»

І. Пояснювальна записка

1.1. Мета даного курсу - практичне володіння англійською мовою, реалізація на письмі комунікативних намірів; досягнення студентом такого рівня знань, який повинен забезпечити майбутньому спеціалісту можливість спілкуватись англійською мовою в обсязі тематики, передбаченої програмою, застосовуючи лексико-граматичний мінімум проводити обговорення проблем буденного життя, загальнонаукового та професійно орієнтованого характеру.

1.2. Головні завдання курсу „Англійська мова для професійного спілкування” є:

- вивчення англійської мови в різних аспектах з урахуванням мети курсу „Англійської мови для професійного спілкування”, дотримуючись принципу тематичності, що означає вивчення фонетики, лексики, граматики в рамках тематики, визначеної програмою: Туризм та індустрія гостинності;

- формування у студента системи знань на засадах комунікативного спрямування у вивченні іноземних мов. Принцип комунікативності вимагає організації процесу навчання англійської мови як моделі процесу комунікації, створення на практичних заняттях атмосфери іншомовного спілкування з навчальними ситуаціями максимально наближеними до умов реальної комунікації;

- досягнення мовної та соціокультурної компетенції на основі ознайомлення з різними аспектами життя країн, де англійська мова є рідною, зокрема США, Великобританії та ін;

1.3. Компетенції, якими має оволодіти студент у процесі вивчення дисципліни: „Англійська мова для професійного спілкування”. Прослухавши курс „Англійська мова для професійного спілкування”, студент повинен:

- на професійному, побутовому та культурологічному рівнях виробити навички усної та письмової комунікації на англійській мові;

- на основі сформованих знань брати участь в усному мовленні англійською мовою;

- реалізувати комунікативні наміри на письмі (статті, реферати);

- працювати з іншомовними джерелами наукового та професійно-виробничого характеру;

- у виробничих умовах, на основі лексико-граматичного мінімуму, користуючись професійно орієнтованими іншомовними (друкованими та електронними) джерелами здійснювати ознайомче, пошукове та вивчаюче читання.

ІІ. Зміст дисципліни

Вступний курс

Тема 1.1. Корективний фонетичний курс

Фонетика. Звуки і букви. Інтонація. Наголос.

Типи складів. Читання буквосполучень. Виразне читання.

ТЕМА 1.2. Елементи спілкування. Вітання. Представлення. Прощання. Подяка.

Артикль. Основні функції і вживання означеного і неозначеного артиклю.

Ми вивчаємо англійську мову. Англійська мова – як засіб міжнародного спілкування. Студентське життя: основні вирази за темою. Іменник. Множина іменника. Відмінки іменників. Вживання іменників у функції означення. Дієслово to be. Відмінювання. Утворення питальної і заперечної форми.

ТЕМА 1.3. Біографія, сім’я. Родичі, родинні зв’язки. Автобіографія. Одруженння та заручини у Великобританії та США. Сімейні традиції в Україні. Моя сім’я. Професії у туристичному бізнесі. Займенник. Особові займенники. Присвійні займенники. Зворотні займенники. Вказівні займенники. Питальні займенники. Неозначені займенники. Заперечні займенники. Означальні займенники. Кількісні займенники. Типи питань. Теперішній неозначений і тривалі часи. Вживання займенника it.

ТЕМА 1.4. Планування щоденних дій. Робочий день студента. Щоденні обов’язки.

Теперішній неозначений час в активному та пасивному стані. Вживання, утворення, питальні і заперечні форми. Теперішній неозначений час дієслів to be, to have.

ТЕМА 1.5. Зовнішність і характер людини. Опис зовнішності. Будова тіла. Риси характеру. Характеристика людини. Мій найкращий друг. Основи гармонійного існування. Позитивні і негативні характеристики людини. Теперішній неозначений, теперішній тривалий, теперішній перфектний час. Вживання, утворення, питальні і заперечні форми. Прикметники. Ступені порівняння прикметників.

ТЕМА 1.6. Мій найкращий друг. Зовнішність і харатер людини. Опис зовнішності улюбленого актора (відоиої особи). Успіх у бізнесі.

Основний курс

ТЕМА 2.1. Сучасне помешкання. Назви кімнат. Меблі. Предмети обстановки. Сучасні зручності. Майбутній неозначений час в активному та пасивному стані. Вживання, утворення, питальні і заперечні форми. Конструкція there is, there are.

Минулий неозначений час дієслів to be, to have. Вживання минулого неозначеного. Конструкція there is, there are.

