Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
оп.кон 2.doc
Скачиваний:
58
Добавлен:
24.02.2016
Размер:
1.55 Mб
Скачать

Тема 6. Адаптація персоналу та його розміщення лекція. Адаптація персоналу в організації, його розміщення та використання

 1. Сутність адаптації, основні види і типи адаптації персоналу в організації

 2. Принципи та процес управління адаптацією

 3. Процедури та правила адаптації

 4. Використання персоналу в організації

 1. Сутність адаптації, основні види і типи адаптації персоналу в організації

Адаптація – це взаємне пристосування працівника і організації, яке ґрунтується на поступовому входженні співробітника до нових професійних, соціальних і організаційно-економічних умов праці.

Коли людину приймають на роботу, вона включається в систему внутріорганізаційних відносин, займаючи при цьому одночасно декілька позицій.

Існує два види адаптації: первинна і вторинна (Рис.10).

Рис.10. Види адаптації персоналу в організації

В межах цих видів адаптації виділяють чотири типи адаптації; психофізиологічна, соціально-психлогічна, професійна, організаційна (Рис.11).

Рис.11. Типи адаптації персоналу в організації

Всі типи адаптації персоналу в організації знаходяться у постійній взаємодії, тому процес управління вимагає єдиної системи інструментів впливу, які б забезпечували швидкість і успішність адаптації.

 1. Принципи та процес управління адаптацією

Управління трудовою адаптацією вимагає розробки та реалізації трьох основних організаційних елементів:

- структурне закріплення функції управління адаптацією

- технологія процесу управління адаптацією

- інформаційне забезпечення процесу адаптації

Розглянемо більш детально ці елементи (Табл.16).

Таблиця 16. Зміст основних елементів процесу управління адаптацією персоналу в організації

№№

Елемент

Складові елементу

1.

Структурне закріплення функції управління адаптацією

 1. Виділення відповідного підрозділу в структурі системи управління персоналом, або окремого виконавця

 2. Розподіл спеціалістів, які займаються управлінням адаптацією, по підрозділах або групах підрозділів.

2.

Технологія управління адаптацією

 1. Організація семінарів, курсів і т.п. по різних аспектах адаптації

 2. Проведення індивідуальних бесід керівника, наставника з новим співробітником

 3. Інтенсивні короткотермінові курси для керівників, які вперше посідають цю посаду

 4. Проведення організаційно-підготовчої роботи при впровадженні інновацій

 5. Спеціальні курси підготовки наставників

 6. Використання методу поступового ускладнення завдань, які виконуються новим співробітником, з одночасним контролем і конструктивним аналізом помилок

 7. Виконання разових громадських доручень для встановлення контактів нового працівника з колективом

 8. Підготовка заміни кадрів при їх ротації

 9. Проведення в колективі підрозділу спеціальних рольових ігор з метою згуртування колективу і розвитку групової динаміки

3.

Інформаційне забезпечення процесу адаптації

 1. Збір і оцінка показників, які б характеризували рівень і тривалість адаптації

 2. Забезпечення працівників необхідною інформацією

Період адаптації персоналу в організації досить часто співпадає з випробувальним терміном, який встановлюється при прийомі працівників в організацію (Рис.12)

Рис.12. Основні етапи випробувального терміну в період первинної адаптації

Для більш ефективного проходження випробувального терміну та процесу адаптації при реалізації елементу процесу адаптації „Інформаційне забезпечення процесу адаптації” варто скористатися порадами, щодо того, що і кому контролювати під час адаптації та випробувального терміну (Табл.17).