Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
оп.кон 2.doc
Скачиваний:
58
Добавлен:
24.02.2016
Размер:
1.55 Mб
Скачать

3. Основні напрями управління соціальним розвитком персоналу в організації

Всебічний розвиток особистості людини є безупинним і цілеспрямованим процесом виховання і навчання, у якому основними суб'єктами виступають людина і її сім'я, підприємство або організація, де вона працює, навчальні і культурні заклади. Процес управління соціальним розвитком персоналу в організації грунтується на всебічному розвитку особистості людини і містить у собі ряд етапів:

 1. Постановка цілей соціального розвитку;

 2. Комплексна оцінка працівників (медична, психологічна, фізкультурна, фахова, естетична, екологічна й ін.);

 3. Розрахунок соціальних нормативів для конкретної категорії працівників;

 4. Розрахунок планових завдань по розвитку особистості на перспективу;

 5. Визначення необхідних ресурсів і фінансових коштів;

 6. Розробка плану соціального розвитку, доведення планових завдань до конкретних підрозділів за допомогою колективних договорів;

 7. Організація культосвітньої, виховної й навчальної діяльності;

 8. Оперативний облік і контроль виконання колективного договору і плану соціального розвитку;

 9. Аналіз виконання річних і квартальних планів підвищення кваліфікації персоналу.

Всебічний розвиток особистості конкретної людини включає такі етапи:

 1. Постановка життєвих цілей на найближчі 5-10 років;

 2. Комплексна оцінка особистості (не рідше, ніж через 5 років);

 3. Цільове планування по сферах людської діяльності;

 4. Культурно-естетичне виховання (театри, музеї, виставки, література, музика, кіно, телебачення і т.п.);

 5. Фізичне вдосконалення, підтримка здоров'я і працездатності;

 6. Цілеспрямоване навчання або самоосвіта для розвитку особистості до рівня планових параметрів;

 7. Контроль виконання і коригування життєвих цілей.

Показники всебічного розвитку особистості людини відображуються в таких документах:

 1. Навчальних (атестат зрілості, диплом про закінчення технікуму або вузу, сертифікати і свідчення про закінчення курсів, дипломи про присудження вчених ступенів, атестати про присвоєння почесних звань і ін.);

 2. Кадрових (характеристика, рекомендаційний лист, трудова книжка, накази по особовому складі, контракт співробітника, матеріали по атестації кадрів);

 3. Документах по науково-технічному прогресу (авторські посвідчення про винаходи, раціоналізаторські пропозиції, плани технічного розвитку, наукові статті, звіти по НДОКР, доповіді і повідомлення на конференціях, звіти про роботу гуртків якості й ін.);

 4. Медичних документах і свідоцтвах про досягнення у фізкультурі і спорті: медичних картах, довідках, лікарняних листах, спортивних розрядах, і т.п.).

Таким чином, управління соціальним розвитком персоналу в організації через управління розвитком особистості людини є найважливішою функцією служби управління персоналом підприємства і кожного менеджера, що прагне налагодити добрі стосунки у своєму трудовому колективі. Розвиток особистості доцільно здійснювати на системній основі, базуючись на концептуальній схемі понять, що характеризують людини, і цільовому плануванні становлення людини як соціальної індивідуальності. Сучасні теорії управління персоналом виділяють людину в якості головного суб'єкта управління, виходячи з індивідуальних особливостей якої формується корпоративна культура і стратегія розвитку підприємства. Не випадковою є і поява нової цілі управління персоналом - підвищення якості трудового життя.