ТЕМА 2.2. Житло, будинок, квартира, гуртожиток. Пошук житла. Американські та Британські традиційні помешкання. Офісне приміщення.

Минулий неозначений час в активному і пасивному стані. Вживання. Утворення, питальні і заперечні форми. Минулий неозначений час дієслів to be, to have. Теперішній перфектний час. Фах. текст: "Структура та функції готелю".

ТЕМА 2.3. Пори року. Назви місяців року, днів тижня. Осінні та зимові свята та традиції різних країн.

Сучасна індустрія харчування

ТЕМА 1.1. Зимові традиції різних країн. Українські ритуали, традиції. Числівник. Прості та тривалі часи дієслова в активному й пасивному стані (повторення вивченого граматичного матеріалу) Фах. текст: „Види ресторанів”

ТЕМА 1.2. Їжа і напої. Продукти харчування. Прийоми їжі у Великобританії та США. Обідаємо у місті. Ресторанний бізнес. Види ресторанів та послуг. Теперішній тривалий та неозначений часи. Вживання конструкції as…as; not so…as Фах. текст: "Кар’єра у туристичному бізнесі"

ТЕМА 1.3. Харчування у місті.Вибір ресторану у Лондоні, Нью-Йорку. Повторення неправильних дієслів. Вживання прийменників. Вирази so do I, neither do I. Парний сполучник neither…nor Фах. текст: "Європейські визначні пам’ятки"(1)

ТЕМА 1.4. Кулінарні традиції країн світу. Інтерв’ю, обговорення, складання меню. Традиції харчування в Україні. Рецепти смачних страв. Теперішній перфектно-тривалий час.

ТЕМА 1.5. Обідаємо у місті. Ресторанний бізнес. Види ресторанів та послуг. Основні професії та спеціальності харчової промисловості. Прості та тривалі часи дієслова в активному й пасивному стані (повторення вивченого граматичного матеріалу) Фах. текст: „Види ресторанів”. Повторення вивченого лексичного та граматичного матеріалу, підготовка до контролю. (2 години)

Освіта в Україні, Великобританії, США

ТЕМА 2.1. Освіта в Україні. Підготовка фахівця. Граматика: простий майбутній час. Засоби вираження майбутньої дії в англійській мові. Фах. текст: " Європейські визначні пам’ятки"

ТЕМА 2.2. Університети світу. Освіта в Британії. Основні принципи американської освіти. Фах. текст: "Сторінки історії туризму: „19 століття"

ТЕМА 2.3. Університети України. Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича. Елементи спілкування: висловлення подяки. Фах. текст: "З історії розвитку туристичних компаній: агенція Т. Кука”

ТЕМА 2.4. Чернівці. Стратегія розвитку. Перспективи туризму. Визначні пам”ятки. Екскурсійні маршрути. Часи дієслова в активному стані. Підсумкове заняття. Фах. текст: „Всесвітня Туристична Організація”.

Покупки та грошові відносини

ТЕМА 1. Робимо покупки. У продуктовому магазині. Повторення назв овочів і фруктів, видів м’яса, молочних продуктів, напоїв. Види крамниць у Британії та США. Національні особливості закупівлі товарів. Теперішній перфектний та минулий неозначений час (повторення). Модальні дієслова. Фах. текст: Філософія споживача. Взаємні стосунки „продавець-клієнт”

ТЕМА 2. Гроші та банківські послуги. Валюта, здійснення банківських послуг. Дорожні чеки. Як відкрити рахунок. Вживання модальних дієслів. Дієслова should, ought, shall, will, would, need, dear. Вживання дієслова to be у модальній функції. Фах. текст: „Характеристика послуг туристичного бізнесу. Соціокультурний аспект туризму”

Здоровий спосіб життя

ТЕМА 1. Здоров’я людини. Фітнес. Правильне харчування. Спорт у житті сучасника. Олімпійські ігри. Туризм на службі здоров’я. Екстремальні види туризму. Лікування типових хвороб. Візит до лікаря. Минулий перфектний, перфектно-тривалий час. Вживання, утворення, питальні і заперечні форми. Фах. Текст: Спортивні досягнення українських спортсменів.

ТЕМА 2. Клімат. Пори року та погода. Погода в Україні. Кліматичні умови Великобританії та США. Прогноз погоди. Географічне положення України, США, Великобританії. Назви країн та національностей. Граматичний матеріал: Часи англійського дієслова (повторення). Майбутній перфектно-тривалий час. Вживання, утворення, питальні і заперечні форми. Найкращі світові місця для відвідування туристами.

