Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
hotel.doc
Скачиваний:
68
Добавлен:
23.02.2016
Размер:
1.04 Mб
Скачать

Пф2.2 «інформаційні системи і технології»

І. Пояснювальна записка

1.1. Мета курсу: формування системи теоретичних і практичних знань в галузі побудови і функціонування інформаційних систем і комп’ютерних технологій та можливостей їх використання в обліку.

1.2. Головні завдання курсу: ознайомити студента з апаратним і програмним забезпеченням інформаційних технологій; розглянути склад технічного і програмного забезпечення туристичної організації, застосування систем управління базами даних у сфері готельно-ресторанного бізнесу; розглянути інформаційні технології електронної комерції в галузі, а також використання мультимедіа та Інтернету у практиці готельно-ресторанного господарства.

1.3. Компетенції, якими має оволодіти студент у процесі вивчення дисципліни:

Знання: інформаційних систем і технологій підприємства; організації інформаційної бази систем обробки інформації; апаратного та програмного забезпечення інформаційних технологій; автоматизації обліку основних засобів та матеріальних цінностей; автоматизації обліку затрат на виробництво готової продукції та її реалізації; автоматизації обліку фінансово-розрахункових операцій та автоматизація зведеного обліку і складання звітності.

Вміння: опрацьовувати інформаційні системи підприємств та їх пристосовувати до підприємства; розробляти технології обробки економічної інформації підприємства; пристосовувати програмне забезпечення для вирішення інформаційних задач підприємства; використовувати пристрої автоматизації обліку основних засобів підприємства; розробляти засоби автоматизації обліку затрат на виробництво продукції; використовувати засоби автоматизації обліку фінансово-розрахункових операцій та зведеного обліку і складання звітності.

ІІ. Зміст дисципліни

Значення, вплив та класифікація інформаційних систем та інформаційних технологій в туризмі.

Тема 1. Інформаційні послуги в туризмі. Потенційні можливості комп’ютерних технологій. Комп’ютер в туристичному господарстві.

ТЕМА 2. Інформаційні системи: поняття та значення. Значення інформаційних систем в туристичній галузі. Геоінформаційні системи в туризмі.

ТЕМА 3. Система інформаційних технологій. Класифікація та складові інформаційних технологій. Вплив інформаційних технологій на туризм.

ТЕМА 4. Основи глобальних комп’ютерних мереж. Історія створення і розвитку Інтернету. Адресація в Інтернеті. Поняття і структура ІР-адреси. Служби Інтернет. Електронна пошта і списки розсилки. Система World Wide Web. Пошук інформації в Інтернеті.

ТЕМА 5. Використання глобальної мережі Інтернет в туристичній діяльності. Можливості Інтернету у формуванні, просуванні і реалізації туристичного продукту. Туристські виставки і ярмарки в Інтернеті. Віртуальний туризм.

ТЕМА 6. Характеристика комп’ютерних систем бронювання і резервування. Системи бронювання Amadeus, Galileo, Worldspan, Sabre.

Використання інформаційних систем та інформаційних технологій в туризмі.

ТЕМА 7. Апаратне й програмне забезпечення інформаційних технологій у туризмі. Класифікація комп’ютерної техніки. Системне і сервісне ПЗ. Класифікація ПЗ в туризмі.

ТЕМА 8. Засоби комунікації і зв’язку в туристичній індустрії. Способи передачі інформації. Класифікація каналів зв’язку.

ТЕМА 9. Засоби оргтехніки у сфері туризму. Копіювально-розмножувальні засоби. Засоби відображення інформації.

ТЕМА 10. Системи автоматизації управління готельним бізнесом. Поняття автоматизованої системи управління готелем. Огляд ринку програмного забезпечення управління готелем.

ТЕМА 11. Системи автоматизації управління ресторанним бізнесом і індустрією розваг. Поняття автоматизованої системи управління рестораном. Технічне і програмне забезпечення ресторанного бізнесу. Програмне забезпечення контролю служби харчування. Програмне забезпечення автоматизації казино, боулінгу, більярда.

ТЕМА 12. Захист інформації в комп’ютерних мережах підприємств сфери туризму. Поняття безпеки електронної системи. Основні положення інформаційної безпеки. Класифікація загроз безпеки. Технології антивірусного захисту. Безпека електронної пошти і Інтернету.

Для засвоєння курсу пропонуються такі джерела:

Основна література

1. Гуляєв В. Г. Нові інформаційні технології в туризмі. – М., 1999.

2. Карпенко С. Г., Іванов Є.О. Основи інформаційних систем і технологій: Навч. посіб. – К.: МАУП, 2002. – 26 с.

3. Литвин І. І., Конончук О. М., Дещинський Ю. Л. Інформатика: теоретичні основи і практикум: Підручник. — Львів: Новий Світ-2000, 200 . — 70 с.

4. Матвієнко О. В., Бородіна І. Л. Internet-технології: проектування Web-сторінки: Навч. посіб. — К.: Центр навчальної літератури, 2001. — 15 с.

5. Морозов М.А. Информационные технологии в социально-культурном сервисе и туризме. Оргтехника: Учебник / М. А. Морозов, Н.С. Морозова. - 2-е изд., стереотип. - М.: Изд. Центр “Академия”, 2004. - 200с.

6. Плотникова Н. И. Комплексная автоматизация туристического бизнеса. — М.: Сов. спорт, 2001. — 208 с.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]