Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
724-teoriya-jurnalistiki-moskalenko.doc
Скачиваний:
0
Добавлен:
16.11.2019
Размер:
3.06 Mб
Скачать

Теорія журналістики

динаміку цін на хлібо-булочні вироби, про недостатню кількість і низьку якість продуктів дитячого харчування, про вивіз з Укра­їни м'яса та м'ясних виробів, про незадовільне постачання риби і рибних виробів населенню і т. п.

З метою визначення характерних інтересів громадської думки важливо в ЗМІ проводити соціологічні дослідження проблем со­ціальної напруженості.

Основні параметри, по яких в умовах соціального напружен­ня мають проводитися ці дослідження, такі:

 1. Загальнолюдські цінності.

 2. Національно-культурні традиції.

 3. Українські національно-демократичні ідеї.

Стосовно посилення політичної нестабільності в Україні та зростання соціально-психологічного напруження серед населен­ня важливо з'ясовувати причини виявів у майбутньому масової непокори, протесту й масової непередбаченої поведінки грома­дян України. Серед них:

 1. Зростання злочинності, корупції.

 2. Загострення політичної боротьби між гілками влади.

 3. Посилення конфліктних ситуацій між багатими і бідними.

 4. Внутрішній збройний конфлікт.

 5. Соціальний вибух з наступною зміною влади або форми правління.

 6. Посилення міжрегіональних суперечностей.

 7. Конфлікт з сусідніми державами.

 8. Загострення міжнаціональних конфліктів.

 9. Спроба встановлення жорсткого авторитарного режиму.

 1. Спалахи громадської непокори, страйків у регіонах.

 2. Активні пошуки зовнішніх та внутрішніх ворогів.

 3. Поляризація політичних сил.

Важливо вивчати радикальні настрої, що побутують серед жі­ночого населення, особливо гуманітарної сфери — вчителів, ліка­рів та викладачів вищої школи, а також представників сфери ви­робництва, для яких тривалий час затримується заробітна плата.

Настрої та прогнозовані оцінки громадян не слід тлумачити як реальні дії, але тенденції поширення збудження, а подекуди й агресивності, яка все більше виявляється в словесних «баталіях» на споживчому ринку, в транспорті, державних установах, мають зацікавити фахівців державного управління, народних депутатів — виразників інтересів виборців.

Вивчення громадської думки необхідно проводити система­тично, уникаючи некваліфікованого, особливо політичного за-

250

Стратегія і тактика журналістської творчості

барвлення, або проведення їх відверто на замовлення політич­них чи корпоративних сил, з оціночними для себе судженнями.

При ЗМІ важливо створювати Центри соціальних досліджень. Преса має бути своєрідним соціальним моніторингом з метою систематичного вивчення настроїв, сподівань та орієнтації насе­лення, розробки обгрунтованого прогнозу соціального життя гро­мадян.

Сьогодні на сторінках преси, в якій як у дзеркалі відбивається весь лихоманливий світ нашого суспільства, не затихають диску­сії про те, де опинилася країна після краху комунізму і які її подальші перспективи. Знайшовши грунт під ногами, чи вибе­реться вона на дорогу стабільності, поступального розвитку, знайде своє місце у співдружності світових держав.

Відомо, як важко йдуть реформи. Можна сперечатися (і в пресі, і на науковому рівні, і на рівні владних структур) — чи та пер­винно була обрана їх модель, чи було на відповідному рівні їх виконання. Але немає жодної посткомуністичної країни, у якій вони не супроводжувалися б часом гострими соціальними про­блемами і не викликали б незадоволення великої кількості лю­дей. Це незадоволення призводить інколи до зміни політичних сил у ході загальнонаціональних виборів. На зміну «правим» при­ходять «ліві».

Але вся проблема в тому, що наша країна як «родина социа­лизма» може виломитися із цієї закономірності. Ніде не було і такої затяжної зміни суспільної системи, як у нас і ще деяких країнах колишнього Совєтського Союзу.

А тому у наших умовах проблеми соціального захисту насе­лення, політичної стабільності набувають особливої гостроти, що вимагає пошуків механізму злагоди, консолідації різних громадсь­ко-політичних сил в ім'я громадянського миру.

Варто зазначити, що у нашій молодій державі не розроблений механізм соціального захисту і працівників преси, радіо і телеба­чення.

Підставами для застосування окремих і особливих норм соці­ального захисту журналістів є такі специфічні риси та умови журналістської діяльності:

 • творчий характер, інтелектуальна інтенсивність праці, її не-регульована тривалість за умов жорсткої регламентації редакцій­ного і технологічного циклу підготовки та випуску видань і про­грам;

 • суспільно впливове за наслідками значення роботи, висока соціальна відповідальність за свою працю та її результати;

251

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]