Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Лекции ОП.doc
Скачиваний:
1
Добавлен:
15.11.2019
Размер:
1.32 Mб
Скачать

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД

ДОНЕЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ІНСТИТУТ ГІРНИЦТВА ТА ГЕОЛОГІЇ

ГІРНИЧИЙ ФАКУЛЬТЕТ

КАФЕДРА ІСТОРІЇ І ПРАВА

Конспект лекцій з навчальної дисципліни «основи права україни»

Галузь знань: усі галузі знань

Напрям підготовки: усі напрями підготовки

Спеціальність: усі спеціальності

РОЗГЛЯНУТО

на засіданні кафедри історії і права

___ _______ 2011р., протокол № ____

УКЛАДАЧІ: Койнаш В.В.

Колганова Л.М.

Петрова Н.М.

Пєшкова Л.В.

Попова О.Б.

Саржан А.О.

Тюльченко І.К.

Шульга Р.Р.

Донецьк-2011

ЗМІСТ

МОДУЛЬ 1.

Лекція 1. Походження держави і права. Вчення про державу

1.1.Походження держави і права, Поняття і ознаки держави . . . . . . . . . . . . . . . . 5

1.2.Основні теорії походження держави . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7

1.3. Форма, функції і механізм держави . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . 8

1.4. Поняття і ознаки громадянського суспільства і правової держави . . . . . . . . 10

Лекція 2. Основні поняття теорії права

2.1. Місце права в системі соціальних норм . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12

2.2. Поняття, ознаки, принципи, функції і джерела права . . . . . . . . . . . . . . . . . 13

2.3. Система права: норми права, галузі і інститути права

2.4. Механізм правового регулювання . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23

2.5. Правові відносини; поняття, ознаки, структура, види. . . . . . . . . . . . . . . . . . 25

2.6. Правомірна поведінка, правопорушення і юридична

відповідальність. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27

2.7. Законність і правопорядок . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32

Лекція 3. Основи конституційного права України

3.1. Поняття, предмет, метод, принципи та джерела конституційного

права , структура Конституції України . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34

3.2. Основи конституційного ладу України . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36

3.3. Конституційні основи правового статусу особи . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38

3.4. Конституційні форми демократії в Україні . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44

3.5. Органи державної влади України . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . 45

3.6. Територіальний устрій України. Конституційний статус

місцевого самоврядування . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51

3.7. Конституційне регулювання питань здійснення правосуддя в

Україні . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53

Лекція 4. Основи адміністративного права України

4.1. Поняття, предмет, метод і джерела адміністративного

права України . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54

4.2. Органи державної виконавчої влади. Функції. Форми та

методи державного управління . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57

4.3. Правові акти управління . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62

4.4. Адміністративні правовідносини . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65

4.5. Адміністративні правопорушення і адміністративна

відповідальність . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68

МОДУЛЬ 2.

Лекція 5. Основи цивільного права України

5.1.Поняття, предмет, метод, принципи, система і джерела

цивільного права . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . 72

5.2. Цивільно-правові відносини . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76

5.3. Суб’єкти цивільно правових відносин . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78

5.4. Об’єкти цивільних правовідносин . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 83

5.5. Здійснення цивільних прав і виконання обов’язків. Захист

цивільних прав і інтересів. Позовна давність . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 84

5.6. Правочини: поняття, види і форми. Умови дійсності

правочинів . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 87

5.7. Особисті немайнові права фізичної особи . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 89

5.8. Право власності та інші речові права . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 91

5.9. Право інтелектуальної власності . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 94

5.10. Цивільні зобов’язання: поняття, види, підстави їх виникнення

їх припинення . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 94

5.11. Цивільно-правові договори: поняття і види . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97

5.12. Поняття спадкування . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99

5.13. Цивільна-правова відповідальність: поняття, підстави і

особистості . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 102

Лекція 6. Основи трудового права України

6.1. Поняття трудового права України . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 103

6.2. Трудовий договір та підстави його припинення з ініціативи

працівника і роботодавця . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . 107

6.3. Поняття, види робочого часу наднормативна робота . . . . . . . . . . . . . . . 111

6.4. Час відпочинку, види відпустки, класифікація і порядок

надання . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 113

6.5. Трудова дисципліна і методи її забезпечення . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . 115

6.6. Матеріальна відповідальність працівника і роботодавця . . . . . . . . . . . 117

6.7. Правова охорона праці . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . 120

6.8. Трудові спори . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 122

Лекція 7. Основи сімейного права

7.1. Поняття сім'ї. Предмет, система і джерела сімейного права . . . . . . . . . . 127

7.2. Шлюб. Права та обов’язки подружжя. Шлюбний договір . . . . . . . . . . . . 129

7.3. Припинення шлюбу . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 135

7.4. Права та обов'язки матері, батька та дитини . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 137

7.5. Влаштування дітей, позбавлених батьківського піклування . . . . . . . . . 140

Лекція 8. Екологічне право України

8.1. Екологічне право, поняття, предмет правового регулювання,

джерела, та принципи охорони навколишнього природного

середовища . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 143

8.2. Екологічні права та обов’язки громадян України . . . . . . . . . . . . . . . . . 145

8.3. Правові засоби охорони навколишнього середовища:

повітря, тваринного світу, водних ресурсів, надр . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 147

Лекція 9. Основи кримінального права України

9.1. Поняття, предмет, принципи і джерела кримінального права . . . . . . . . . 154

9.2. Кримінальна відповідальність і її підстави . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 157

9.3. Поняття злочину, його ознаки й види . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 159

9.4. Склад злочину . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 162

9.5. Стадії здійснення злочину. Співучасть у злочині . . . . . . . . . . . . . . . . . . 165

9.6. Покарання, його види і порядок призначення . . . .. . . . .. . . . . . . . . . . . . 168

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.