Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
ReglamDn_05.doc
Скачиваний:
156
Добавлен:
20.02.2016
Размер:
4.39 Mб
Скачать
      1. Рух пари розчинника, води та конденсата

Пара розчинника та води з домішками шротового пилу з чанного випарника 170 надходить у мокрий шротоуловлювач 129, де при вході зрошується через розпилювальні форсунки гарячою водою, яка осаджує частинки шроту і цим очищає пару від твердих частинок.

Гаряча вода для зрошування пари розчинника та води подається в мокрий шротоуловлювач 129 за допомогою насосу Р129.

Промивні води й шлам з мокрого шротоуловлювача 129 направляються в шламовипарник 14, де обробляються парою від пароежектора 41/119 і барботером.

Пара розчинника та води, яку очистили, з мокрого шротоуловлювача 129 надходить у міжтрубний простір дистилятора 160В. Пара служить нагрівальним середовищем для економайзера 160В та економайзера 160А, де віддає частину тепла місцелі, що надходить на дистиляцію. З економайзера 160А пара розчинника та води направляється в конденсатор тостера 149А. В якості охолоджувача в конденсаторі 149А використовується розчинник, який надходить з водовідділювача 132/134 через конденсатор 149А, підігрівник 149В на екстрактор.

Розрідження в конденсаторі 149А (-70) ÷ (+15) мм вод.ст. створюється за допомогою вентилятора масляної абсорбції V2120.

Пара розчинника з дистиляторів I-го ступеня 160А та 160В надходить у горизонтальний конденсатор 119. В конденсатор 119 надходить також пара розчинника та води з конденсатора змішування 158.

Пара розчинника з II-го ступеня дистиляції 118 та III-го ступеня 122А подається у конденсатор 123.

Пара, яка не сконденсувались у конденсаторі 123, за допомогою пароежектора 41/123 подається у конденсатор 119.

Пара розчинника та води з вакуум-сушильного апарату 122В подається за допомогою пароежектора 41/122 у дистилятор 122А.

Конденсатор 119 працює під вакуумом, який створюється пароежектором 41/119. Скидання пари розчинника та води після пароежектора 41/119 проводиться у шламовипарник 145.

Газоповітряна суміш з екстрактора 13 направляється на горизонтальний конденсатор 135.

Газоповітряна суміш, яка не сконденсувалась в конденсаторі 135, направляється в конденсатор 120. На конденсатор 120 подається також газоповітряна суміш від резервуарів оборотного бензосховища 63А, 63В, 63С, 63D, місцелозбирача 117, вакуум-насоса 183, бензовідділювача 132/134, та несконденсованої пари конденсатора до тостера 149А. Газоповітряна суміш, що не сконденсувалась, з конденсатора 120 направляється у конденсатор газоповітряної суміші 130 установки масляної абсорбції.

Рекуперація розчинника з суміші пари розчинника з парою води та повітрям, з невисокою концентрацією, відбувається в системі масляної абсорбції.

Зі збірного конденсатора 130 газоповітряна суміш, що не сконденсувалась надходить в нижню частину абсорбера 2120. У верхню частину абсорбера 2120 насосом Р2180 через пластинковий теплообмінник 2181 подається мінеральне масло, яке при стіканні вниз, насичується парою розчинника, рухаючись протитоком.

Повітря, яке очистили від пари розчинника, вентилятором V2120 через вогнеперегороджувач викидається в атмосферу.

Вентилятор V2120 одночасно служить для створення розрідження в усій системі (-70) ÷ (+15) мм вод.ст.

Насичене розчинником мінеральне масло з абсорбера 2120 насосом Р2120 через пластинковий теплообмінник 2181 і підігрівник 2121, що обігрівається глухою парою, подається у верхню частину десорбера 2180, де за допомогою глухої та гострої пари, відбувається відгін розчинника з мінерального масла.

Пара розчинника, що відходить з десорбера 2180, надходить в конденсатор 123 до II -го та III -го ступеня дистиляції.

Мінеральне масло, яке звільнили від розчинника, з десорбера 2180 насосом Р2180 подається в пластинковий теплообмінник 2181, де віддає своє тепло маслу, яке насичене розчинником, що надходить з абсорбера. Охолоджене мінеральне масло знову подається в абсорбер.

