Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Romanyha.doc
Скачиваний:
35
Добавлен:
21.02.2016
Размер:
2.73 Mб
Скачать

14.4. Основні напрямки розвитку культури, освіти, науки

Із Закону України Про освіту(23 травня 1991 р.)

Закон України Про освіту закріпив існуючу в державі систему освітніх заходів, а також підтвердив відділення школи від церкви. З 2000-х років триває процес інтеграції української системи освіти в загальноєвропейський освітній простір.

Стаття 7. Мова освіти визначається Конституцією України, Законом Української РСР “Про мови в Українській РСР”.

Стаття 8. Навчально-виховний процес у навчальних закладах освіти є вільним від втручання політичних партій, громадських, релігійних організацій…

Стаття 29. Структура освіти.

Структура освіти включає: дошкільну освіту; загальну середню освіту; позашкільну освіту; професійно-технічну освіту; вищу освіту; післядипломну освіту; аспірантуру; докторантуру; самоосвіту.., [ 62; c. 4, 18 ].

Динаміка розвитку навчальних закладів усіх рівнів в Україні (1990-2010 рр.)

Освіта, як й інші сфери культури, зазнала впливу з боку соціально-економічних та політичних перетворень в Україні протягом 1990-2000-х рр. З одного боку, на розвиток мережі навчальних закладів негативно вплинули дефіцит фінансування та несприятлива демографічна ситуація. З іншого боку, потреби народного господарства в нових спеціалістах стимулювали подальший розвиток та збільшення закладів вищої освіти.

90/91

92/93

94/95

96/97

99/00

01/02

03/04

05/06

07/08

09/10

ВНЗ

І-ІІ рівня акредитації

742

753

778

790

658

665

670

606

553

511

ІІІ-ІV рівня акредитації

149

158

232

274

313

318

339

435

351

350

Загальноосвітні середні заклади (тис.)

21,8

22

22,3

22,2

22,2

22,2

21,9

21,6

21,2

20,6

Дошкільні навчальні

заклади (тис.)

24,5

23,2

21,4

18,4

16,3

15,3

14,9

15,1

15,4

15,5

[ 84 ]

З Основ законодавства України Про культуру(14 лютого 1992 р.)

У лютому 1992 р. Верховна Рада ухвалила Основи законодавства Про культуру, де закріплювалася деідеологізація та деполітизація культури, стверджувалися загальнолюдські цінності української національної культури, гарантувалася свобода творчої діяльності тощо.

Основними принципами культурної політики в Україні є:

визнання культури як одного із головних чинників самобутності української нації та національних меншин, які проживають на території України;

утвердження гуманістичних ідей, високих моральних засад у суспільному житті, орієнтація як на національні, так і на загальнолюдські цінності, визнання їх пріоритетності над політичними і класовими інтересами;

збереження й примноження культурних надбань;

розвиток культурних зв’язків з українцями, що проживають за кордоном, як основи збереження цілісності української культури;

гарантування свободи творчої діяльності, невтручання у творчий процес з боку держави, політичних партій та інших громадських об’єднань;

рівність прав і можливостей громадян незалежно від соціального стану та національної приналежності у створенні, використанні та поширенні культурних цінностей;

доступність культурних цінностей, усіх видів культурних послуг та культурної діяльності для кожного громадянина;

забезпечення умов для творчого розвитку особистості, підвищення культурного рівня та естетичного виховання громадян.., [ 57; c. 2 ].

Динаміка розвитку театрів, концертних організацій, музеїв в Україні (1991-2009 рр.)

Експансія масової культури та перетворення телебачення на одну з форм дозвілля призвели до скорочення відвідання громадянами театрів, філармоній, концертів, музеїв.

Рік 

Кількість театрів

Кількість відвідувань театрів за рік, млн.

Кількість концертних організацій

Кількість відвідувань концертних організацій за рік, млн.

Кількість музеїв

Кількість відвідувань музеїв за рік, млн.

1991

130

15,0

43

12,6

225

20,8

1993

131

12,4

49

10,0

295

18,0

1995

136

8,3

53

7,3

314

17,4

1997

130

5,6

55

4,2

358

14,9

1999

131

5,6

57

3,9

369

15,0

2001

129

5,9

61

4,6

386

17,1

2003

135

6,1

71

4,0

394

17,6

2005

135

6,2

78

4,4

437

18,9

2007

138

6,6

79

4,2

458

21,1

2009

136

6,2

77

3,8

499

20,8

[ 84 ]

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.