Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
ReglamDn_05.doc
Скачиваний:
156
Добавлен:
20.02.2016
Размер:
4.39 Mб
Скачать

Додаток а

Показники кормової поживності, необхідні для визначення загальної енергетичної поживності шроту соняшникового універсального.

Найменування показника

Норма

Масова частка сирого жиру в перерахунку на абсолютно суху речовину, %, не більше

1,5

Масова частка загальної золи в перерахунку на абсолютно суху речовину, %, не більше

6,5

Масову частку сирого жиру визначають у середньозмінній пробі у відповідності зі схемою технохімічного контролю.

Значенням масової частки загальної золи вважають проміжне значення, одержане при визначенні масової частки золи, нерозчинної у соляній кислоті.

Допоміжні дані по шроту.

Температура при зберіганні шроту не вище Температура в зимние месяцы -35°С, в летние месяцы не более чем на 5°С выше окружающей среды

35°С

Об’ємна маса негранульованого шроту

372-407 кг/м3

Об’ємна маса гранульованого шроту

620-680 кг/м3

Питомий електричний опір (при вологості 3-8%)

11011–11014 Ом.м

Нижня межа вибуховості шротового пилу (для фракції 850 мкм)

50-63 г/м3

Температура самозаймання шротового пилу (фракції 850 мкм) в аерозавислому стані.

940-1000°С

Методи відбирання проб визначаються за ГОСТ 13979.0.

Зберігають шрот соняшниковий універсальний в чистих, сухих приміщеннях, незаражених шкідниками хлібних запасів, добре провітрюваних, захищених від попадання прямого сонячного світла та джерел тепла, насипом або в мішках, складених в штабелі висотою не більше 3 м, а в складах силосного типу - не більше 18 метрів.

Термін зберігання шроту соняшникового універсального – 3 мі­сяці з дня виготовлення.

  1. Шрот соняшниковий, збагачений “л”

Шрот соняшниковий, збагачений ліпідами, повинен відповідати вимогам згідно з ТУ У 46.15.540 і вироблятись за технологічним регламентом або технологічною інструкцією, затвердженими в установленому порядку.

Для виробництва шроту соняшникового, збагаченого “Л”, застосовується шрот соняшниковий за ГОСТ 11246, свіжо вироблений гідратаційний осад, соапстокові ліпіди, які одержують в процесі гідратації та лугової нейтралізації форпресових і екстракційних соняшникових олій, фосфатиди та фузи по діючій нормативно-технічній документації.

За органолептичними показниками шрот соняшниковий, збагачений “Л”, повинен відповідати вимогам, що вказані в таблиці 2.12

Таблиця 2.12

Найменування показників

Характеристика шроту тостованого

негранульованого, гранульованого

Методи випробування

Колір

Сірий з коричневим відтінком

За ГОСТ 13979.4

Запах

Характерний соняшниковому шроту без стороннього запаху (затхлості, плісняви, горілого тощо).

За ГОСТ 13979.4

За показниками, які забезпечують безпечність для життя, здоров’я тварин та навколишнього природного середовища, шрот соняшниковий збагачений “Л” повинен відповідати вимогам, що зазначені в табл. 2.13.

Таблиця 2.13.

Найменування

Норма для шроту тостованого

Метод

показників

гранульованого

негранульованого

випробування

Діаметр гранул, мм

6-20

-

За 5.3.

Довжина однієї гранули, мм

10-26

-

За 5.3.

Масова частка проходу через

2-х мм сито, %, не більше

5,0

-

Масова частка вологи та летких речовин, %

9-11

9-11

За ГОСТ 13979.1

Кислотне число жиру, мг КОН/г, не більше

30,0

30,0

За ГОСТ 13496.18

Масова частка золи нерозчинної в 10% соляній кислоті в перерахунку на абсолютно суху речовину, %, не більше

1,0

1,0

За ГОСТ 13979.6

Масова частка сирого жиру в перерахунку на абсолютно суху речовину, %, не більше

2,8-4,0

2,8-4,0

За ГОСТ 3496.15

Вміст сторонніх домішок (камінчики, скло, земля та ін).