Конденсат розчинника та води з конденсатора 149А до тостера, конденсатора газоповітряної суміші 120, конденсатора до екстрактора 135, конденсатора масляної абсорбції 130, вода від вакуум-насоса 183, вакуум-форлаги 182, а також вода від резервуарів оборотного водосховища за допомогою насоса Р163А направляється у водовідділювач 132/134.

Конденсат розчинника та води від конденсаторів 123, 119 через конденсатор змішування 158 за допомогою насоса Р119 направляється на водовідділювач 132/134.

Водовідділювач 132/134 – служить для сепарації води від розчинника та зберігання розчинника перед подачою його в екстрактор.

Оскільки розчинник є більш легкою фракцією, він збирається у верхній частині секції сепарації та переливається в секцію “чистого” розчинника у водовідділювач 132/134, звідки він насосом Р11А подається на підігрівник 149, або через конденсатор 149А на підігрівник 149В в екстрактор 13. Надлишок розчинника з верхньої частини відсіку для розчинника 134 надходить в резервуари оборотного розчинника 63А, 63В, 63С, 63D.

Для того, щоб забезпечити впевненість в тому, що у водовідділювачі з розчинника вилучена вода, невелика кількість розчинника рециркулює з нижньої частини “чистої” секції в секцію сепарації насосом рециркуляції Р11С.

По кінцевому кінцевому зливу з камери чистий розчинник можна направити в ємкості оборотного розчинника 63А, 63В, 63С, 63D, або надвірний бензоуловлювач 536 (537).

Вода з водовідділювача 132/134 за допомогою сифонної системи з нижньої частини виводиться у шламовипарник 145. Вода з шламовипарника 145 через переливну воронку направляється в надвірний бензоуловлювач 536 (537).

Кінцевий злив зі шламовипарника 145, водовідділювача 132/134 з бензинової секції водовідділювача також здійснюється у надвірний бензоуловлювач.

Бензоуловлювачі 243а, 243б служить для приймання розчинника, місцели від трапів.

Вода після бензоуловлювачів 536, 537, 243а, 243б надходить у відстійник фекального відділення і далі в каналізацію, а розчинник насосом Р163А направляється на водовідділювач 132/134.

Промивання обладнання (міжтрубного простору конденсаторів 119, 120, 123, абсорбційної установки, збирача міцели 117 та дистиляційної установки, охолоджувача олії 181) здійснюється содовим розчином. Для приготування содового розчину служить ємкість 184, звідки содовий розчин за допомогою насоса Р184А (Р184В) подається на промивання перерахованого вище обладнання. Після промивання абсорбційної установки відпрацьований содовий розчин скидається в ємкість 184. З ємкості 184 проводиться кінцеве зливання у надвірний бензоуловлювач.

Кінцевий злив від промивання збирача міцели 117, дистиляційної установки після охолоджувача олії 181 подається в лінію кінцевого зливу після коробки 184 і далі в бензоуловлювач.

У якості основного теплоносія в екстракційному цеху використовується суха насичена пара, яка подається з котельної на гребінку паророзподільного пункту.

З паророзподільного пункту пара подається в цех на гребінку високого тиску Р=1,0 МПа (10 бар) і редукується до тиску Р=0,6 МПа (6 бар) і до Р=0,05 МПа (0,5 бар) на калорифери тиском не більше 0,5 МПа (5 бар), на паротушіння в апаратах цеху, на градирню та на пропарку обладнання і трубопроводів цеху.

Конденсат водяної пари високого тиску від гребінки водяної пари Р=1,0 МПа (10 бар), конденсат від днищ тостера 170, пароперегрівача 121В надходить в збирач конденсату 146.

В збирач конденсату 146 надходить також конденсат водяної пари низького тиску від гребінки пари Р=0,6 МПа (6 бар), дистиляторів 118, 122А, підігрівника розчинника 149В, підігрівника абсорбенту 2121, підігрівника місцели 121А та змійовика свічки масляної абсорбції.

З метою попередження попадання розчинника з конденсатом у котельну проводиться додаткова обробка конденсату (дезодорація) водяною парою за допомогою барботеру, який знаходиться у збирачу конденсату 146. Пара конденсату конденсується і частково охолоджується за рахунок розбризкування пом’якшеної води, що надходить з котельної. Зі збирача конденсату 146 при контролю рівня та температури конденсат за допомогою насосу Р146 відкачується в бак конденсату до котельної. Переливання конденсату здійснюється в бензоуловлювач зі збирача конденсату 146. Пара зі збирача конденсату 146 відводиться в атмосферу.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]