Подорож

ТЕМА 1. Чому люди подорожують?. Географічні назви. Подорож. Поїздка. Види подорожей. Подорож залізницею. Митний контроль. Подорожування літаком. В аеропорту. Бронювання квитків. Що треба й не треба робити під час подорожі. Я їду за кордон. Перфектний минулий та перфектно-тривалий часи. Фах. текст: Ключові поняття в індустрії гостинності. Проживання в готелі. Види готелів. Професії готельного бізнесу.

ТЕМА 2. Розвиток масового туризму. Сучасні засоби комунікації. Телефоний етикет. Аудіювання: Мобільний телефон. Морскій круїз. Граматичний матеріал: Узгодження часів. Випадки, коли правило узгодження часів не застосовується. Розповідні, питальні, наказові речення у непрямій мові. Фах. текст: Транспортування. Послуги прокату.

Дозвілля. Вихідні. Канікули.

ТЕМА 1. Канікули та свята. Улюблені види відпочинку. Мій вільний час. Телебачення у житті людини. Кемпінг. Подорожування автостопом. Громадські зручності. Міський транспорт. Правила дорожнього руху. Автомомобіль. Таксі. Пасивний стан дієслова.

Фах. текст Планування вихідних.

ТЕМА 2. Заклади організації побуту. У перукарні. Візит до кравця/кравчини. Як доглядати одяг, взуття. Дрібний ремонт. Граматичний матеріал: Вживання часів англійського дієслова у пасивному стані.

Підготовка та презентація проекту:

  1. Невідомі Чернівці у фотографіях.

  1. Рекламний фолдер (буклет)

  1. Туристична карта міста

Для засвоєння курсу пропонуються такі джерела:

Основна література

  1. Частник С.; Коробка Г. Англійська мова для менеджерів туризму та готельного бизнесу. – Харьков: "Торсинг", 2003. – 158 с.

  2. Венкель Т. Англійська мова для студентів вищих навчальних закладів. – Чернівці: Книги ХХІ, 2009. – 175 с.

  3. Верба Г.В. Довідник з граматики англійської мови. – Київ: "Освіта", 1994. – 317 с.

  4. Swan M., Walter C. How English Works / a Grammar Practice Book. – Oxford: Oxford University Press, 2002. – 358 р.

  5. Мошняга Е.В. Английский язык: туризм, гостеприимство, платежное средство. – М.: "Советский спорт", 2008. – 246 с.

Німецька мова”

І. Пояснювальна записка

1.1. Мета курсу - Метою викладання дисципліни „Німецька мова” є вивчення мови на професійному, побутовому та культурно – логічному рівнях. Практичне володіння німецькою мовою необхідне для ділового та професійного спілкування, реалізації на письмі комунікативних намірів, пов’язаних з виробничими умовами фаху. Студенти повинні досягти рівня знань відповідних до вимог дипломованого спеціаліста, який повинен вміти забезпечити застосування іноземної мови на практиці при виконанні професійних обов’язків.

1.2. Головні завдання курсу: Завдання вивчення дисципліни „Німецька мова”: Після повного закінчення курсу вивчення німецької мови студент повинен набути мовних знань, навчальних вмінь, та компетенцій відповідно до програми, оволодіти комунікативними навичками для того щоб: брати участь в усному мовленні німецькою мовою в обсязі тематики, передбаченої програмою; вести ділове листування, вміти вести ділову документацію; працювати з іншомовними джерелами наукового та професійно-виробничого характеру; здійснювати ознайомче, пошукове та вивчаюче читання : читати неадаптовану фахову л-ру з метою отримання наукової інформації і відтворення її рідною мовою.

Курс з іноземної мови на неспеціальних факультетах передбачає такі завдання : корективний курс фонетики (характеристика голосних та приголосних, правила читання, наголос, інтонація, фонетичні вправи); розвиток навичок вимови, аудіювання та усного мовлення (монологічне мовлення, діалоги, полілоги, дискусії, рольові ігри); систематизація граматичних знань з німецької мови (частини мови, синтаксис, словотвір, відповідність/невідповідність граматичних категорій німецької та української мов); формування навичок читання та перекладу суспільно – політичної, публіцистичної, художньої та наукової л-ри, а також вміння отримувати, передавати і використовувати наукову інформацію німецькою мовою з фаху. Реалізацію загальноосвітніх, пізнавальних та виховних завдань, що сприяють формуванню у студентів відповідної соціокультури.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]