Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Sbornik_2011.doc
Скачиваний:
21
Добавлен:
13.03.2016
Размер:
1.7 Mб
Скачать

Туристична привабливість міста як базова складова його іміджу

Імідж міста визначається сукупністю базових характеристик, що дають уявлення про нього, і туристична привабливість може стати базовою складовою іміджа міста взагалі. Туристичний імідж міста дозволяє артикулювати туристичні умови і ресурси, виокремити з-поміж інших міст та регіонів, розкрити неповторний колорит національного туристичного простору і країни в цілому [2, c. 215-216].

У дослідженні, що було проведене журналом «Фокус» у 2010 р. з метою виявлення українських міст з найбільш комфортними умовами для життя, окремою характеристикою виділялася туристична привабливість, яка включала й екологію, культурний потенціал, ступінь розвитку інфраструктури. Отже, серед найбільш туристично привабливих міст України 2010 р. були названі Харків, Київ, Одеса та Львів. Інші великі міста, такі як, наприклад, Дніпропетровськ та Донецьк, за обсягом культурного потенціалу посідають чи не найвище місце в рейтингу, але у сукупності своїх характеристик (у першу чергу через жахливий стан екології), не можуть бути названі сьогодні туристично привабливими.

Зазвичай формування певного туристичного іміджу міста відбувається цілеспрямовано за допомогою різних стратегій і в різних контекстах. У ході цього процесу не винятковим є перетворення вихідної інформації, оздоблення її міфологічною складовою і застосування певних комунікативних процедур. При цьому туристичний імідж, спираючись на реальні ресурси міста чи регіону, артикулює здебільшого позитивні і нівелює невигідні характеристики [3, c. 55].

Туристичний імідж міста може базуватися, перш за все, на територіальній неповторності та індивідуальності. До її основних компонентів можемо віднести: 1) природні, демографічні, історичні, соціальні та культурні особливості і ресурси; природно-кліматичні особливості і сировинні ресурси; історію; рівень і якість життя населення; 2) економічні особливості і ресурси; 3) організаційно-правові і інформаційні ресурси та можливості [1, с. 31-32].

Проте для створення позитивного туристичного іміджу, що буде привабливим для зовнішнього оточення, стійке позитивне враження має сформуватися у самих мешканців цього міста. Так, на офіційному порталі м. Дніпропетровська http://gorod.dp.ua у грудні 2010 р. було проведено on-line опитування (N = 3190), і на питання «Що є для Вас гордість Дніпропетровська» 13% відповіли, що гордість – це самі городяни, 16% - ракети, 1,5% - культура, поодинокими були відповіді «архітектура», «футбольна команда», і понад 33,5% відповіли, що місту немає чим пишатися. Тобто мешканці такого великого, розвинутого, красивого і потенційно привабливого для туристів міста, як Дніпропетровськ, на сьогоднішній день не мають стійкого позитивного образу власного міста, відтак, будуть неспроможні презентувати цілісне позитивне уявлення про нього на зовнішню аудиторію.

Отже, туристичний імідж (або його туристична складова) міста виступає сьогодні однією з найважливіших частин механізму позиціонування туристичної дестинації у глобальних туристичних потоках. Він надає можливість ідентифікувати дану місцевість у системі координат глобального туризму, відображає її матеріальні та семіотичні ресурси й уводить місто до глобального туристичного обігу і споживання. Тому туристично привабливий імідж треба формувати з одного боку, за допомогою зовнішніх чинників, зокрема ЗМІ та владних органів, а з іншого – за допомогою сталих образів у свідомості самих городян.

Література: 1.Важенин С. Г., Татаркин А. И., Важенина И. С. Конкурентоспособность города: технологии и инструменты роста. - Екатеринбург: Ин-т экономики УрО РАН, 2005. 2.Парфіненко А. Ю. Туристичне країнознавство. – Х.: Бурун Книга, 2009. – 288 с. 3.Шаргородский А. П. Политический маркетинг территорий – инструмент построения имиджа государства // Маркетинг и реклама.- 2010. - № 3. – С. 54-62.

Бортникова Дарья

Харьковский национальный университет им. В.Н. Каразина

(Украина, г. Харьков)

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]