Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
_Посібник з АХ для біологів 2012 версия 15_08.doc
Скачиваний:
57
Добавлен:
23.02.2015
Размер:
10.47 Mб
Скачать

Характерні групи атомів у органічних реагентах

Солетворні групи атомів

Комлексотворні групи атомів

Карбоксильна ‑ СООН

Спиртова або фенольна С‑ОН

Сульфгідрильна С‑SH

Фосфо С‑PО3Н2

Арсоно                 С‑AsО3Н2

Селенольна С‑SeН

Оксимна > С=NОН

Аміно ‑NН2

Імінна > NН

Імідна > N -

Нітрозо > NO

Карбонільна > C=O

Тіонна > C=S

Селенонна > C=Se

Щоб передбачити можливість взаємодії катіонів із органічними реагентами, в першому наближенні користуються гіпотезою аналогій (В. І. Кузнецов, 1947). Як модель взаємодії деяких функціональних груп можна розглядати відповідні неорганічні реакції. Так, з органічними реагентами, у яких донорним атомом є сульфур (сірка), взаємодіють катіони, що утворюють малорозчинні сульфіди; з органічними амінами взаємодіють катіони, що утворюють комплекси з амоніаком, тощо. Корисним є правило Пірсона, за яким взаємодіють між собою катіон і ліганд з подібними властивостями. Катіони, що істотно не поляризуються (з електронною конфігурацією атомів інертних газів), утворюють стійкіші комплекси з лігандами, що також не схильні до поляризації. Навпаки, катіони, що схильні до поляризації, утворюють стійкі комплекси з лігандами, що також не схильні до поляризації.

У таблиці 1 наведено характерні групи атомів у реагентах, а у таблиці 3 – приклади реагентів та їх застосування.

Таблиця 3

Використання органічних реагентів у аналізі

Реагент

Формула

Об’єкти, що визначають

Якісний аналіз

Кількісний аналіз

Алізарин

Al3+

Al3+, Zr(IV)

Бензидин

Окиснювачі, СrO42-,

Сe(IV), Ti(V)

-Бензоїн­оксим (купрон)

Cu2+

Cu2+, Mo(VI)

Диметилгліоксим (реактив Чугаєва)

H3C – C ‑ C – CH3

   

O‑N    N ‑O

Ni2+, Fe2+, Pd2+

Ni2+, Fe2+, Co2+

Дитизон

Zn2+, Ag+, Pb2+, Cu2+, Cd2+, Bi3+

Ag+, Bi3+, Cd2+, Co2+, Cu2+, Pb2+, Zn2+, Ni2+

Реаг

Діетилди­тіокарбамінова кислота

-

Cu2+, Ni2+

Дитіол

Sn (IV), Bi3+,

Дифеніл­карбазид

Cr(VI)

Кроконат калію

Na+

Купферон

Fe3+, Ti(VI), Cu2+, Zr(IV), Sn(IV)

Bi3+, Cu2+, Fe3+, Ti(VI), Zr(IV)

Таблиця 3 (продовження)

Реагент

Формула

Об’єкти, що визначають

Якісний аналіз

Кількісний аналіз

Морин

Al3+

Al3+, Ga3+, In3+, Be2+

-Нитро-зо--наф-тол (реактив Ільінського)

Co2+, Fe3+, Ni2+, Pd2+

Co2+, Fe3+, Cu2+

8-Окси­хінолін

Mg2+, Al3+, Ti(VI), VO3, Bi3+

Al3+, Mg2+, Zn2+, Cd2+, Co3+, Cu2+, Mn2+, Fe3+ та ін.

1-(2-піри-дил­азо)-2-нафтол

(ПАН)

Mn2+, Fe2+, Co3+, Co2+, Ni2+, Cu2+, Zn2+, Cd2+ та ін.

Родамін Б

CdI42-

CdI42-, AuCl4-, GaCl4-, InBr4-, Zn(SCN)42-

Родизонат натрію

Ba2+

Таблиця 3 (продовження)

Реаг

Реагент

Формула

Об’єкти, що визначають

Якісний аналіз

Кількісний аналіз

1,10-фенантролін

Fe2+, Cu2+, Ni2+, Zn2+ та ін.

Етилен­діамінтетра­ацетат (EDTA)

           CH2-COO-

          /

        N 

      /    \

 H2C    CH2-COO-

       |

H2C     CH2-COO-

       \   /

        N 

           \ 

CH2-COO-

Для маскування

Bi3+, Co2+, Cu2+, Fe3+, Ni2+, Cr3+ та ін.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.