Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Sbornik_2011.doc
Скачиваний:
21
Добавлен:
13.03.2016
Размер:
1.7 Mб
Скачать

Вплив змі на формування шлюбно-сімейних відносин української молоді

Сучасне суспільство характеризується глобальністю впливу засобів масової інформації на усі сфери життєдіяльності людини. Адже саме ЗМІ виступають основними джерелами інформації, розповсюджувачами символів та знаків культури, які найчастіше у сьогоденні самі й продукують – у вигляді масової культури.

Не оминув вплив ЗМІ і шлюбно-сімейної сфери. Продукуючи за західним зразком численні візуальні образи, в основному такі, що стосуються досягнення матеріального успіху чи певного соціального статусу, сучасні ЗМІ викривлюють дійсність, протиставляючи її етноментально зумовленим підсвідомим уявленням молоді про шлюб та сім’ю. Це особливо непокоїть в ситуації, коли молодь, яка знаходиться в процесі становлення власної особистості, норм, принципів укладу свого майбутнього життя, зокрема, сімейно-шлюбного, піддається всеохоплюючому впливу безперервного та безконтрольного потоку інформації, певних візуальних рядів – кліпового, мозаїчного відображення сучасного суспільства.

Вивченням впливу продукції ЗМІ на сімейно-шлюбну сферу суспільства займаються такі російські дослідники, як: А. Антонов, А. Галкіна, Ю. Перченко, О.Лєбєдь, М. Мєдкова, І. Проневська, Г. Короткова та інші. На жаль, в нашій країні подібні дослідження лише набирають обертів, що й обумовлює актуальність даної теми.

Мета роботи полягає у з’ясуванні особливостей формування шлюбно-сімейних відносин української молоді під впливом засобів масової інформації.

Провідну роль у формуванні стандартизованої, вихолощеної сімейно-шлюбної поведінки молоді України сьогодні все активніше відіграє телебачення. На відміну від преси та радіопередач, для телебачення характерне поєднання аудіального та візуального каналів сприйняття в процесі споживання особою телепродукції, що значно збільшує силу впливу інформації. Вагомого значення в цьому процесі набувають різноманітні телесеріали, художні фільми, особливо західного виробництва, передачі про родини відомих людей, сенсаційні повідомлення щодо особистого життя зірок тощо.

Останнім часом все більшого поширення набуває такий продукт ЗМІ, як реклама. Специфічність рекламного повідомлення, зумовлена обмеженістю у часі та прагненням досягти максимального ефекту-впливу на вподобання, смаки споживача, аудиторії, виводить її на перше місце в процесі формування та закріплення стереотипів, норм та принципів фамілістичної поведінки, сімейно-шлюбної взаємодії, гендерних ролей тощо.

Повторюваність однотипних фамілістичних схем в ЗМІ знецінює людські стосунки, замість пошуку можливих шляхів спільного життя подружжя, дітей, їхніх спільних цілей та їх досягнення, молодь привчають надавати перевагу запропонованим схемам шлюбно-сімейної поведінки без власних суб’єктивних оцінок та роботи душі. ЗМІ продукують певні зовнішні атрибути «щасливої родини»: житло, в якому живе родина; одяг; зовнішній вигляд; доглянутість подружньої пари та їхніх дітей, побудова тіла; навіть хода тощо. Засоби масової інформації нівелюють зміст стосунків між чоловіком та жінкою.

Вплив засобів масової інформації призводить до зменшення в молодіжних колах потреби у безпосередньому міжособистісному спілкуванні та появи прагнення замінити його віртуальними зв’язками.

Отже, ЗМІ в сучасному українському суспільстві впливають на деформацію системи цінностей молоді, продукують вихолощені, схематичні моделі шлюбно-сімейного життя, в гонитві за матеріальним зиском підривають підвалини суспільної моралі, знецінюють родинні взаємовідносини. Засоби масової інформації створюють свій власний віртуальний світ та правила гри в ньому. Саме цей світ все активніше визначає координати всіх сфер суспільного життя, зокрема, шлюбно-сімейного.

Витковская Инна

Харьковский национальный университет им. В. Н. Каразина

(Украина, г. Харьков)

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]