Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
!!!МЦП шпора 160.doc
Скачиваний:
0
Добавлен:
17.04.2019
Размер:
1.33 Mб
Скачать

123. Послідовність обгрунтування вибору цінової стратегії.

Оцінювання витрат. Вирішуючи задачі оцінювання витрат, основну увагу необхідно приділяти пошуку відповіді на питання: які види витрат є щодо розглядуваного цінового рішення такими, яким можна запобігти.

Урахування фінансових цілей. Беручись за розроблення цінової стратегії, спеціаліст з ціноутворення разом із фінансистом і вищими менеджерами фірми повинен уточнити, в чому полягають на даний момент основні цілі фірми. Визначення потенційних покупців. Задача виявлення потен­ційних покупців — встановити, які категорії покупців можна за­цікавити товаром фірми, та зрозуміти, чому він буде їм цікавий.

Уточнення маркетингових стратегій фірми. Розроблення цінової страте­гії має бути орієнтоване на вирішення задач маркетингу загалом.

Визначення потенційних конкурентів. Необхідно насамперед визначити тих теперішніх і майбутніх конкурентів, діял-ть яких може найсуттєвіше позначитися на прибутковості продажу власних товарів фірми.

Фінансовий аналіз. Проведення фінансового аналізу визнач.: - інформацією про можливі варіанти ціни;

- інформацією про продукт і витрати на його виробництво;

- інформацією про можливий вибір того сегменту ринку, в якому фірма може завоювати покупців кращим задоволенням їх запитів чи в якому в неї з інших причин є >і шанси на ство­рення собі стійких конкурентних переваг.

Сегментний аналіз ринку. Метою є уточнення оцінки ринкових умов діяльності фірми на основі переходу від розгляду ринку загалом до дослідження конкретних його сегмен­тів.

Аналіз конкуренції. Мета — оцінювання (прог­нозування) можливого ставлення конкурентів до змін цін і тих конкретних кроків, які можна зробити у відповідь на дії конкурен­тів.

Оцінювання впливу державного регулювання. Метою є визначення тих можливих кроків органів державного управління економікою, які можуть безпосе­редньо вплинути на хід реалізації цінового рішення чи всієї ціно­вої стратегії фірми.

124. Формування цінової стратегії з урахуванням потенційних можливостей п/п при випуску конкурентоспроможної продукції.

Формувати цінову стратегію на підприємстві необхідно з ура­хуванням конкретних особливостей її практичної реалізації в умовах ринку . При цьому поетапне викор-ня її в плановому періоді повинно забезпечувати постійне зростання та зміцнення позицій підприємства. Важливо передбачити весь його потенціал та розробити проект відповідних конкретних заходів. Викор-ня зворотного зв'язку дає можливість ураховувати аль­тернативні рішення на основі > точної інформації. При зміні цілей ціноутворення в процесі маркетингової діял-ті звичайно виникає потреба відповідного перегляду діючої цінової стратегії.

Слід зауважити, що в умовах високої динаміки кон'юнктури ринку та наявності ризикових ситуацій надто сміливі цінові стра­тегії можуть привести підприємство до небажаних наслідків. Ус­пішною ціновою стратегією є така, що передбачає можливість для підприємства зниження рівня ціни на продукцію при виник­ненні скрутних обставин. Важливо, щоб за формою вона бу­ла простою, це створює умови для кращого розуміння її сутності та прийняття відповідного цінового рішення.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]