Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
!!!МЦП шпора 160.doc
Скачиваний:
0
Добавлен:
17.04.2019
Размер:
1.33 Mб
Скачать

3. Цінова політика на різних фазах розвитку ринку

ЦП-ка обов’язково враховує фазу розвитку ринку:

1)У фазі експериментування граничні витрати на створення попиту носять постійний хара-ер. Коли новий товар виходить на ринок фірма повинна створити свого споживача, перебороти його недовіру до товару і встановити ціни, яки б залучили споживача.

Задача ЦП: Забезпечити виживання

2)У фазі експансії розвиток попиту харак-ться не стільки поведінкою старих покупців, скільки залученням старих, якщо ціна буде значно підвищуватись ця фаза буде коротшою у часі, але якщо вона буде < – це залучить нові сегменти споживачів, які не купляли товар через високу ціну.

Задача ЦП: Максимізація поточного прибутку

3)У фазі насичення вже не можна швидко підвищувати попит шляхом зниж. ціни, тобто ефектив-сть ЦП-ки знижується; також знижуються витрати на покращення якості продукції.

Задача ЦП: Завоювання лідерства по показникам частин ринку

4)У фазі стагнації розвиток ринку уповільнюється у порівнянні з загальними темпами ек зростання. Цінова еластичність теж знижується і фаза стагнації переходить у фазу скорочення вир-ва.

Задача ЦП: Завоюв. лідерства по показникам якості продукції

4. Ціноутворення на різних типах ринків.

ЦП-ка п-тва залежить від типу ринку, на якому вона застос.. На сьогодні розрізняють 4 основних типи ринк структури: ринок чистої конк-ції, ринок монополістичної конк-ції, ринок олігополістичної конк-ції, ринок чистої конкуренції.

ринок чистої конк-нції склад. з безлічі подавців і покупців якого-небудь схожого товару. Жоден окремий покупець або продавець не справляє великого впливу на рівень поточних ринкових цін. Продавець не в змозі запросити ціну, вищу за ринкову, оскільки покупці можуть вільно придбати будь-яку необхідну їм кількість продукції за сер ринковою ціною. Не будуть подавці запитувати ціну нижчу за ринкову, т. к. Можуть продати все, що потрібно, за існуючою ціною. В умовах вільної конк-ції попит най> еластичний щодо ціни.

ринок монополістичної конкуренції склад. з безлічі подавців і покупців, що зумовлює широкий діапазон цін. Наявність діапазону цін визнач. здатністю продавців запропонувати покупцям різні варіанти товарів. Покупці усвідомлюють різницю в товарних пропозиціях і готові платити за товари по-різному. Щоб відрізнитись чимось крім ціни, продавці прагнуть розробити різні пропоз-ії для різних спожив сегментів і широко застосовують практику присвоєння товарам марочних назв, р-му і методи особистого продажу. Особливу роль у процесі розроблення товарних пропоз-ій відіграє формування ціни на товар виходячи зі структури попиту, цін конкурентів, витрат вир-ва .

ринок олігополістичної конкуренції склад. з невеликої кіл-сті продавців, дуже чутливих до політики ціноу-ня і марк-вих стратегій конкурентів. Кожен продавець чутливо реагує на стратегію і дії конкурентів. П-тво на ринку олігополістичної конкуренції ніколи не матиме впевненості щодо досягнення довгострокового результату за рахунок зниж. цін. З ін. боку, якщо п-тво підвищить ціни, конкуренти можуть не слідувати його прикладу. В умовах олігополістичної конк-ції застосовуються багато цінових стратегій. Одна з них – координація дій за встановл. цін, що існує в 2 формах: прийняття угоди про ціни і проведення “паралельної цінової пол-ки”. Вона полягає в тому, що п-тва калькулюють витрати вир-ва по уніфікованим статтях, після чого, за допомогою обговореного методу, визнач. ціна.

ринок чистої конкуренції має одного продавця. Це може бути державна монополія, приватна регульована монополія, приватна нерегульована монополія. У кожному з цих випадків ціноу-ня склад. по-різному. Держ. монополія за допомогою пол-ки цін може мати на меті досягнення найрізноманітніших цілей. Вона може встановити ціну, нижчу за собівартість, якщо товар має важливе значення для покупці, які не в змозі отримати його за повну вартість. Ціна може бути призначена такою, щоб покрити витрати чи одержати дохід. У разі регульованої монополії держава дозволяє компанії встановити розцінки, які забезпечать отримання “справедливої норми прибутку”, що дає організації можливість підтримувати в-тво, розширювати його. І навпаки, у разі нерегульованої монополії фірма сама вільна встановлювати будь-яку(яку витримає ринок) ціну.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]