Не дозволяється

За 5.9

Масова частка металевих домішок, %, не більше:

частинки розміром до 2 мм включно

0,01

0,01

За ГОСТ 13979.5

частинки розміром більше 2 мм і з гострими ріжучими краями

Не дозволяється

За ГОСТ 13979.5

Вміст хлорорганічних пестицидів, млн-1(мг/кг шроту), не більше:

За ГОСТ 13496.20

гексахлорану (сума ізомерів)

0,2

0,2

ДДТ (сума ізомерів та метаболітів)

0,125

0,125

 • гептахлор (епоксид гептахлору)

Не дозволяється

Масова частка залишкової кількості розчиннику (бензину, нефраса), %, не більше

0,08

0,08

За ГОСТ 11246

Вміст нітратів, млн-1(мг/кг), не більше

450

450

За ГОСТ 13496.19

Вміст нітритів, млн-1(мг/кг), не більше

10

10

За ГОСТ 13496.19

Вміст мікотоксинів, млн-1(мг/кг), не більше:

За 5.15

 • афлатоксину В1

0,005

0,005

За МР 4082,

МР 2273,

ДСТУ ЕN 12955

 • зеараленону

1,0

1,0

За МР2964

Токсичність

Не допускається

За ДСТУ 3570

ГОСТ 13496.7

Вміст токсичних елементів,

млн-1(мг/кг), не більше:

 • ртуті

0,3

0,3

За

ГОСТ 26927

 • кадмію

0,5

0,5

За

ГОСТ 26933

 • свинцю

1,5

1,5

За

ГОСТ 26932

 • миш’яку

0,3

0,3

За

ГОСТ 26930

 • міді

70,0

70,0

За

ГОСТ 26931

 • цинку

150,0

150,0

За

ГОСТ 26934

Радіонукліди, Бк/кг:

 • цезій –137

 • стронцій-90

600

100

600

100

п.5.15 ТУ У 46.15.540

Зараженість шкідниками або наявність слідів зараження

Не дозволяється

За ГОСТ 13496.13

За показниками кормової поживності шрот соняшниковий збагачений “Л”, повинен відповідати вимогам, зазначеними в табл. 2.14.

Таблиця 2.14

Найменування показників

Норма

Метод

випробування

Масова частка сирого протеїну в перерахунку на абсолютно суху речовину, %, не менше

38

За ГОСТ 13496.4

Масова частка сирої клітковини в перерахунку на абсолютно суху речовину, %, не більше

23,0

За ГОСТ 13496.2

Сумарна масова частка розчинних протеїнів в шроті до загальної кількості протеїну, %.

68,03

За ГОСТ 13979.3

Загальна енергетична поживність в перерахунку на абсолютно суху речовину, кормових одиниць не менше.

0,982-0,998

За 5.18

Примітка: Показники кормової поживності шроту соняшникового, збагаченого “Л”, гарантовані підприємством-виробником, які необхідні для визначення загальної енергетичної поживності, приведені в додатку А.

Для виробництва шроту соняшникового, збагаченого “Л”, застосовується:

 • шрот соняшниковий за ГОСТ 11246;

 • соапсток за ТУ У УССР 201 і ТУ 10-04-02-80 ;

 • концентрати фосфатидні за ТУ 9146-203-00334534;

 • фуз за ТУ 18.167.

Відбір проб проводиться за ГОСТ 13979.0.

Зберігають шрот соняшниковий, збагачений “Л”, в чистих сухих приміщеннях, незаражених шкідниками хлібних запасів, добре провітрених, захищених від попадання прямого сонячного світла та джерел тепла насипом або в мішках, складених в штабеля висотою не більше 3 м, а в складах силосного типу не більше 18м.

Термін зберігання шроту соняшникового, збагаченого “Л” – 3 місяці з дня виготовлення.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]