Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Sbornik_2011.doc
Скачиваний:
21
Добавлен:
13.03.2016
Размер:
1.7 Mб
Скачать

Об’єктивні потреби розвитку міжнародних комунікацій

В умовах постмодерна відбувається зростання кількості учасників світового ділового середовища. Зростає кількість компаній близького і далекого зарубіжжя, які здійснюють свою діяльність на території України. Прискорюється складний процес європейської інтеграції. Саме за таких причин важливого значення набувають міжнародні комунікації.

Міжнародні комунікації – соціальний процес, елемент взаємодії, в ході якої відбувається взаємообмін інформацією між людьми, групами, народами, державами. Участь у мультикультурному середовищі потребує глибоких знань особливостей регіональних культур, національних традицій, специфіки комунікацій основних регіонів світу. Сьогодні необхідні чималі зусилля, спрямовані на досягнення взаєморозуміння між представниками різних народів. Саме ці питання знаходяться в центрі уваги міжнародних комунікацій.

Міжнародні комунікації стають важливим об’єктом дослідження з цілого ряду причин. Найголовніші з них: 1) МК протікають в умовах незалежного комунікативного простору; 2) мова іде про комунікації між принципово різними структурами (неспівпадіння «національних картин світу»); 3) міжнародні комунікації проходять під більш жорстким контролем, ніж внутрішні.

В епоху постмодерна розвиток міжнародних комунікацій будь-якого суб’єкта неможливо уявити без глибокого розуміння сучасного стану та основних тенденцій розвитку суспільства. Зокрема, важливу роль відіграє знання про культурні відмінності країн світу, про міжнародні громадські групи та їх особливості, про мовні особливості і т.д. П. Штомпка основними ознаками і тенденціями розвитку сучасного комунікативного простору вважає такі: індивідуалізм, ієрархізація, раціоналізація та деперсоналізація управління, економізм. Зазначені риси сучасного суспільства визначають і тенденції розвитку головних сфер соціального життя. Однією з головних тенденцій сучасного суспільства є глобалізація. Суспільства стають взаємозалежними в усіх аспектах соціального життя – економіці, політиці, культурі. Людство перетворюється на соціальну цілісність. Тому нагальною потребою сьогодення є розвиток міжнародних комунікацій.

Сьогодні супутниковим телебаченням у країнах Європейського Союзу завдяки розвитку кабельних систем мають можливість користуватися десятки мільйонів сімей. Швидко розвиваються й друковані засоби інформації. У країнах Західної Європи нараховується близько 20 тис. найменувань професійних друкованих видань, тираж яких щорічно зростає на 20%. Як бачимо, міжнародна інформація потрапляє до нас через чітко визначені канали.

Тому важливою проблемою здійснення міжнародних комунікацій є зовнішня асиметрія, коли транснаціональні компанії починають визначати зміст культурних та розважальних програм в країнах, що розвиваються. З часом зникає стимул до виробництва власних програм, кінострічок та книг. В результаті цього зникає розмаїття стилів та смаків. Україна також перебуває в подібному стані. Це важлива проблема, адже вільний обмін інформацією не реалізується, в той час як розвиток країни і відповідних комунікаційних можливостей взаємопов’язані. Тому важливо розвивати новий світовий комунікативний порядок, який би зробив інформаційний обмін двобічним. Людина повинна мати право на комунікацію, яке включає участь, вільний доступ і двобічній інформаційний потік.

Шавлак Ганна

Донецький державний університет управління

(Україна, м. Донецьк)

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]